Obiekt

Tytuł: Spór i dialog poetów. Herbert i Miłosz w świetle korespondencji

Twórca:

Nowak, Maciej

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Bloom, Umysł zamknięty. Przeł. T. Biedroń. Poznań 1997.
2. J. Błoński, Europa Miłosza. W: Miłosz jak świat. Kraków 1998.
3. M. Cicha, "Jesteśmy intruzami w dialogu z nieobecnym". Formy autokreacji w epistolografii Zbigniewa Herberta. W zb.: Czułość dla Minotaura. Metafizyka i miłość konkretu w twórczości Zbigniewa Herberta. Red. J. M. Ruszar przy współudz. M. Cichej. Lublin 2005.
4. J. Driscolli, Świadectwo Czesława Miłosza. Przeł. A. Szczepanik. "First Things" 2006, nr 1, s.59-63.
5. K. Dybciak, Poezja - pokolenia - światopoglądy. Miłosz i Herbert. W zb.: Polska liryka religijna. Red. S. Sawicki, P. Nowaczyński. Lublin 1983.
6. J. M. Ellis, Literature Lost. Social Agendas and the Corruption of the Humanities. New Haven 1997.
7. A. Fiut, Ukryty dialog. "Teksty Drugie" 2000, nr 3, s. 148-156. Przedruk w: W stronę Miłosza. Kraków 2003.
8. T. Garbol, "Chrzest ziemi". Sacrum w poezji Zbigniewa Herberta, Lublin 2006.
9. Z. Herbert, Diariusz grecki (notatki). "Zeszyty Literackie" 1999, nr 4, s. 49.
10. Z. Herbert, Psychicznie nigdy z Polski nie wyjeżdżałem... W: Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. Zebrał, oprac. i notami opatrzył P. Kądziela. Warszawa 2001.
11. Z. Herbert, Wiersze. Warszawa 1998.
12. Z. Herbert, H. Elzenberg, Korespondencja. Red. i posłowie B. Toruńczyk. Warszawa 2002, s. 59.
13. Z. Herbert, Cz. Miłosz, Korespondencja. Red. B. Toruńczyk. Przypisy M. Tabor, B. Toruńczyk. Warszawa 2006.
14. Z. Herbert, J. Turowicz, Korespondencja. Oprac. T. Fijałkowski. Kraków 2005.
15. G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1971-1972. Warszawa 1990.
16. R. Ingarden, O budowie obrazu. W: Studia z estetyki. T. 2. Warszawa 1958.
17. Z. Król, Stronnictwo drzew i wielorybów. "Zeszyty Literackie" 2007, nr 4, s.170-175.
18. B. S. Kunda, Pan Cogito, czyli pułapki moralistyki. "Życie Literackie" 1974, nr 33. Cyt. za: S. Barańczak, Uciekinier z Utopii. O poezji Zbigniewa Herberta. Warszawa-Wrocław 2001, s. 171.
19. J. Łukasiewicz, wstęp: Z. Herbert, J. Zawieyski, Korespondencja 1949-1967. Oprac. P. Kądziela. Warszawa 2002, s. 11-13.
20. Th. Merton, Cz. Miłosz, Listy. Przeł. M. Tarnowska. Kraków 1991.
21. Cz. Miłosz, Abecadło. Kraków 2001.
22. Cz. Miłosz, Dwustronne porachunki. "Kultura" 1964, nr 6, s.7-34.
23. Cz. Miłosz, Niemoralność sztuki w: Ogród nauk. Kraków 1998.
24. Cz. Miłosz, O wierszach Aleksandra Wata. W: Prywatne obowiązki. Olsztyn 1990.
25. Cz. Miłosz, Rodzinna Europa. Kraków 2001.
26. Cz. Miłosz, Rok myśliwego. Kraków 1991.
27. Cz. Miłosz, Traktat teologiczny. W: Druga przestrzeń. Kraków 2002, s. 63.
28. Cz. Miłosz, W Yale. W: Wiersze. T. 4. Kraków 2004, s. 234.
29. Cz. Miłosz, Zaczynając od moich ulic. Wrocław 1990.
30. D. Opacka-Walasek, "...pozostać wiernym niepewnej jasności". Wybrane problemy poezji Zbigniewa Herberta. Katowice 1996.
31. J. S. Pasierb, "Dramat, który nadaje nam godność". Rozmowa ze Zbigniewem Herbertem. W: Zagubiona drachma. Dialogi z pisarzami. Warszawa 2006.
32. M. Popiel, List artysty jako gatunek narracji epistolograficznej. O listach Stanisława Wyspiańkiego. W zb.: Narracja i tożsamość. Red. W. Bolecki, R. Nycz. T. 1: Narracje w kulturze. Warszawa 2004, s. 176-178.
33. S. Sawicki, O znakach aksjologicznie nacechowanych i nie tylko o nich. W zb.: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Studia. Red. A. Tyszczyk, E. Fiała, R. Zajączkowski. Lublin 2003. Przedruk w: Wartość - sacrum - Norwid. 2. Studia i szkice aksjologiczno-literackie. Lublin 2007, s. 29-40.
34. M. Skwarnicki, Mój Miłosz. Kraków 2004.
35. W. Stróżewski, Etyka afirmacji. W: Istnienie i wartość. Kraków 1981.
36. S. Stabro, Poetycka idea narodu w "Substancji" Zbigniewa Herberta i w "Narodzie" Czesława Miłosza. W zb.: Portret z początku wieku. Twórczość Zbigniewa Herberta - kontynuacje i rewizje. Studia. Red. W. Ligęza przy współudz. M. Cichej. Lublin 2005.
37. B. Toruńczyk, Bez tytułu, czyli Zapiski redaktora. W: Upór i trwanie. Wspomnienia o Zbigniewie Herbercie. Wrocław 2000, s. 87-103.
38. A. Tronina, Teologia psalmów. Wprowadzenie do lektury "Psałterza". Lublin 1996.
39. S. Weil, Wybór pism. Przeł. i oprac. Cz. Miłosz. Kraków 1991.
40. K. Windschuttle, The Killing of History. How Literary Critics and Social Theorists Are Murdering Our Past. San Francisco 2000.
41. K. Wyka, Składniki świetlnej struny. W zb.: Poznawanie Herberta. Wybór i wstep A.  Franaszek. T. 1. Kraków 1998, s. 26. Pierwodruk w: "Życie Literackie" 1956, nr 42, s. 3.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

41

Strona końc.:

55

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63536 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-11-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

126

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80464

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji