Object

Title: Krytyki literackiej kłopoty z politycznością (w ostatnim 20-leciu)

Creator:

Kozicka, Dorota

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ch. Baudelaire, Salon 1846. W: Rozmaitości estetyczne. Wstęp i przekład J. Guze. Komentarze i przypisy C. Pichois w tłum. J. M. Kłoczowskiego. Gdańsk 2000, s. 73-148. ; 2. W. Bolecki, Krytykę zabiły uniwersytety. "Dziennik" 2006, z 25 X. ; 3. A. Brzeziecki, K. Burnetko, Polska po refolucji. Krytyczne skrzyżowania. "Res Publica Nowa" 2004, nr 2, s. 3-17. ; 4. S. Chwin, Polityka jest piękna. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 38, s. 5. ; 5. T. Cieślak-Sokołowski, Na marginesie, hermeneutycznie. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 19, s. 15. ; 6. M. Cyranowicz, Zmieniła się struktura tekstu. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 13, s. 21. ; 7. P. Czapliński, Literatura i słabość. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 41, s. 5. ; 8. P. Czapliński, Literatura, polityka i sfera publiczna. "Krytyka Polityczna" 2003 ,nr 3. ; 9. P. Czapliński, Nie popełniajmy harakiri! "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 13, s. 20. ; 10. P. Czapliński, Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. Warszawa 2009. ; 11. P. Czapliński, Żwawy trup. Krytyka literacka 1989-2004. W: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków 2007. ; 12. K. Dunin, Czytając Polskę. Literatura polska po roku 1989 wobec dylematów nowoczesności. Warszawa 2004, s. 39-43. ; 13. K. Dunin, Karoca z dyni. Warszawa 2000, s. 41-85. ; 14. K. Dunin, Normalka. "Kurier Czytelniczy. Megaron" 2000, nr 5. ; 15. K. Dunin, Prostactwo i władza. "Wysokie Obcasy" 2006, z 30 IX. ; 16. P. Dybel, Sz. Wróbel, wstęp w: Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia. Warszawa 2008, s. 10-11. ; 17. I. Filipiak, Absolutna amnezja. Poznań: Obserwator, 1995. ; 18. I. Iwasiów, Gender dla średnio zaawansowanych. Wykłady szczecińskie. Warszawa 2004, aneks: Wypowiedzi słuchaczek wykładów. (Fragmenty). ; 19. G. Jankowicz, Jak być dziś krytyczką wśród pisarek? "Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej »Gdynia«" 2008, nr 2 (3). ; 20. A. Kałuża, Wejście do gry. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 17, s. 21. ; 21. J. Klejnocki, Lobbyści i felietoniści. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 39, s. 8. ; 22. G. Kociuba, Poezja w "Wieży Bubel". "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 15, s. 21. ; 23. K. Koehler, Neuroza i wykluczenie. Przeciw intelektualnemu sekciarstwu. "Europa", nr 27, z 5 VII. ; 24. A. Kopiński, Powrót liberalnej ironistki. "Fronda" 2000, nr 21/22, s. 363-364. ; 25. J. Kornhauser, Krytyka w dobie popkultury. "Dziennik" 2006, z 28-29 X. ; 26. Literatura w uścisku mediów. W rozmowie redakcyjnej udział biorą: P. Czapliński, K. Dunin, J. Jarzębski, D. Nowacki, P. Śliwiński, M. Zaleski. "Res Publica Nowa" 2000, nr 7, s. 49-60. ; 27. K. Maliszewski, Co to znaczy dzisiaj być polskim pisarzem? "Nowy Nurt" 1995, nr 6, s. 1, 4-5. ; 28. K. Maliszewski, Krytyk na pustyni. "Odra" 1999, nr 2, s. 60-64. ; 29. M. P. Markowski, Precz z dekadencją. Pułapki krytyki zaangażowanej. "Europa" 2006, nr 22, z 31 V. ; 30. M. P. Markowski, Świat literacki jest pełen tchórzostwa. "Dziennik" 2006, z 23 X. ; 31. C. Michalski, Czy świat moze mieć dobre zakończenie? "Krytyka Polityczna" 2005, nr 7/8, s. 207-213. ; 32. C. Michalski, Ministerstwo prawdy. Kraków 2000. ; 33. C. Michalski, Powrót człowieka bez właściwosci. [Warszawa 1996]. ; 34. C. Michalski, Stan natury w polonistyce. "Dziennik" 2006, z 26 X. ; 35. M. Miecznicka, Krytycy literaccy, nie bójcie się niezależności. "Dziennik" 2006, z 4-5 XI. ; 36. M. Miecznicka, Krytykę literacką zżera konformizm. "Dziennik" 2006, z 21-22 X . ; 37. J. Momro, Krytyka - pomiędzy erosem i poznaniem. "FA-art" 2008, nr 1, s. 38-43. ; 38. A. Nasiłowska, Literaturka. Pamflet na nasze czasy. "Tygodnik Powszechny" 2005, nr 46, s. 17. ; 39. A. Nasiłowska, Przestrzeń dla słowa. