Object structure

Title:

A. Zawiszewska: Recepcja literatury rosyjskiej na łamach „Wiadomości Literackich”. Szczecin 2005; Zachód w oczach liberałów. Szczecin 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Pietrzak, Przemysław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Zawiszewska, Agata ; Wiadomości Literackie

References:

1. E. Kurowska, Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932-1939). Wrocław 1987.
2. A. Makowiecki, Wiadomości Literackie, hasło w: Słownik literatury polskiej XX wieku. Red. A. Brodzka, M. Puchalska, E. Szary-Matywiecka, M. Semczuk, A. Sobolewska. Warszawa 1992.
3. Od redakcji. "Wiadomości Literackie" 1924, nr 1, s. 1.
4. F. Sielicki, Klasycy dziewiętnastowiecznej prozy rosyjskiej w Polsce międzywojennej. Warszawa 1985.
5. F. Sielicki, Pisarze rosyjscy początku XX wieku w Polsce międzywojennej. Warszawa 1996.
6. K. Sierocka, Warszawskie czasopisma literackie 1932-1939 w zb.: Warszawa Drugiej Rzeczypospolitej: 1918-1939., Z. 5. Warszawa 1973.
7. K. Sierocka, Warszawskie periodyki literackie 1918-1932 w zb.: Warszawa Drugiej Rzeczypospolitej: 1918-1939. Z. 4. Warszawa 1972.
8. J. Stradecki, W kręgu Skamandra. Warszawa 1977.

Issue:

2

Start page:

218

End page:

222

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ;

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)