Object

Title: Kapitalizm w odwrocie. O socrealistycznym epizodzie polskiej fantastyki naukowej

Creator:

Mazurkiewicz, Adam

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

References:

1. S. Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków 1987.
2. S. Bereś, Stanisław Lem jako pogromca imperializmu. Między literaturą popularną a propagandą (1949-1956). W zb.: Wszystek krąg ziemski. Antropologia - historia - literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Czesławowi Hernasowi. Red. P. Kowalski. Wrocław 1988.
3. J. Berman, Pokażcie wielkość naszych czasów. "Materiały do Studiów i Dyskusji z Zakresu Teorii i Historii Sztuki, Krytyki Artystycznej oraz Badań nad Sztuką" 1952, nr 1.
4. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.
5. M. Brzóstowicz-Klajn, Utopia. Fantastyka. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004.
6. T. Bucholz, Maski socrealizmu. "Res Publica" 1988, nr 1.
7. S. Burkot, Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa 1993.
8. Cenzura PRL: Wykaz książek podlegających niezwłocznemu wycofaniu 1 X 1951 r. Posłowie Z. Żmigrodzki. Wrocław 2002.
9. A. Empacher [i in.], O powieściach Stanisława Lema. "Nowa Kultura" 1955, nr 7, s. 7
10. M. Fik, Czy warto pisać o socrealizmie? "Puls" 1992, nr 59, s.87-97
11. M. Fik, Kultura polska po Jałcie. Kronika lat 1944-1981. Londyn 1989.
12. M. Głowiński, Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o literaturze zdegradowanej. Warszawa 1992.
13. Sz. Hrebenda, Mitologia społeczna w literaturze fantastycznonaukowej. Katowice 2000.
14. A. Hutnikiewicz, Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia. Warszawa 1995.
15. M. Jarmułowicz, Sezony błędów i wypaczeń. Socrealizm w dramacie i teatrze polskim. Gdańsk 2003.
16. Z. Jarosiński, Nadwiślański socrealizm. Warszawa 1999.
17. M. Kierczyńska, O realizmie socjalistycznym. W zb.: O literaturze polskiej. Cz. 3. Wybór i oprac. H. Zaworska. Warszawa 1982, s. 58. Pierwodruk w: Spór o realizm. Warszawa 1951.
18. H. Kirchner, Marzenie - organizator dziecięcego bohaterstwa. "Nowa Kultura" 1952, nr 32.
19. K. Kłosińska, Katastroficzna odmiana powieści popularnej. W zb.: Katastrofizm i awangarda. Red. T. Bujnicki, T. Kłak. Katowice 1979, s. 57-76.
20. S. Kondek, Eksterminacja literatury popularnej. "Oczyszczanie" księgarń i bibliotek powszechnych z książek "szkodliwych i wrogich" w latach 1949-1954. W zb.: Retoryka i badania literackie. Rekonesans. Red. J. Z. Lichański. Warszawa 1998, s. 183-243.
21. M. Kubala, Fantastyka '50. Warszawa 1990.
22. G. Lasota, Kierunek natarcia. Szkice - recenzje - polemiki. Warszawa 1953.
23. S. Lem, Astronauci. Kraków 1951.
24. S. Lem, Dzienniki gwiazdowe. Wyd. 4, rozszerzone. Warszawa 1971.
25. S. Lem, Kryształowa kula. W: Sezam. Warszawa 1954.
26. M. Leś, Stanisław Lem wobec utopii. Białystok 1998.
27. A. Makarenko, Dzieła. T. 7. Przeł. I. Piotrowska, S. Pollak [i in.]. Warszawa 1957.
28. Mówi Lem (fragment ścieżki dźwiękowej filmu "Przypadek i ład"). Wybór M. Oramus. "Nowa Fantastyka" 1991, nr 1, s. 64-65.
29. K. Obremski, Socrealistyczny apokryf a kult komunistycznych świętych. "Pamiętnik Literacki" 2006, z. 2, s.65-74.
30. W. Ostrowski, Hasło "utopia". "Zagadnienia Rodzajów Literackich" 1958, nr 1, s. 222-224.
31. P. Pietrych, "Kaganiec ideologiczny z miesiąca na miesiąc topnieje na naszych mordach" albo quasi-odwilż. O zapomnianym epizodzie powojennego życia literackiego. W zb.: Literatura i życie artystyczne XIX i XX wieku. Prace ofiarowane Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Adamczykowi w roku Jubileuszu. Red. B. Utkowska, K. Jaworski. Kielce 2006.
32. J. Smulski, Literatura polskiego socrealizmu. Kilka uwag o wybranych problemach genologicznych. W zb.: Genologia dzisiaj. Red. W. Bolecki, I. Opacki. Warszawa 2000.
33. A. Smuszkiewicz, Stanisław Lem. Poznań 1995.
34. A. Smuszkiewicz, Zaczarowana gra. Zarys dziejów polskiej fantastyki naukowej. Poznań 1982.
35. W. Sokorski, Sztuka w walce o socjalizm. Warszawa 1950.
36. P. Sowiński, Komunistyczne święto. Obchody 1 maja w latach 1948-1954. Warszawa 2000.
37. J. Stalin, O materializmie dialektycznym i historycznym. Wyd. 3. Warszawa 1949.
38. A. Stoff, Powieści fantastyczno-naukowe Stanisława Lema. Warszawa 1983.
39. Z. Sztaba, Giełda przestaje notować. Warszawa 1947.
40. W. Tomasik, Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". Wrocław 1999.
41. W. Tomasik, Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. Wrocław 1988.
42. W. Tomasik, Realizmu socjalistycznego program. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 269-270.
43. W. Tomasik, Słowo o socrealizmie. Bydgoszcz 1993.
44. W. Tomasik, Wroga klasowego, szkodnika obraz. Hasło w: Słownik realizmu socjalistycznego, Red. Z. Łapiński, W. Tomasik. Kraków 2004, s. 396.
45. D. Tubielewicz-Mattsson, Recepta na ułomność świata. Krytyka literacka a socrealizm w Polsce. Katowice 2002.
46. R. Waksmund, Niepokonany dydaktyzm. W: Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej (tematy - gatunki - konteksty). Wrocław 2000, s. 391-423.
47. A. Ważyk, Perspektywy rozwojowe literatury polskiej. "Nowa Kultura" 1950, nr 14, s. 1.
48. T. Wilkoń, Polska poezja socrealistyczna w latach 1949-1955. Gliwice 1992.
49. W. Włodarczyk, Socrealizm. Sztuka polska w latach 1950-1954. Kraków 1991.
50. Z. Woźnicka, Nieco abstrakcyjny spór o "Astronautów". "Nowa Kultura" 1952, nr 14, s. 10.
51. A. Żdanow, O sytuacji międzynarodowej, "Głos Ludu" 1947, nr z 22 X.
52. A. Żdanow, Przemówienia o literaturze i sztuce. Przeł. J. Ogrodowicz. Warszawa 1954.

Issue:

2

Start page:

109

End page:

124

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63533 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

157

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80467

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information