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 43, s. 21. ; 40. D. Nowacki, K. Uniłowski, Do Czytelnika. W zb.: Była sobie krytyka... Wybór tekstów z lat dziewięćdziesiątych i pierwszych. Oprac. i wstep D. Nowacki, K. Uniłowski. Katowice 2003, s. 7-42. ; 41. J. Orska, Czkawka. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 16, s. 20. ; 42. J. Orska, Herbert i "bruLion". W zb.: Herbert (nie)oswojony. Red. W. Browarny, J. Orska, A. Poprawa. Wrocław 2008, s.159-170. ; 43. J. Orska, Jak być spiskowcem wśród komunardów? "Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej »Gdynia«" 2009, nr 3 (4). ; 44. J. Orska, O "lewicowej" strategii współczesnej krytyki literackiej wobec wolnego rynku mediów. W zb.: Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem. Red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski. Kraków 2007. ; 45. Polityka literatury. Przewodnik krytyki politycznej. Wstęp P. Czapliński. Warszawa 2009. ; 46. J. Rancière, Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka. Przeł. M. Kropiwnicki, J. Sowa. Wstęp M. Pustoła. Słownik zestawił K. Mikurda. Kraków 2007. ; 47. R. Rutkowski, Krytyki literackiej przygody z wolnościa. "Kresy" 2003, nr 1, s. 103-113. ; 48. A. Sasinowski, Dwie ustawki. Jedna krwawa. O krytyce literackiej jako grze społecznej. "FA-art" 2007, nr 3, s.2-13. ; 49. S. Sierakowski, Co to jest krytyka polityczna? "Krytyka Polityczna" 2002, nr 1, s. 9-15. ; 50. S. Sierakowski, Liberalizm zmęczenia. Z Cezarym Michalskim rozmawia Sławomir Sierakowski. "Krytyka Polityczna" 2007, nr 13, s.18-79. ; 51. A. Skrendo, Krytyka rozkwita w niszach. "Dziennik" 2006, z24 X. ; 52. J. Sosnowski, Pięć tez o literaturze i pannie. "Odra" 1999, nr 2, s. 51-54. ; 53. M. Stala, Usta teraźniejszości? "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 22, s. 35. ; 54. I. Stokfiszewski, Co to znaczy być dzisiaj polską pisarką? "Dodatek Literacki. Gazeta Nagrody Literackiej »Gdynia«" 2008, nr 2, s. 12. ; 55. I. Stokfiszewski, Pochód instrumentalnego rozumu. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 25, s. 23. ; 56. I. Stokfiszewski, Poezja a demokracja. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 10, s. 13. ; 57. I. Stokfiszewski, Zakładnicy zużytych symboli. "Krytyka Polityczna" 2005, nr 9/10, s. 301. ; 58. P. Śliwiński, Dylematy krytyki po roku 1989. W: Świat na brudno. Szkice o poezji i krytyce. Warszawa 2007. ; 59. P. Śliwiński, Krytyk żyje krócej niz książka, o której pisze. "Czas Kultury" 2005, nr 3/4. s.78-89. ; 60. P. Śliwiński, Literatura po 1989 roku - skromna, połowiczna. "Europa", nr 32, z 9 VIII. ; 61. P. Śliwiński, Polityka, twórczy kłopot. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 44, s. 12. ; 62. K. Uniłowski, Przedmowa do czytania (podszytego różnicowaniem). "Kursywa" 2005, nr 4/5, s. 2. ; 63. K. Uniłowski, Skadinąd. Bytom 1998. ; 64. M. Urbanowski, Dostojny bzik kontestacji. W: Dezerterzy i żołnierze. Szkice o literaturze polskiej 1991-2006. Kraków 2007. ; 65. M. Urbanowski, Pogrąża nas jednomyślność. "Dziennik" 2006, z 30 X. ; 66. M. Walicka-Hueckel, Feminizm jest polityczny. Z T. Moi rozmawia M. Walicka-Hueckel. "Teksty Drugie" 1993, nr 4/5/6, s. 97-114. ; 67. W. Wencel, Zamieszkać w katedrze. Szkice o kulturze i literaturze. Warszawa-Ząbki 1999. ; 68. A. Werner, Pióra i maczugi. "Tygodnik Powszechny" 2002, nr 37, s. 5. ; 69. A. Werner, Pochwała dekadencji. "Europa" 2006, nr 19, z 10 V, s. 14. ; 70. R. Wiśniewski, Poezja i Pan Pacynek. "Tygodnik Powszechny" 2007, nr 21, s. 21. ; 71. M. Wyka, Erupcja namiętności. "Dziennik" 2006, z 31 X - 1 XI. ; 72. M. Zaleski, Przygody myśli krytycznoliterackiej. W zb.: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. Red. A. Brodzka, L. Burska. Warszawa 1998.

Issue:

2

Start page:

125

End page:

144

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63532 ; oai:rcin.org.pl:63532 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

324

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80468

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information