Object structure

Title:

Dariusz Kulesza, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948. Białystok 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Buryła, Sławomir

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kulesza, Dariusz ; Kossak, Zofia (1889-1968) ; Borowski, Tadeusz (1922-1951)

References:

1. T. Borowski, Kamienny świat. W: Proza (1). Oprac. S. Buryła. Kraków 2004.
2. T. Borowski, Ludzie, którzy szli. W: Proza (1). Oprac. S. Buryła. Kraków 2004.
3. L. Buczkowski, Czarny potok. [1954].}
4. S. Buryła, Prawda mitu i literatury. O pisarstwie Tadeusza Borowskiego i Leopolda Buczkowskiego. Kraków 2003.
5. T. Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi - wzorce - style. Warszawa 1997.
6. T. Drewnowski, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim. Warszawa 1972, (wyd. 2, przejrz. i uzup.: 1977).
7. E. Frąckowiak, W kręgu "Kamiennego świata" Tadeusza Borowskiego. "Pamiętnik Literacki" 1962, z. 4, s.451-456.
8. A. H. Rosenfeld, Podwójna śmierć. Rozważania o literaturze Holocaustu. Przeł. B. Krawcowicz. Warszawa 2003.
9. Słownik realizmu socjalistycznego. Red. Z. Łapiński, W. Tomasik, Kraków 2005.
10. S. Stabro, Literatura polska 1944-2000 w zarysie. Kraków 2002.
11. J. Szczęsna, Tadeusz Borowski - poeta. Poznań 2000.
12. J. Święch, Literatura polska w latach II wojny światowej. Warszawa 1997.
13. Ł. Tischner, Wsłuchując się w milczenie Boga. Wojna jako wyzwanie dla teodycei. W zb.: Wojna - doświadczenie i zapis. Nowe źródła, problemy, metody badawcze. Red. S. Buryła, P. Rodak. Kraków 2006.
14. B. Wojdowski, Borowski häftling 119 198. Szkic tymczasowy. "Współczesność" 1961, nr 13, s. 1, 3.

Issue:

2

Start page:

242

End page:

246

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)