Object structure

Title:

Muza Pamięci – o twórczości Osipa Mandelsztama w Polsce. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci poety

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Wójciak, Monika

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Mandelstam, Osip ; Poland

References:

1. Antologia nowoczesnej poezji rosyjskiej 1880-1967. Red. W. Dąbrowski, A. Mandalian, W. Woroszylski. Wrocław 1971. ; 2. S. Barańczak, Słowo wstępne. W: O. Mandelsztam, Późne wiersze. Przeł. S. Barańczak. Warszawa 1979 (przedruk z wyd.: Londyn 1977). ; 3. J. Bierezin, Linia życia. Wybór poezji. Kraków 1999. ; 4. J. Brodski, Dziecko cywilizacji. Przeł. K. Tarnowska, A. Konarek. "Zeszyty Literackie" 1996, nr 3. ; 5. J. Brodski, Na śmierć Nadieżdy Mandelsztam. Przeł. E. Krasińska. "Zeszyty Literackie" 1996, nr 3, s. 93. ; 6. J. Brodski, Rozmowa z Czesławem Miloszem. Przeł. I. Grudzińska-Gross. "Zeszyty Literackie" 2001, nr 3. ; 7. J. M. Coetzee, Osip Mandelstam and the Stalin Ode. "Representations" 1991, nr 35 (special issue): Monumental Histories. ; 8. K. Czukowski, Karaluszysko. Przeł. W. Broniewski. Cyt. za: E. Siemaszkiewicz, Wyjęte spomiędzy bajek. "Arka" 1986, nr 15. ; 9. D. Davie, Mandelstam and Milosz. "Literature and Theology" 1992, nr 6. ; 10. K. Dawidowicz, A gdy się ciało tylko ciałem stało. W: Koniec kanikuły. Kraków 1981. ; 11. R. Dutli, Meine Zeit, mein Tier. Ossip Mandelstam. Eine Biographie. Zürich 2003. ; 12. G. Fiedin, Sidia na saniach. Osip Mandielsztam i charizmaticzeskaja tradicyja russkogo modiernizma. Moskwa 1992. ; 13. G. Freidin, A Coat of Many Colors. Osip Mandelstam and His Mythologies of Self-Presentation. Berkeley - Los Angeles - London 1987. ; 14. M. L. Gasparow, Mandielsztam. Grażdanskaja lirika 1937 goda. Moskwa 1996. ; 15. M. L. Gasparow, Osip Mandielsztam. Tri jego poetiki. W: O russkoj poezii. Analizy - intierprietacyi - charaktieristiki. Sankt Pietierburg 2001. ; 16. Homage to Mandelstam. An Anthology of Poems. Ed. R. Burns, G. Gömöri. Cambridge 1981. ; 17. J. Kaczmarski, Zmartwychwstanie Mandelsztama. W: Krzyk. Szczecin 1989, s. 79. ; 18. T. Klimowicz, O tłustych palcach tyrana, znęcaniu się nad enkawudzistą i zegarze z kukułką. W: O. Mandelsztam, Nikomu ani słowa... Wybór i posłowie T. Klimowicz. Kraków 1998. ; 19. J. Krzos [M. Stala], Obecność Mandelsztama. "Arka" 1986, nr 15, s. 59. ; 20. R. Krynicki, Planeta Fantasmagoria. W: Nasze życie rośnie. Kraków 1981. ; 21. R. Krynicki, Wierzę. W: Magnetyczny punkt. Warszawa 1996, s. 97. ; 22. A. Legeżyńska, Turniej tłumaczy. "Literatura na Świecie" 1988, nr 209, s. 337-338. ; 23. O. A. Liekmanow, Mandielsztam. Moskwa 2004. ; 24. O. A. Liekmanow, Żyzń Osipa Mandielsztama. Dokumientalnoje powiestwowanije. Sankt Pietierburg 2003. ; 25. Mandielsztam - pobieditiel istorii. Biesieda s Jarosławom Mariekom Rymkiewiczem. Rozmawiała