Object structure

Title:

Grzegorz Trościński, Wczasy wielkiego człowieka. Studium o poezji Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Sandomierz 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Raubo, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Trościński, Grzegorz ; Lubomirski, Stanisław Herakliusz (1641-1702) ; Polish Baroque poetry

References:

1. M. Adamczyk, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego poetycka parafraza księgi „Ecclesiastes". „Pamiętnik Literacki” 1980, z. 1, s. 29-47. ; 2. F. Braudel, Historia i nauki społeczne: długie trwanie. W: Historia i trwanie. Przeł. B. Geremek. Przedm. B. Geremek, W. Kula. Warszawa 1971. ; 3. B. Chodźko, Pisma polityczne marszałka Lubomirskiego w perspektywie uniwersalistycznej refleksji etycznej i prakseologicznej. Białystok 1998. ; 4. J. Delumeau, Grzech i strach. Poczucie winy w kulturze Zachodu XIII-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1994. ; 5. J. Delumeau, Skrzydła anioła. Poczucie bezpieczeństwa w duchowości Zachodu w dawnych czasach. Przeł. A. Kuryś. Warszawa 1998. ; 6. J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w. Przeł. A. Szymanowski. Warszawa 1986. ; 7. M. Filipiak, „Biblia" o człowieku. Zarys antropologii biblijnej „Starego Testamentu". Lublin 1979. ; 8. M. Filipiak, Natura refleksji sapiencjalnej Koheleta w świetle historii mądrości starotestamentalnej. „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 1974, t. 7, s. 187-196. ; 9. M. Filipiak, Struktura i doktryna „Księgi Koheleta". Lublin 1975. ; 10. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. 1: Okres saski 1700-1763. Wybór tekstów, biogramy, przypisy i red. naukowa M. Skrzypek. Wstęp M. Skrzypek. Warszawa 2000. ; 11. J. K. Goliński, Okolice trwogi. Lęk w literaturze i kulturze dawnej. Bydgoszcz 1997. ; 12. R. Grześkowiak, Z notatek na marginesach „Poezji zebranych" Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1997, nr 1, s. 175-185. ; 13. P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe. Przeł. P. Domański. Warszawa 2003. ; 14. R. Kaleta, Sensacje z dawnych lat. Wrocław 1974. ; 15. A. Karpiński, Lubomirski Sobieskiemu „inscriptio supra effegiem trophealem Ioannis III Regis". „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1994, nr 2, s. 109-112. ; 16. A. Karpiński, Materiały źródłowe do twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Podsumowanie dotychczasowych badań. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004, s. 9-32. ; 17. A. Karpiński, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego spotkania z „sacrum”. W zb.: Religijność literatury polskiego baroku. Red. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz. Lublin 1995, s. 221-249. ; 18. A. Karpiński, E. Lasocińska, Słowo wstępne. W: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004, s. 7-8. ; 19. D. Künstler-Langner, Anioł w poezji baroku. Dzieje postaci w kulturze dawnej Europy. Toruń 2007. ; 20. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane. T. 1: Teksty. T. 2: Komentarze. Wyd. A. Karpiński. Adverbia moralia w oprac. M. Mejora. Warszawa 1995-1996. ; 21. S. H. Lubomirski, Rozmowy Artaksesa i Ewandra. W: Dzieła prozą. T. 1. Wyd. J. Dąbkowska-Kujko. Warszawa 2006. ; 22. J. Magiera, Muza i polityka Salomona polskiego. Odbitka ze sprawozdania C. K. Gimnazjum w Nowym Sączu za rok 1904/05. ; 23. M. Mejor, „Stanislaus Heraclius Lubomirius - nobilis Polonus, scriptor Latinus". Uwagi o "latinitas" Lubomirskiego. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004, s. 58-81. ; 24. J. E. Minasowicz, Próba pióra w kilku satyrach wierszem polskim przełożonych. Warszawa 1756. ; 25. S. Mossakowski, Mecenat artystyczny Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz - polityk - mecenas. Red. W. Roszkowska. Wrocław 1982, s. 51-76. ; 26. B. Otwinowska, Humanistyczna koncepcja „otium" w Polsce na tle tradycji europejskiej. W zb.: Studia porównawcze o literaturze staropolskiej. Red. T. Michałowska, J. Ślaski. Wrocław 1980, s. 169-186. ; 27. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Opracował Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 2, zmien. Poznań 1980. ; 28. R. Pollak, Wstęp. W: S. H. Lubomirski, Wybór pism. Oprac. R. Pollak. BN I 145. Wrocław 1953, s. III-XCIX. ; 29. G. von Rad, Teologia „Starego Testamentu". Przeł. B. Widła. Warszawa 1986. ; 30. G. Raubo, Barokowy świat człowieka. Refleksja antropologiczna w twórczości Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. Poznań 1997. ; 31. G. Raubo, Poezje „polskiego Salomona" - zebrane po trzech stuleciach. „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 1997, t. 4 s. 274-289. ; 32. Stanisław Herakliusz Lubomirski - twórca i dzieła. Red. A. Karpiński, E. Lasocińska. Warszawa 2004. ; 33. Świt i zmierzch baroku. Red. M. Hanusiewicz, J. Dąbkowska, A. Karpiński. Cz. 2. Lublin 2002. ; 34. L. Teusz, „Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty..." Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002. ; 35. J. Trzynadlowski, Małeformy literackie. Wrocław 1977. ; 36. T. Witczak, Zagadnienia staropolskiego piśmiennictwa inskrypcyjnego. „Studia Polonistyczne” 1980, s.15-23. ; 37. T. Żychiewicz, Kohelet. Hiob. Syracydes. Kraków 1979.

Issue:

3

Start page:

224

End page:

232

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: