Object

Title: Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944–1948)

Creator:

Dakowicz, Przemysław

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. J. Borejsza, Rewolucja łagodna. "Odrodzenie" 1945, nr 10/11/12, s.1. ; 2. W. Borowy, Główne motywy poezji Norwida. W: O Norwidzie. Rozprawy i notatki. Warszawa 1960, s. 25-57. ; 3. J. Budkowska, Powieść o Norwidzie. (Uwagi na marginesie "Żniwa na sierpie" H. Malewskiej). "Tygodnik Warszawski" 1947, nr 24, s. 6. ; 4. T. Burek, Rozmyte tradycje. W: Żadnych marzeń. Londyn 1987, s. 7-19. ; 5. M. Buś, Składanie pieśni. Z dziejów edytorstwa twórczości Cypriana Norwida. Kraków 1997. ; 6. M. Głowiński, Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. Kraków 2000. ; 7. M. Inglot, Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. Wrocław 1995. ; 8. M. Jastrun, Norwid - poeta nieznany. "Kuźnica" 1947, nr 21. Przedruki, jako wstępy, w: C. Norwid: Poezje wybrane. Oprac. M. Jastrun. Warszawa 1947; Poezje. Wybrał i wstępem opatrzył M. Jastrun. Teksty i chronologię ustalił J. W. Gomulicki. ; 9. M. Jastrun, Pamięć i milczenie. Z rękopisów przygotował do druku A. Lam. Pułtusk 2006. ; 10. M. Jastrun, Poza rzeczywistością historyczną. "Kuźnica" 1945, nr 1, s. 13-17. ; 11. J. Kierst, Wystawa norwidowska. "Tygodnik Warszawski" 1947, nr 8, s. 5. ; 12. S. Kisielewski, Przeciw cenzurze - legalnie (garść wspomnień). "Zapis" 1977, nr 4, s.69-76. ; 13. kjw [K. Wyka], Stosunek do Norwida. "Odrodzenie" 1947, nr 24, s. 7. ; 14. kk, Wystawa ku czci Cypriana Norwida w Muzeum Narodowym. "Polska Zbrojna" 1946, nr 303, s. 8. ; 15. S. A. Kondek, Władza i wydawcy. Polityczne uwarunkowania produkcji książek w Polsce w latach 1944-1949. Warszawa 1993. ; 16. K. Koźniewski, Historia co tydzień. Szkice o tygodnikach społeczno-kulturalnych 1944-1950. Warszawa 1977. ; 17. Z. Krasiński, Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1988. ; 18. H. Malewska, Całoczłowieczeństwo. "Tygodnik Powszechny" 1945, nr 2, s. 3. ; 19. H. Malewska, O odpowiedzialności i inne szkice. Wybór publicystyki (1945-1976). Kraków 1987. ; 20. H. Markiewicz, Norwid w zwierciadle stulecia. "Dziennik Polski" 1946, nr 265, s.4. ; 21. Cz. Miłosz, Wielkie pokuszenie. Dramat intelektualistów w krajach demokracji ludowej. Przeł. A. Machowska. "Archiwum Emigracji. Studia - Szkice - Dokumenty" z. 4 (2001), s. 95-108. ; 22. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami. 1945-1950. Kraków 1998. ; 23. N. Modzelewska, Problem Norwida. "Przegląd Kulturalny" 1953, (nr 6), s. 2. ; 24. C. Norwid, Pisma wszystkie. Zebrał, tekst ustalił, wstępem i uwagami krytycznymi opatrzył J. W. Gomulicki. T. 1-11. Warszawa 1971. ; 25. M. Piechal, Aktualność Norwida. "Warszawa" 1946, nr 6, s. 3. ; 26. M. Piechal, Norwid i dzień dzisiejszy. "Dziennik Łódzki" 1946, nr 268, s. 5. ; 27. J. Piechocki, "Syn minie pismo". (W sto dwudziestą piątą rocznicę urodzin Cypriana Norwida). "Ilustrowany Kurier Polski" 1946, nr 263, s. 5. ; 28. Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. Red. D. Dąbrowska, P. Michałowski. Szczecin 2002. ; 29. J. Prokop, Kanon literacki i pamięć zbiorowa. W zb.: Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995. Red. T. Michałowska, Z. Goliński, Z. Jarosiński. Warszawa 1996, s. 22-29. ; 30. J. Prokop, Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL. Kraków 1994. ; 31. Przejście przez Morze Czerwone. O próbach ujarzmienia Kościoła przez komunistyczne państwo z Ryszardem Terleckim i Janem Żarynem rozmawia Jan M. Ruman. "Biuletyn IPN" 2007, nr 4, s.13-33. ; 32. J. Putrament, Na literackim froncie. Warszawa 1953. ; 33. Z. Rothertowa, Wystawa norwidowska. "Płomień" 1946, nr 7/8, s. 230. ; 34. J. Sławiński, Krytyka nowego typu. W: Teksty i teksty. Warszawa 1991, s. 160-188. ; 35. M. Stępień, "Jak grecka tragedia". Pisarz polski w sytuacji wyboru (1944-1948). Kraków 2005. ; 36. A. Sulikowski, "Pozwolić mówić prawdzie". O twórczości Hanny Malewskiej. Lublin 1993. ; 37. L. Szaruga, Literacki kanon polskiego realizmu socjalistycznego. W zb.: Socrealizm. Fabuły - komunikaty - ikony. Red. K. Stępnik, M. Piechota. Lublin 2006 s. 11-22. ; 38. J. M. Tomir [M. Głowiński], Dzieje romantyzmu w PRL-u (najkrótszy kurs). "Kultura Niezależna" 1987, nr 32, s. 21-27. ; 39. W 125 rocznicę urodzin artysty-wieszcza. Wystawa norwidowska w Muzeum Narodowym. "Gazeta Ludowa. 1946, nr 350, s. 6. ; 40. A. Ważyk, Norwid urojony. "Odrodzenie" nr 25 ; 41. A. Ważyk, Uwagi o Norwidzie i norwidyzmie. "Odrodzenie" 1945, nr 16 ; 42. A. Włodek, Odnaleziona książka. "Świetlica Krakowska" 1946, nr 19, s. 292. ; 43. K. Wyka, Norwid nieobecny. "Odrodzenie" 1945, nr 19. ; 44. Z. W. [Z. Wróblewski], Powrót Norwida. "Młodzi idą" 1947, nr 6, s. 4. ; 45. M. Zawodniak, Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w ¿yciu literackim socrealimu. Warszawa 1998. ; 46. M. Zawodniak, Zaraz po wojnie, a nawet przed... O przygotowaniach do socrealizmu. "Teksty Drugie" 2000, nr 1/2, s. 141-151. ; 47. M. Zawodniak, Żywy" Mickiewicz. Socrealistyczny obraz wieszcza. (Kilka wstępnych uwag). W zb.: Osoba w literaturze i komunikacji literackiej. Red. E. Balcerzan, W. Bolecki. Warszawa 2000, s. 177-185. ; 48. R. Zrębowicz, Ideologia demokratyczna Norwida. "Głos Robotniczy" 1947, nr 135, s. 4. ; 49. S. Żak, Cenzura wobec humanistyki. Kielce 1996.1. ; 50. S. Żółkiewski, Na przykładzie "Kuźnicy". "Pamiętnik Literacki" 1974, z. 4, s. 59-75. ; 51. S. Żółkiewski, Spór o Mickiewicza. Wroc³aw 1952.- ; 52. S. Żółkiewski, J. Stradecki, Rozwój badań literatury polskiej w latach 1944-1954. Warszawa 1955.

Issue:

2

Start page:

5

End page:

30

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63537 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

49

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80462

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information