Obiekt

Tytuł: Kapitalizm w odwrocie. O socrealistycznym epizodzie polskiej fantastyki naukowej

Twórca:

Mazurkiewicz, Adam

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków 1987.
2. S. Bereś, Stanisław Lem jako pogromca imperializmu. Między literaturą popularną a propagandą (1949-1956). W zb.: Wszystek krąg ziemski. Antropologia - historia - literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wrocław 1988.
3. J. Berman, Pokażcie wielkość naszych czasów. "Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką" 1952, nr 1.
4. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.
5. M. Brzóstowicz-Klajn, Utopia. Fantastyka. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004.
6. T. Bucholz, Maski socrealizmu. "Res Publica" 1988, nr 1.
7. S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa 1993.
8. Cenzura PRL: Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. Posłowie Z. Żmigrodzki. Wrocław 2002.
9. A. Empacher [i in.], O powieściach Stanisława Lema. "Nowa Kultura" 1955, nr 7, s. 7
10. M. Fik, Czy warto pisać o socrealizmie? "Puls" 1992, nr 59, s.87-97
11. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Londyn 1989.
12. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o literaturze zdegradowanej. Warszawa 1992.
13. Sz. Hrebenda, Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej. Katowice 2000.
14. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa 1995.
15. M. Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim. Gdańsk 2003.
16. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
17. M. Kierczyńska, O realizmie socjalistycznym. W zb.: O literaturze polskiej. Cz. 3. Wybór i oprac. H. Zaworska. Warszawa 1982, s. 58. Pierwodruk w: Spór o realizm. Warszawa 1951.
18. H. Kirchner, Marzenie - organizator dziecięcego bohaterstwa. "Nowa Kultura" 1952, nr 32.
19. K. Kłosińska, Katastroficzna odmiana powieści popularnej. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979, s. 57-76.
20. S. Kondek, Eksterminacja literatury popularnej. "Oczyszczanie" księgarń i bibliotek powszechnych z książek "szkodliwych i wrogich" w latach 1949-1954. W zb.: Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 1998, s. 183-243.
21. M. Kubala, Fantastyka '50. Warszawa 1990.
22. G. Lasota, Kierunek natarcia. Szkice - recenzje - polemiki. Warszawa 1953.
23. S. Lem, Astronauci. Kraków 1951.
24. S. Lem, Dzienniki gwiazdowe. Wyd. 4, rozszerzone. Warszawa 1971.
25. S. Lem, Kryształowa kula. W: Sezam. Warszawa 1954.
26. M. Leś, Stanisław Lem wobec utopii. Białystok 1998.
27. A. Makarenko, Dzieła. T. 7. Przeł. I. Piotrowska, S. Pollak [i in.]. Warszawa 1957.
28. Mówi Lem (fragment ścieżki dźwiękowej filmu "Przypadek i ład"). Wybór M. Oramus. "Nowa Fantastyka" 1991, nr 1, s. 64-65.
29. K. Obremski, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych. "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 2, s.65-74.
30. W. Ostrowski, Hasło "utopia". "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1958, nr 1, s. 222-224.
31. P. Pietrych, "Kaganiec ideologiczny z miesiąca na miesiąc topnieje na naszych mordach" albo quasi-odwilż. O zapomnianym epizodzie powojennego życia literackiego. W zb.: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu. Red. B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006.
32. J. Smulski, Literatura polskiego socrealizmu. Kilka uwag o wybranych problemach genologicznych. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
33. A. Smuszkiewicz, Stanisław Lem. Poznań 1995.
34. A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznań 1982.
35. W. Sokorski, Sztuka w walce o socjalizm. Warszawa 1950.
36. P. Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954. Warszawa 2000.
37. J. Stalin, O materializmie dialektycznym i historycznym. Wyd. 3. Warszawa 1949.
38. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa 1983.
39. Z. Sztaba, Giełda przestaje notować. Warszawa 1947.
40. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". Wrocław 1999.
41. W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. Wrocław 1988.
42. W. Tomasik, Realizmu socjalistycznego program. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 269-270.
43. W. Tomasik, Słowo o socrealizmie. Bydgoszcz 1993.
44. W. Tomasik, Wroga klasowego, szkodnika obraz. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego, Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 396.
45. D. Tubielewicz-Mattsson, Recepta na ułomność świata. Krytyka literacka a socrealizm w Polsce. Katowice 2002.
46. R. Waksmund, Niepokonany dydaktyzm. W: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy - gatunki - konteksty). Wrocław 2000, s. 391-423.
47. A. Ważyk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. "Nowa Kultura" 1950, nr 14, s. 1.
48. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992.
49. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954. Kraków 1991.
50. Z. Woźnicka, Nieco abstrakcyjny spór o "Astronautów". "Nowa Kultura" 1952, nr 14, s. 10.
51. A. Żdanow, O sytuacji międzynarodowej, "Głos Ludu" 1947, nr z 22 X.
52. A. Żdanow, Przemówienia o literaturze i sztuce. Przeł. J. Ogrodowicz. Warszawa 1954.

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

109

Strona końc.:

124

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63533 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-11

Data dodania obiektu:

2017-11-14

Liczba wyświetleń treści obiektu:

157

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80467

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji