Object

Title: Klemens Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa 2004

Creator:

Kowzan, Jacek

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Review

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A-M. Oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" T. 2. Warszawa 1964, s. 40-41.
2. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa (b.r.).
3. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa 1910.
4. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Chicago (b.r.).
5. Bonaventurae Bagnoregis, Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi, Episc. Parisiensis Secundi Libri, Commentarius in distinctionem II, Pars I, Dubia Circa Litteram Magistri, Dub. I. W: Opera Omnia S. Bonaventurae. T. 2. Ad Claras Aquas 1885.
6. P. B. Boym, Wóz do nieba o czterech kołach na przejażdżkę duchowną. Lwów 1746
7. A. Cichowski, Boleslavius Klemens. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 248.
8. L. Cuperius (Cuyper), Tuba novissima seu conciones exquisitissimae de quatuor novissimis [...] Coloniae 1625.
9. S. Dyczkowski, Rythmo-philosophia, abo zwierciadło żywota ludzkiego, we czterech końcach ostatecznych, z ciemności zapamiętania: dla bojaźni, dla zbawienia, na światło polskiego świata, przez Stefana Dyczkowskiego [...] wierszem opisane. Kraków 1639.
10. W. den Elger, Zinne-beelden der liefde. Leyden 1703.
11. T. Estreicher, O „Przeraźliwym echu trąby ostatecznej". „Czas” 1938, nr 226, s. 6.
12. G. Feinler, Poetische Betrachtung der IV letzten Dinge oder geistliche Madrigalen. Jena 1692.
13. D. Frydrychowicz, Przyjaciel w ostatniej potrzebie doznany. Kraków 1669.
14. J. S. Gruchała, O wydawcach warszawskich. „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s.124-129.
15. A. Gryphius, Sonn- und Feiertags Sonette. Leipzig 1639.
16. W. W. Heist, Fifteen Signs before Doomsday. East Lansing, Michigan 1952.
17. Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór tekstów, wstęp i komentarze A. Vincenz. Oprac. tekstów i bibliografii M. Malicki. Ilustracje wybrał J. A. Chrościcki. Wrocław-Kraków 1989.
18. I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku. Oprac. J. Sokołowska. Warszawa 1991.
19. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. Warszawa 1997.
20. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 4: Pieśni. Oprac. M. R. Mayenowa, K. Wilczewska. BPP B 26. Wrocław 1991.
21. J. Kowzan, „Beatitudo coelestis". Szczęście po śmierci w polskiej eschatologicznej literaturze dawnej. W zb.: Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Red. A. Duszak, N. Pawlak. Warszawa 2005, s. 149-161.
22. J. Kowzan, Quattuor hominum novissima. Dzieje serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej. Siedlce 2003.
23. J. M. Meyfart, Tuba novissima. Das ist von den vier letzten Dingen des Menschen. Coburg 1626.
24. N. F. Palmer, „Visio Tnugdali". The German and Dutch Translations and their Circulation in the Middle Ages. München 1982.
25. J. Plavius, Sonneten. W zb.: DanzigerBarockdichtung. Hrsg. H. Kindermann. Leipzig 1939, s. 122-164.
26. Poeci polskiego baroku. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. T. 2. Warszawa 1965.
27. Potentia amoris. W zb.: Amoris divini et humani antipathia. Antverpiae 1629.
28. M. Rader, J. Niesius, Quatuor hominis ultima. Cztery rzeczy człowieka ostateczne. Przeł. Z. Brudecki. Poznań 1648.
29. M. Rej, Kupiec. Wyd. R. Kotula, A. Brückner. BPP 77. Kraków 1924.
30. T. Seweryn, Staropolska grafika ludowa. Warszawa 1956.
31. J. Sokolski, Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego. „Prace Literackie” 1995, t. 34, s. 5-10.
32. J. Sokolski, Jean de Cartheny i polski przekład jego traktatu „De quattuor novissimis". „Ze skarbca kultury” 1985, z. 41, s. 7-13.
33. J. Sokolski, Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. T. 1. Wrocław 1995.
34. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Wrocław 1990.
35. J. Sokolski, „Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego". Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej. „Ze skarbca kultury” 1986, z. 43, s. 29-36.
36. J. Sokolski, Średniowieczne wizje eschatologiczne w Polsce w epoce baroku. „Ze skarbca kultury” 1988, z. 45, s. 7-17.
37. J. Stagraczyński, Przedmowa. W: K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Poznań 1879.
38. Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego. Oprac. J. Sokolski. Wrocław 1998.
39. A. J. Szteinke, Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Słownik polskich teologów katolickich. Red. H. E. Wyczawski. T. 1. Warszawa 1981, s. 189-190.
40. A. Ślązak, Wybór wierszy. Przekł., wybór i posł. B. Antochewicz. Wrocław 1992.
41. L. Ślękowa, Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 1997, s. 30-31.
42. L. Ślękowa, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 1997, s. 345-346.
43. Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna. T. 34: Rzeczy ostateczne (supp. 87-101). Przeł., w objaśnienia i skorowidze zaopatrzył P. Bełch. Londyn 1986.
44. W. Walecki, Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 2. Lublin 1976, kol. 754.
45. W. Walecki, Klemens Bolesławiusz. (Pisarz reformacki z XVII wieku). Zarys monograficzny. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25, s. 277-302.
46. A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga trzecia. Warszawa 1714.
47. Wizja Adamnana. Przeł. i oprac. J. Sokolski. Wrocław 2002.
48. R. Wunderli, G. Broce, The Final Moments before Death in Early Modern England. „Sixteenth Century Journal” 20, 1989.
49. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Oprac. K. Górski i in. Red. M. R. Mayenowa. Przykłady oprac. J. Woronczak. Wrocław 1955.

Issue:

3

Start page:

216

End page:

224

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63147 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

139

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80219

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information