Object

Title: Klemens Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa 2004

Creator:

Kowzan, Jacek

Date issued/created:

2008

Resource Type:

Reviews

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe A-M. Oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka. Bibliografia literatury polskiej "Nowy Korbut" T. 2. Warszawa 1964, s. 40-41. ; 2. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa (b.r.). ; 3. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Warszawa 1910. ; 4. K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Chicago (b.r.). ; 5. Bonaventurae Bagnoregis, Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum Magistri Petri Lombardi, Episc. Parisiensis Secundi Libri, Commentarius in distinctionem II, Pars I, Dubia Circa Litteram Magistri, Dub. I. W: Opera Omnia S. Bonaventurae. T. 2. Ad Claras Aquas 1885. ; 6. P. B. Boym, Wóz do nieba o czterech kołach na przejażdżkę duchowną. Lwów 1746 ; 7. A. Cichowski, Boleslavius Klemens. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 2. Kraków 1936, s. 248. ; 8. L. Cuperius (Cuyper), Tuba novissima seu conciones exquisitissimae de quatuor novissimis [...] Coloniae 1625. ; 9. S. Dyczkowski, Rythmo-philosophia, abo zwierciadło żywota ludzkiego, we czterech końcach ostatecznych, z ciemności zapamiętania: dla bojaźni, dla zbawienia, na światło polskiego świata, przez Stefana Dyczkowskiego [...] wierszem opisane. Kraków 1639. ; 10. W. den Elger, Zinne-beelden der liefde. Leyden 1703. ; 11. T. Estreicher, O „Przeraźliwym echu trąby ostatecznej". „Czas” 1938, nr 226, s. 6. ; 12. G. Feinler, Poetische Betrachtung der IV letzten Dinge oder geistliche Madrigalen. Jena 1692. ; 13. D. Frydrychowicz, Przyjaciel w ostatniej potrzebie doznany. Kraków 1669. ; 14. J. S. Gruchała, O wydawcach warszawskich. „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s.124-129. ; 15. A. Gryphius, Sonn- und Feiertags Sonette. Leipzig 1639. ; 16. W. W. Heist, Fifteen Signs before Doomsday. East Lansing, Michigan 1952. ; 17. Helikon sarmacki. Wątki i tematy polskiej poezji barokowej. Wybór tekstów, wstęp i komentarze A. Vincenz. Oprac. tekstów i bibliografii M. Malicki. Ilustracje wybrał J. A. Chrościcki. Wrocław-Kraków 1989. ; 18. I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji epoki baroku. Oprac. J. Sokołowska. Warszawa 1991. ; 19. S. Kobielus, Człowiek i ogród rajski w kulturze religijnej średniowiecza. Warszawa 1997. ; 20. J. Kochanowski, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 4: Pieśni. Oprac. M. R. Mayenowa, K. Wilczewska. BPP B 26. Wrocław 1991. ; 21. J. Kowzan, „Beatitudo coelestis". Szczęście po śmierci w polskiej eschatologicznej literaturze dawnej. W zb.: Anatomia szczęścia. Emocje pozytywne w językach i kulturach świata. Red. A. Duszak, N. Pawlak. Warszawa 2005, s. 149-161. ; 22. J. Kowzan, Quattuor hominum novissima. Dzieje serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej. Siedlce 2003. ; 23. J. M. Meyfart, Tuba novissima. Das ist von den vier letzten Dingen des Menschen. Coburg 1626. ; 24. N. F. Palmer, „Visio Tnugdali". The German and Dutch Translations and their Circulation in the Middle Ages. München 1982. ; 25. J. Plavius, Sonneten. W zb.: DanzigerBarockdichtung. Hrsg. H. Kindermann. Leipzig 1939, s. 122-164. ; 26. Poeci polskiego baroku. Oprac. J. Sokołowska, K. Żukowska. T. 2. Warszawa 1965. ; 27. Potentia amoris. W zb.: Amoris divini et humani antipathia. Antverpiae 1629. ; 28. M. Rader, J. Niesius, Quatuor hominis ultima. Cztery rzeczy człowieka ostateczne. Przeł. Z. Brudecki. Poznań 1648. ; 29. M. Rej, Kupiec. Wyd. R. Kotula, A. Brückner. BPP 77. Kraków 1924. ; 30. T. Seweryn, Staropolska grafika ludowa. Warszawa 1956. ; 31. J. Sokolski, Dziadowska pieśń o Sądzie Ostatecznym z wieku siedemnastego. „Prace Literackie” 1995, t. 34, s. 5-10. ; 32. J. Sokolski, Jean de Cartheny i polski przekład jego traktatu „De quattuor novissimis". „Ze skarbca kultury” 1985, z. 41, s. 7-13. ; 33. J. Sokolski, Pielgrzymi do piekła i raju. Świat średniowiecznych łacińskich wizji eschatologicznych. T. 1. Wrocław 1995. ; 34. J. Sokolski, Staropolskie zaświaty. Wrocław 1990. ; 35. J. Sokolski, „Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego". Przyczynek do dziejów apokaliptyki staropolskiej. „Ze skarbca kultury” 1986, z. 43, s. 29-36. ; 36. J. Sokolski, Średniowieczne wizje eschatologiczne w Polsce w epoce baroku. „Ze skarbca kultury” 1988, z. 45, s. 7-17. ; 37. J. Stagraczyński, Przedmowa. W: K. Bolesławiusz, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Poznań 1879. ; 38. Straszliwe widzenie Piotra Pęgowskiego. Oprac. J. Sokolski. Wrocław 1998. ; 39. A. J. Szteinke, Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Słownik polskich teologów katolickich. Red. H. E. Wyczawski. T. 1. Warszawa 1981, s. 189-190. ; 40. A. Ślązak, Wybór wierszy. Przekł., wybór i posł. B. Antochewicz. Wrocław 1992. ; 41. L. Ślękowa, Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 1997, s. 30-31. ; 42. L. Ślękowa, Przeraźliwe echo trąby ostatecznej. Hasło w: Słownik literatury popularnej. Red. T. Żabski. Wrocław 1997, s. 345-346. ; 43. Tomasz z Akwinu św., Suma teologiczna. T. 34: Rzeczy ostateczne (supp. 87-101). Przeł., w objaśnienia i skorowidze zaopatrzył P. Bełch. Londyn 1986. ; 44. W. Walecki, Bolesławiusz Klemens. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 2. Lublin 1976, kol. 754. ; 45. W. Walecki, Klemens Bolesławiusz. (Pisarz reformacki z XVII wieku). Zarys monograficzny. „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1972, t. 25, s. 277-302. ; 46. A. Węgrzynowicz, Kazań niedzielnych księga trzecia. Warszawa 1714. ; 47. Wizja Adamnana. Przeł. i oprac. J. Sokolski. Wrocław 2002. ; 48. R. Wunderli, G. Broce, The Final Moments before Death in Early Modern England. „Sixteenth Century Journal” 20, 1989. ; 49. Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt. Oprac. K. Górski i in. Red. M. R. Mayenowa. Przykłady oprac. J. Woronczak. Wrocław 1955.

Issue:

3

Start page:

216

End page:

224

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63147 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Sep 26, 2017

Number of object content hits:

101

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80219

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information