Object structure

Title:

Wiesław Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Kroczak, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Pawlak, Wiesław ; the concept in baroque sermon

References:

1. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 2. M. Jurkowski, Historyje świeże i niezwyczajne. Wyd. M. Kazańczuk. Warszawa 2004. ; 3. Koncept w kulturze staropolskiej. Red. L. Slęk, A. Karpiński, W. Pawlak. Lublin 2005. ; 4. W. Pawlak, „Paradoxa theologica" Wacława Potockiego wobec kaznodziejskich „nowin". „Roczniki Humanistyczne” 2002, z. 1, s. 161-186. ; 5. W. Potocki, Dzieła. Oprac. L. Kukulski. T. 2. Warszawa 1987. ; 6. T. Wiślicz, Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku. Warszawa 2001.

Issue:

3

Start page:

238

End page:

243

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: