Object

Title: Mowa i ołtarz. O znaczeniach wystąpień publicznych w dzisiejszej kulturze – na przykładzie wypowiedzi Papieża Benedykta XVI w Auschwitz-Birkenau

Creator:

Kloch, Zbigniew

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Barthes, L'Ancienne rhétorique. Aide-mémoire. "Communications" nr 16 (1970), s.172-229. ; 2. J. Baudrillard, Symulakry i symulacja. Przeł. S. Królak. Warszawa 2005. ; 3. M. Buber, Zaæmienie Boga. Przeł. P. Lisicki. Oprac. R. Reszke. Warszawa 1994. ; 4. J. Derridda, Biała mitologia. Metafora w tekście filozoficznym. Przeł. W. Krzemie. "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 3, s.283-318. ; 5. J. Derrida, Question de responsabilité. (Le parjure et le pardon). W: Programme des enseignements et séminaires. Paris 1997. ; 6. M. Deselaers, Bóg a zło. Przeł. J. Zychowicz. Kraków 1999. ; 7. M. Głowiński, Marcowe gadanie. Komentarze do słów 1966-1971. Warszawa 1991. ; 8. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Wyd. 3. Wrocław 2000, s. 326. ; 9. R. Jakobson, Szyftery, kategorie czasownikowe i czasownik rosyjski. W: W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism. Wybór, red. nauk. i wstęp M. R. Mayenowa. Przeł. E. Janus. T. 1. Warszawa 1989. ; 10. E. Lévinas, O Bogu, który nawiedza myśl. Przeł. M. Kowalska. Przedmowa T. Gadacz. Kraków 1997. ; 11. E. Lévinas, Totalité et infini. Essai sur l'extériorité. Den Haag 1961. ; 12. B. Obama, Przemówienie wygłoszone po złożeniu przysięgi 20 I 2009. Przekład zamieszczony na stronie www.wiadomosci.gazeta.pl. ; 13. Przemówienie Benedykta XVI podczas wizyty w obozie Auschwitz-Birkenau. Oświęcim, 28 maja 2006. "Tygodnik Powszechny" 2006, nr 23, s. 16. ; 14. Z. Raszewski, Teatr w świecie widowisk. Warszawa 1999. ; 15. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986. ; 16. B. Uspienski, Kompozycja Ołtarza Gandawskiego Jana van Eycka w świetle semiotyki. (Boska i ludzka perspektywa). W: Sztuka w świetle znaków. Wybór, przekład, wstęp B. Żyłko. Gdańsk 2002. ; 17. B. Welte, Modlitwa jako mowa. Przeł. G. Sowiński. "Znak" 1995, nr 12 (487), s.18-32. ; 18. Wielkie mowy historii. Od Kennedy'ego do Ratzingera. Wybór i oprac. T. Zawadzki. Red. M. Gumkowski. Koment. E. Bendyk [i in.]. T. 4. Przeł. D. Bartman [i in.]. Warszawa 2006. ; 19. A. Wierzbicka, Genry mowy. W zb.: Tekst i zdanie. Zbiór studiów. Red. T. Dobrzyńska, E. Janus. Warszawa 1983. ; 20. A. Wierzbicka, Język - umysł - kultura. Wybór prac. Red. J. Bartmiński. Warszawa 1999. ; 21. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów modlitewnych. "Stylistyka" t. 8 (1999): Styl i gatunek, s. 105-117.

Issue:

2

Start page:

145

End page:

156

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63531 ; oai:rcin.org.pl:63531 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 14, 2017

Number of object content hits:

121

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80469

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information