Object

Title: Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji

Creator:

Nowak, Maciej

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Bloom, Umysł zamknięty. Przeł. T. Biedroń. Poznań 1997. ; 2. J. Błoński, Europa Miłosza. W: Miłosz jak świat. Kraków 1998. ; 3. M. Cicha, "Jesteśmy intruzami w dialogu z nieobecnym". Formy autokreacji w epistolografii Zbigniewa Herberta. W zb.: Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar przy współudz. M. Cichej. Lublin 2005. ; 4. J. Driscolli, Świadectwo Czesława Miłosza. Przeł. A. Szczepanik. "First Things" 2006, nr 1, s.59-63. ; 5. K. Dybciak, Poezja - pokolenia - światopoglądy. Miłosz i Herbert. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983. ; 6. J. M. Ellis, Literature Lost. Social Agendas and the Corruption of the Humanities. New Haven 1997. ; 7. A. Fiut, Ukryty dialog. "Teksty Drugie" 2000, nr 3, s. 148-156. Przedruk w: W stronę Miłosza. Kraków 2003. ; 8. T. Garbol, "Chrzest ziemi". Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006. ; 9. Z. Herbert, Diariusz grecki (notatki). "Zeszyty Literackie" 1999, nr 4, s. 49. ; 10. Z. Herbert, Psychicznie nigdy z Polski nie wyjeżdżałem... W: Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. Zebrał, oprac. i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2001. ; 11. Z. Herbert, Wiersze. Warszawa 1998. ; 12. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja. Red. i posłowie B. Toruńczyk. Warszawa 2002, s. 59. ; 13. Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja. Red. B. Toruńczyk. Przypisy M. Tabor, B. Toruńczyk. Warszawa 2006. ; 14. Z. Herbert, J. Turowicz, Korespondencja. Oprac. T. Fijałkowski. Kraków 2005. ; 15. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972. Warszawa 1990. ; 16. R. Ingarden, O budowie obrazu. W: Studia z estetyki. T. 2. Warszawa 1958. ; 17. Z. Król, Stronnictwo drzew i wielorybów. "Zeszyty Literackie" 2007, nr 4, s.170-175. ; 18. B. S. Kunda, Pan Cogito, czyli pułapki moralistyki. "Życie Literackie" 1974, nr 33. Cyt. za: S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa-Wrocław 2001, s. 171. ; 19. J. Łukasiewicz, wstęp: Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967. Oprac. P. Kądziela. Warszawa 2002, s. 11-13. ; 20. Th. Merton, Cz. Miłosz, Listy. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1991. ; 21. Cz. Miłosz, Abecadło. Kraków 2001. ; 22. Cz. Miłosz, Dwustronne porachunki. "Kultura" 1964, nr 6, s.7-34. ; 23. Cz. Miłosz, Niemoralność sztuki w: Ogród nauk. Kraków 1998. ; 24. Cz. Miłosz, O wierszach Aleksandra Wata. W: Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990. ; 25. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Kraków 2001. ; 26. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991. ; 27. Cz. Miłosz, Traktat teologiczny. W: Druga przestrzeń. Kraków 2002, s. 63. ; 28. Cz. Miłosz, W Yale. W: Wiersze. T. 4. Kraków 2004, s. 234. ; 29. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Wrocław 1990. ; 30. D. Opacka-Walasek, "...pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996. ; 31. J. S. Pasierb, "Dramat, który nadaje nam godność". Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. W: Zagubiona drachma. Dialogi z pisarzami. Warszawa 2006. ; 32. M. Popiel, List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańkiego. W zb.: Narracja i tożsamość. Red. W. Bolecki, R. Nycz. T. 1: Narracje w kulturze. Warszawa 2004, s. 176-178. ; 33. S. Sawicki, O znakach aksjologicznie nacechowanych i nie tylko o nich. W zb.: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia. Red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski. Lublin 2003. Przedruk w: Wartość - sacrum - Norwid. 2. Studia i szkice aksjologiczno-literackie. Lublin 2007, s. 29-40. ; 34. M. Skwarnicki, Mój Miłosz. Kraków 2004. ; 35. W. Stróżewski, Etyka afirmacji. W: Istnienie i wartość. Kraków 1981. ; 36. S. Stabro, Poetycka idea narodu w "Substancji" Zbigniewa Herberta i w "Narodzie" Czesława Miłosza. W zb.: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta - kontynuacje i rewizje. Studia. Red. W. Ligęza przy współudz. M. Cichej. Lublin 2005. ; 37. B. Toruńczyk, Bez tytułu, czyli Zapiski redaktora. W: Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. Wrocław 2000, s. 87-103. ; 38. A. Tronina, Teologia psalmów. Wprowadzenie do lektury "Psałterza". Lublin 1996. ; 39. S. Weil, Wybór pism. Przeł. i oprac. Cz. Miłosz. Kraków 1991. ; 40. K. Windschuttle, The Killing of History. How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past. San Francisco 2000. ; 41. K. Wyka, Składniki świetlnej struny. W zb.: Poznawanie Herberta. Wybór i wstep A.  Franaszek. T. 1. Kraków 1998, s. 26. Pierwodruk w: "Życie Literackie" 1956, nr 42, s. 3.

Issue:

2

Start page:

41

End page:

55

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63536 ; oai:rcin.org.pl:63536 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

277

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80464

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information