Object structure

Title:

Kapitalizm w odwrocie. O socrealistycznym epizodzie polskiej fantastyki naukowej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Mazurkiewicz, Adam

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

science fiction literature ; socrealism

References:

1. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków 1987.
2. S. Bereś, Stanisław Lem jako pogromca imperializmu. Między literaturą popularną a propagandą (1949-1956). W zb.: Wszystek krąg ziemski. Antropologia - historia - literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wrocław 1988.
3. J. Berman, Pokażcie wielkość naszych czasów. "Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką" 1952, nr 1.
4. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.
5. M. Brzóstowicz-Klajn, Utopia. Fantastyka. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004.
6. T. Bucholz, Maski socrealizmu. "Res Publica" 1988, nr 1.
7. S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa 1993.
8. Cenzura PRL: Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. Posłowie Z. Żmigrodzki. Wrocław 2002.
9. A. Empacher [i in.], O powieściach Stanisława Lema. "Nowa Kultura" 1955, nr 7, s. 7
10. M. Fik, Czy warto pisać o socrealizmie? "Puls" 1992, nr 59, s.87-97
11. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Londyn 1989.
12. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o literaturze zdegradowanej. Warszawa 1992.
13. Sz. Hrebenda, Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej. Katowice 2000.
14. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa 1995.
15. M. Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim. Gdańsk 2003.
16. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
17. M. Kierczyńska, O realizmie socjalistycznym. W zb.: O literaturze polskiej. Cz. 3. Wybór i oprac. H. Zaworska. Warszawa 1982, s. 58. Pierwodruk w: Spór o realizm. Warszawa 1951.
18. H. Kirchner, Marzenie - organizator dziecięcego bohaterstwa. "Nowa Kultura" 1952, nr 32.
19. K. Kłosińska, Katastroficzna odmiana powieści popularnej. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979, s. 57-76.
20. S. Kondek, Eksterminacja literatury popularnej. "Oczyszczanie" księgarń i bibliotek powszechnych z książek "szkodliwych i wrogich" w latach 1949-1954. W zb.: Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 1998, s. 183-243.
21. M. Kubala, Fantastyka '50. Warszawa 1990.
22. G. Lasota, Kierunek natarcia. Szkice - recenzje - polemiki. Warszawa 1953.
23. S. Lem, Astronauci. Kraków 1951.
24. S. Lem, Dzienniki gwiazdowe. Wyd. 4, rozszerzone. Warszawa 1971.
25. S. Lem, Kryształowa kula. W: Sezam. Warszawa 1954.
26. M. Leś, Stanisław Lem wobec utopii. Białystok 1998.
27. A. Makarenko, Dzieła. T. 7. Przeł. I. Piotrowska, S. Pollak [i in.]. Warszawa 1957.
28. Mówi Lem (fragment ścieżki dźwiękowej filmu "Przypadek i ład"). Wybór M. Oramus. "Nowa Fantastyka" 1991, nr 1, s. 64-65.
29. K. Obremski, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych. "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 2, s.65-74.
30. W. Ostrowski, Hasło "utopia". "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1958, nr 1, s. 222-224.
31. P. Pietrych, "Kaganiec ideologiczny z miesiąca na miesiąc topnieje na naszych mordach" albo quasi-odwilż. O zapomnianym epizodzie powojennego życia literackiego. W zb.: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu. Red. B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006.
32. J. Smulski, Literatura polskiego socrealizmu. Kilka uwag o wybranych problemach genologicznych. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
33. A. Smuszkiewicz, Stanisław Lem. Poznań 1995.
34. A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznań 1982.
35. W. Sokorski, Sztuka w walce o socjalizm. Warszawa 1950.
36. P. Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954. Warszawa 2000.
37. J. Stalin, O materializmie dialektycznym i historycznym. Wyd. 3. Warszawa 1949.
38. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa 1983.
39. Z. Sztaba, Giełda przestaje notować. Warszawa 1947.
40. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". Wrocław 1999.
41. W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. Wrocław 1988.
42. W. Tomasik, Realizmu socjalistycznego program. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 269-270.
43. W. Tomasik, Słowo o socrealizmie. Bydgoszcz 1993.
44. W. Tomasik, Wroga klasowego, szkodnika obraz. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego, Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 396.
45. D. Tubielewicz-Mattsson, Recepta na ułomność świata. Krytyka literacka a socrealizm w Polsce. Katowice 2002.
46. R. Waksmund, Niepokonany dydaktyzm. W: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy - gatunki - konteksty). Wrocław 2000, s. 391-423.
47. A. Ważyk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. "Nowa Kultura" 1950, nr 14, s. 1.
48. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992.
49. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954. Kraków 1991.
50. Z. Woźnicka, Nieco abstrakcyjny spór o "Astronautów". "Nowa Kultura" 1952, nr 14, s. 10.
51. A. Żdanow, O sytuacji międzynarodowej, "Głos Ludu" 1947, nr z 22 X.
52. A. Żdanow, Przemówienia o literaturze i sztuce. Przeł. J. Ogrodowicz. Warszawa 1954.

Issue:

2

Start page:

109

End page:

124

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: