Object

Title: Kapitalizm w odwrocie. O socrealistycznym epizodzie polskiej fantastyki naukowej

Creator:

Mazurkiewicz, Adam

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków 1987. ; 2. S. Bereś, Stanisław Lem jako pogromca imperializmu. Między literaturą popularną a propagandą (1949-1956). W zb.: Wszystek krąg ziemski. Antropologia - historia - literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wrocław 1988. ; 3. J. Berman, Pokażcie wielkość naszych czasów. "Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką" 1952, nr 1. ; 4. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006. ; 5. M. Brzóstowicz-Klajn, Utopia. Fantastyka. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004. ; 6. T. Bucholz, Maski socrealizmu. "Res Publica" 1988, nr 1. ; 7. S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa 1993. ; 8. Cenzura PRL: Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. Posłowie Z. Żmigrodzki. Wrocław 2002. ; 9. A. Empacher [i in.], O powieściach Stanisława Lema. "Nowa Kultura" 1955, nr 7, s. 7 ; 10. M. Fik, Czy warto pisać o socrealizmie? "Puls" 1992, nr 59, s.87-97 ; 11. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Londyn 1989. ; 12. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o literaturze zdegradowanej. Warszawa 1992. ; 13. Sz. Hrebenda, Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej. Katowice 2000. ; 14. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa 1995. ; 15. M. Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim. Gdańsk 2003. ; 16. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999. ; 17. M. Kierczyńska, O realizmie socjalistycznym. W zb.: O literaturze polskiej. Cz. 3. Wybór i oprac. H. Zaworska. Warszawa 1982, s. 58. Pierwodruk w: Spór o realizm. Warszawa 1951. ; 18. H. Kirchner, Marzenie - organizator dziecięcego bohaterstwa. "Nowa Kultura" 1952, nr 32. ; 19. K. Kłosińska, Katastroficzna odmiana powieści popularnej. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979, s. 57-76. ; 20. S. Kondek, Eksterminacja literatury popularnej. "Oczyszczanie" księgarń i bibliotek powszechnych z książek "szkodliwych i wrogich" w latach 1949-1954. W zb.: Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 1998, s. 183-243. ; 21. M. Kubala, Fantastyka '50. Warszawa 1990. ; 22. G. Lasota, Kierunek natarcia. Szkice - recenzje - polemiki. Warszawa 1953. ; 23. S. Lem, Astronauci. Kraków 1951. ; 24. S. Lem, Dzienniki gwiazdowe. Wyd. 4, rozszerzone. Warszawa 1971. ; 25. S. Lem, Kryształowa kula. W: Sezam. Warszawa 1954. ; 26. M. Leś, Stanisław Lem wobec utopii. Białystok 1998. ; 27. A. Makarenko, Dzieła. T. 7. Przeł. I. Piotrowska, S. Pollak [i in.]. Warszawa 1957. ; 28. Mówi Lem (fragment ścieżki dźwiękowej filmu "Przypadek i ład"). Wybór M. Oramus. "Nowa Fantastyka" 1991, nr 1, s. 64-65. ; 29. K. Obremski, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych. "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 2, s.65-74. ; 30. W. Ostrowski, Hasło "utopia". "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1958, nr 1, s. 222-224. ; 31. P. Pietrych, "Kaganiec ideologiczny z miesiąca na miesiąc topnieje na naszych mordach" albo quasi-odwilż. O zapomnianym epizodzie powojennego życia literackiego. W zb.: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu. Red. B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006. ; 32. J. Smulski, Literatura polskiego socrealizmu. Kilka uwag o wybranych problemach genologicznych. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000. ; 33. A. Smuszkiewicz, Stanisław Lem. Poznań 1995. ; 34. A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznań 1982. ; 35. W. Sokorski, Sztuka w walce o socjalizm. Warszawa 1950. ; 36. P. Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954. Warszawa 2000. ; 37. J. Stalin, O materializmie dialektycznym i historycznym. Wyd. 3. Warszawa 1949. ; 38. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa 1983. ; 39. Z. Sztaba, Giełda przestaje notować. Warszawa 1947. ; 40. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". Wrocław 1999. ; 41. W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. Wrocław 1988. ; 42. W. Tomasik, Realizmu socjalistycznego program. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 269-270. ; 43. W. Tomasik, Słowo o socrealizmie. Bydgoszcz 1993. ; 44. W. Tomasik, Wroga klasowego, szkodnika obraz. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego, Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 396. ; 45. D. Tubielewicz-Mattsson, Recepta na ułomność świata. Krytyka literacka a socrealizm w Polsce. Katowice 2002. ; 46. R. Waksmund, Niepokonany dydaktyzm. W: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy - gatunki - konteksty). Wrocław 2000, s. 391-423. ; 47. A. Ważyk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. "Nowa Kultura" 1950, nr 14, s. 1. ; 48. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992. ; 49. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954. Kraków 1991. ; 50. Z. Woźnicka, Nieco abstrakcyjny spór o "Astronautów". "Nowa Kultura" 1952, nr 14, s. 10. ; 51. A. Żdanow, O sytuacji międzynarodowej, "Głos Ludu" 1947, nr z 22 X. ; 52. A. Żdanow, Przemówienia o literaturze i sztuce. Przeł. J. Ogrodowicz. Warszawa 1954.

Issue:

2

Start page:

109

End page:

124

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63533 ; oai:rcin.org.pl:63533 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

227

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80467

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information