N. Gorbaniewska. "Nowaja Polsza" 2004, nr 7/8, s.56. ; 26. N. Mandelsztam, Nadzieja w beznadziei. Przeł. A. Drawicz. Warszawa 1997. ; 27. O. Mandelsztam, Poezje. Wybór, redakcja, posłowie M. Leśniewska. Kraków - Wrocław 1984. ; 28. O. Mandelsztam, Poezje; Słowo i kultura. Szkice literackie. Przeł., komentarz R. Przybylski. Warszawa 1972. ; 29. O. Mandelsztam, Polacy. Tłum. H. Wardęski w: H. Wardęski, Moje wspomnienia policyjne. Warszawa 1925. ; 30. O. Mandielsztam, Soczinienija w 2-ch tomach. Sost. S. Awierincew, P. Nierler. T. 2. Moskwa 1990. ; 31. O. Mandelsztam, Wypuść mnie już, oddaj mnie im, Woroneż... W: Trzydzieści trzy wiersze. Przekłady i komentarze J. M. Rymkiewicz. Kraków 2003. ; 32. A. Międzyrzecki, A na północ półnagi półbosy. W: Wygnanie do rymu. Warszawa 1977. ; 33. P. Mitzner, Polskij policejskij pieriewodit Mandielsztama. "Nowaja Polsza" 2007, nr 1. ; 34. W. W. Musatow, Lirika Osipa Mandielsztama. Kijew 2000. ; 35. N. A. Nilsson, Osip Mandel'štam. Five Poems. Stockholm 1974. ; 36. W. Orłow, Szkice o poezji. Przeł. R. Zimand. Wybór, wstęp A. Drawicz. Warszawa 1972. ; 37. L. G. Panowa, "Mir", "powiestwowanije", "wriemia" s poezii Osipa Mandielsztama. Moskwa 2003. ; 38. M. Pieczara, Dotykanie ran. "Kultura Niezależna" 1989, nr 51, s.62-76. ; 39. S. Pollak, Przybliżenia. Kraków 1972. ; 40. R. Przybylski, "Et in Arcadia ego". Esej o tęsknotach poetów. Warszawa 1966. ; 41. R. Przybylski, Uwagi o poezji Mandelsztama. W: O. Mandelsztam, Poezje. Wybór, wstęp R. Przybylski. Warszawa 1971. ; 42. R. Przybylski, Wdzięczny gość Boga. Esej o poezji Osipa Mandelsztama. Paris 1980. ; 43. R. Przybylski, Wprowadzenie. W: N. Mandelsztam, Mozart i Salieri oraz inne szkice i listy. Wybór, przekład, komentarz R. Przybylski. Warszawa 2000, s. 7-8. ; 44. O. Ronien, Poetika Osipa Mandielsztama. Sankt Pietierburg 2002. ; 45. O. Ronen, An Approach to Mandelstam. Jerusalem 1983. ; 46. J. M. Rymkiewicz, Cicho ciszej. Wybrane wiersze z lat 1963-2002. Warszawa 2003. ; 47. J. M. Rymkiewicz, Ulica Mandelsztama i inne wiersze z lat 1979-1985. Kraków 1992. ; 48. D. M. Siegał, Osip Mandielsztam. Istorija i poetika. Ijerusalim 1998. ; 49. I. M. Siemienko, Poetikapzniego Mandielsztama. Moskwa 1997. ; 50. A. Walicki, Zniewolony umysł po latach. Warszawa 1993. ; 51. W. Woroszylski, Moi Moskale. Wybór przekładów z poezji rosyjskiej od Puszkina do Ratuszyńskiej. Wrocław 2006. ; 52. W. Woroszylski, Osip i Nadieżda. W: Jesteś i inne wiersze. Poznań 1977. ; 53. A. Zagajewski, W encyklopedii znowu zabrakło miejsca. W: List. Kraków 1979. ; 54. A. K. Żołkowski, "Ja pju za wojennyje astry". Poeticzeskij awtoportriet Mandielsztama. W: Izbrannyje statji o russkoj poezii: inwarianty, struktury, stratiegii, intiertieksty. Moskwa 2005.

Issue:

2

Start page:

85

End page:

108

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: