Object structure

Title:

Koncept w kulturze staropolskiej. Pod redakcją Ludwiki Ślęk, Adama Karpińskiego, Wiesława Pawlaka. Lublin (2005)

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2008)

Creator:

Raubo, Grzegorz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Ślęk, Ludwika ; Karpiński, Adam (1952-2011) ; Pawlak, Wiesław ; conceit ; Old Polish culture

References:

1. J. Abramowska, Światopogląd i styl. Wokół pytań o „proteusową naturę" Kochanowskiego. W zb.: Jan Kochanowski i epoka renesansu. W 450 rocznicę urodzin poety. 1530-1980. Red. T. Michałowska. Warszawa 1984, s. 42-58.
2. G. Bachelard, Płomień świecy. Przeł. J. Rogoziński. Gdańsk 1996.
3. S. Baczewski, Między satyrą a katechezą. Twórczość Karola Mikołaja Juniewicza. Lublin 2007.
4. F. Bargieł, Wojciech Tylkowski SJ i jego „Philosophia curiosa" z 1669 r. Kraków 1986.
5. T. Bieńkowski, Polscy przedstawiciele „scientia curiosa". „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 1987, t. 30, s. 5-34.
6. T. Bieńkowski, J. Dobrzycki, Staropolski świat nauki. Warszawa 1998.
7. M. Borkowska, Panny siostry w świecie sarmackim. Warszawa 2002.
8. E. Buszewiczowa, Sarmacki Horacy ijego liryka: imitacja, gatunek, styl. Rzecz opoezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Kraków 2006.
9. D. Chemperek, Poezja Jana Gawińskiego i kultura literacka drugiej połowy XVII wieku. Lublin 2005.
10. B. Falęcka, Metaliteracki charakter poezji Jana Andrzeja Morsztyna. W zb.: Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna. Red. D. Gostyńska, A. Karpiński. Wrocław 2000, s. 111-121.
11. B. Falęcka, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku. Wrocław 1983.
12. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991.
13. J. S. Gruchała, Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem. (O pewnym typie wiersza enumeracyjnego). „Teksty Drugie” 1997, nr 4, s. 29-40.
14. L. Kołakowski, Światopogląd XVII stulecia. W zb.: Filozofia XVII wieku. Francja. Holandia. Niemcy. Wybór, wstęp, przypisy L. Kołakowski. Warszawa 1959, s. 7-44.
15. M. Korolko, Stanisław Herakliusz Lubomirski jako eseista. Rekonesans. W zb.: Stanisław Herakliusz Lubomirski. Pisarz - polityk - mecenas. Red. W. Roszkowska. Wrocław 1982, s. 89-99.
16. M. Łukaszewicz-Chantry, Trzy nieba. Przestrzeń sakralna w liryce Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wrocław 2002.
17. Mathias Casimirus Sarbievius in Cultura Lithuaniae, Poloniae, Europae. Red. E. Ulcinaite. Vilnius 1998.
18. T. Michałowska, Poezja kunsztowna. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok. Red., wstęp T. Michałowska. Wrocław 1990, s. 632-637.
19. A. W. Mikołajczak, Studia Sarbieviana. Gniezno 1998.
20. Nauka z poezji Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ. Red. J. Bolewski, J. Z. Lichański, P. Urbański. Warszawa 1995.
21. A. Nowicka-Jeżowa, Jan Andrzej Morsztyn i Giambattista Marino. Dialog poetów europejskiego baroku. Warszawa 2000.
22. A. Nowicka-Jeżowa, Morsztyn i Marino - poeci dwóch kultur. „Barok. Historia - Literatura - Sztuka” 1994, nr 1, s. 31-48.
23. B. Otwinowska, „ Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 81-110.
24. B. Otwinowska, Koncept. Hasło w: Słownik literatury staropolskiej: Średniowiecze, Renesans, Barok. Red., wstęp T. Michałowska. Wrocław 1990, s. 338-341.
25. W. Pawlak, Koncept w polskich kazaniach barokowych. Lublin 2005.
26. J. Pelc, Barok - epoka przeciwieństw. Warszawa 1993.
27. Pietas Humanistica. Neo-Latin Religious Poetry in Poland in European Context. Ed. P. Urbański. Frankfurt am Main 2006.
28. M. Popczyk, Ogień. W zb.: Estetyka czterech żywiołów. Ziemia. Woda. Ogień. Powietrze. Red. K. Wilkoszewska. Kraków 2002, s. 135-195.
29. G. Raubo, Przeciwieństwa i ład świata. Szkic o myśli XVII stulecia. „Czas Kultury” 1997, nr 1, s. 26-30.
30. G. Raubo, Światło przyrodzone. Rozum w literaturze polskiego baroku. Poznań 2006.
31. M. K. Sarbiewski, Epigrammatum liber. Księga epigramatów. Wyd. i przeł. M. Piskała, D. Sutkowska. Warszawa 2003.
32. M. K. Sarbiewski, O poincie i dowcipie. W: Wykłady poetyki. (Praecepta poetica). Przeł. i oprac. S. Skimina. Wrocław 1958, s. 1-20.
33. E. Sarnowska-Temeriusz, Przeszłość poetyki. Od Platona do Giambattisty Vica. Warszawa 1995.
34. L. Teusz, „Bolesna Muza nie Parnasu Góry, ale Golgoty..." Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002.
35. J. Trzynadlowski, Małe formy literackie. Wrocław 1977.
36. P. Urbański, Theologia Fabulosa. Commentationes Sarbievianae. Szczecin 2000.

Issue:

3

Start page:

247

End page:

258

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)