Object structure

Title:

Cmentarzyska w aspekcie demograficznym

Subtitle:

Przegląd Archeologiczny T. 37 (1990) ; Cemeteries in their demographic aspect

Creator:

Piasecki, Edmund

Publisher:

Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej

Place of publishing:

Wrocław

Date issued/created:

1990

Description:

ill. ; 29 cm

Subject and Keywords:

methods of archaeological research ; paleodemography ; sudies of human populations

Abstract:

Wyniki dociekań paleodemograficznych są często pomocne w budowaniu syntez archeologicznych. Toteż nie może być obojętny dla archeologów problem wiarygodności tych dociekań. Artykuł niniejszy ma na celu zarówno weryfikację niektórych metod analizy paleodemograficznej, jak i ułatwienie ich oceny przez nie-demografów. Dwa początkowe rozdziały mają charakter wprowadzający, toteżczytelnik znający problematykę demograficzną i statystyczną może je pominąć. Celem rozważań w rozdziałach III -V jest wykazanie, że wnioski wysnuwane z wielu analiz paleodemograficznych zależne są od przyjmowanych założeń. W rozdziale III - za pomocą metody symulacji - jest przedstawiona krytyka niemal powszechnie budowanych tablic wymieralności, a w rozdziale IV innych metod związanych z dalszą analizą, Rozdział V ukazuje w świetle danych z piśmiennictwa, że nawet najtrafniejsze antropologiczne oceny lat życia poszczególnych osobników dorosłych nie umożliwiają poprawnego odtworzenia struktury wieku populacji zmarłych. Rozdział VI adresowany jest do tych badaczy, którzy zajmują się paleodemografią. Zawiera on propozycję konkretnych ujęć metodologicznych, wykorzystujących najbardziej wiarygodne dane, a więc propozycję analizy paleodemograficznej bez założeń arbitralnych

Relation:

Przegląd Archeologiczny

Volume:

37

Start page:

5

End page:

51

Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0079-7138

Source:

IAiE PAN, call no. P III 149 ; IAiE PAN, call no. P III 272 ; IAiE PAN, call no. P III 353 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

This publication is protected and can be accessed only from certain IPs.
×

Citation

Citation style: