Object structure

Title:

Krótka charakterystyka archiwum domowego Jana Józefa Lipskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Garbal, Łukasz ORCID

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Lipski, Jan Józef ; archive

References:

1. W. Bartoszewski, Okruchy. W zb.: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, J. Jedlicki, R. Loth. Warszawa 1996, s. 124-132.
2. A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze wobec komunizmu. Warszawa 2006.
3. Ł. Garbal, D. Szczerba, Archiwum domowe Jana Józefa Lipskiego. Próba opisu zasobu. Warszawa 2009.
4. Z. Herbert, Z listów do Jana Józefa Lipskiego. Oprac. D. Szczerba, Ł. Garbal. W zb.: Herbert. Studia i dokumenty. Zebrał i podał do druku P. Kłoczowski. Red. E. Olechnowicz. Warszawa 2008.
5. J. J. Lipski, Badania prądów literackich i form gatunkowych. Do druku podała M. Puchalska. "Pamiętnik Literacki" 1996, z. 4, s.3-14.
6. J. J. Lipski, Szkice o poezji. Paryż 1987.
7. NiepoKORni, red. A. Friszke, A. Paczkowski. Kraków 2008.
8. J. Olszewski, Wielki jałmużnik. W zb.: Jan Józef. Spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, J. Jedlicki, R. Loth. Warszawa 1996.

Issue:

2

Start page:

197

End page:

210

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: