Object structure

Title:

Komunizm, socrealizm, opozycja: powojenna historia kilku polskich pisarzy. Wokół książki Anny Bikont i Joanny Szczęsnej „Lawina i kamienie”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Kulesza, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Bikont, Anna ; Szczęsna, Joanna ; Andrzejewski, Jerzy ; Borowski, Tadeusz (1922-1951) ; Ważyk, Adam ; Herbert, Zbigniew (1924-1998) ; Miłosz, Czesław (1911-2004)

References:

1. J. Andrzejewski, Ciemności kryją ziemię. W: Trzy opowieści. Warszawa 1973, s. 7-175. ; 2. J. Andrzejewski, Miazga. Warszawa 1981. ; 3. S. Barańczak, Dziecięca naiwność. W: Tablica z Macondo. Londyn 1990. ; 4. S. Barańczak, Życie po trzydziestce. "Odra" 1975, nr 7/8, s. 35-39. ; 5. J. Baudrillard, Ameryka. Przeł. R. Lis. Warszawa 1988. ; 6. J. Baudrillard, Precesja symulakrów. Przeł. T. Komendant. W zb.: Postmodernizm. Antologia przekładów. Wybrał, oprac., przedm. R. Nycz. Wyd. 2. Kraków 1998, s. 175-189. ; 7. A. Bikont, J. Szczęsna, "Lawina i kamienie". Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006. ; 8. A. Bikont, J. Szczęsna, Musi mieć nas dość. "Gazeta Wyborcza" 2000, nr z 15-16 VII. ; 9. W. Bolecki, PPP (Pierwszy Polski Poststrukturalista). "Teksty Drugie" 1994, nr 4, s. 5-18. ; 10. K. Brandys, Matka Królów. Warszawa 1957. ; 11. S. Buryła, Piętno stalinizmu. "Znak" 2007, nr 7/8, s. 35-39. ; 12. S. Buryła, Proza Tadeusza Borowskiego wobec Holocaustu. "Ruch Literacki" 2004, z. 3, s.293-307 ; 13. A. Cieński , A. Bikont (aut. dzieła rec.), J. Szczęsna (aut. dzieła rec.), Nowy tom historii literatury polskiej . "Przegląd Humanistyczny" 2007, nr 5, s. 91-94. ; 14. Czas ciekawy, czas niespokojny. Z L. Kołakowskim rozmawia Z. Mentzel. Kraków 2007. ; 15. M. Dąbrowska, Na wsi wesele. Opowiadania. Warszawa 1988. ; 16. Z. Herbert, Pan Cogito o postawie wyprostowanej. W: Pan Cogito. Wyd. 2, popr. Wrocław 1994, s. 85-87. ; 17. T. Konwicki, Mała apokalipsa. Warszawa 1988. ; 18. J. Kornhauser, Nowa poezja. W: J. Kornhauser, A. Zagajewski, Świat nie przedstawiony. Kraków 1974, s. 118-127. ; 19. Lektor, Sześciu na tle epoki. "Tygodnik Powszechny" 2006, nr 53, s. 13. ; 20. M. P. Markowski, Baudrillard. Słownik. W: Ameryka. Przeł. R. Lis. Warszawa 1988, s. 171-196. ; 21. K. Masłoń, Pralnia pisarskich dusz. "Rzeczpospolita" 2006, nr z 4-5 XI, s. 13. ; 22. Cz. Miłosz, Świadectwo poezji. Sześć wykładów o dotkliwościach naszego wieku. Warszawa 1987. ; 23. Cz. Miłosz, Uważność. W: Piesek przydrożny. Kraków 1997. ; 24. Cz. Miłosz, Zaraz po wojnie. Korespondencja z pisarzami 1945-1950. Kraków 1998. ; 25. Niedyskrecje pocztowe. Korespondencja Tadeusza Borowskiego. Zebrał, objaśnił, skomentował T. Drewnowski. Warszawa 2001. ; 26. A. Paczkowski, Pół wieku dziejów Polski. 1939-1989. Warszawa 1995. ; 27. Rewolucja antymoralna. Z prof. M. Głowińskim rozmawia J. Strzałka. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 7, s. 8. ; 28. A. Sandauer, Ewolucja poezji polskiej 1945-1968. (Debiuty powojenne). "Polityka" 1979, nr 18/20. ; 29. B. Skarga, O prowokacji. "Gazeta Wyborcza" 2007, nr z 25-26 VIII. ; 30. Słownik historii Polski. Red. T. Łepkowski. Wyd. 6. Warszawa 1973, s. 400-401 (hasło: Referendum ludowe 1946). ; 31. J. Sobolewska, Zabij Gomułkę. "Przekrój" 2006, nr 48. ; 32. W. Sokorski, Nowa literatura w procesie powstawania. "Odrodzenie" 1949, nr 5, s. 1-2. Cyt. za: M. Fik, Kultura polska po Jałcie. T. 1. Warszawa 1991, s. 131. ; 33. M. Stępień, Lawina i kamienie. "Zdanie" 2007, nr. 1-2, s. 106-107. ; 34. J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. Wyd. nowe, rozszerz. Lublin 1990. ; 35. W. Władyka, Piórko zamiast siekiery. "Polityka" 2006, nr 45, s. 80. ; 36. J. Żakowski, Pani Herbert. Rozmawiał ... "Gazeta Wyborcza" 2000-2001, nr z 30 XII - 1 I, s. 12. ; 37. S. Żółkiewski, Aktualne zagadnienia powojennej prozy polskiej. "Kuźnica" 1949, nr 4, s. 1-3, 8. Cyt. za: M. Fik, Kultura polska po Jałcie. T. 1. Warszawa 1991.

Issue:

2

Start page:

57

End page:

84

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: