Object structure

Title:

Paweł Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Alichnowicz, Karol

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Ćwikła, Paweł ; Zajdel, Janusz

References:

1. B. Baczko, Ukształcić nowego człowieka... Utopia i pedagogika w okresie Rewolucji Francuskiej. W zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986. ; 2. P. Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006. ; 3. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przeł. S. Amsterdamski. Poznań 2003. ; 4. M. Głowiński, Dokument jako powieść. W: Narracje literackie i nieliterackie. Kraków 1997, s. 125-126. Prace wybrane. T. 2. ; 5. R. Klementowski, Modelowe boksowanie świata. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80. Toruń 2003. ; 6. K. Łęcki, Socjologia literatury. Hasło w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000. ; 7. J. Szacki, Spotkania z utopią. Warszawa 2000. ; 8. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2003. ; 9. H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Warszawa 1998.

Issue:

2

Start page:

252

End page:

256

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

×

Citation

Citation style: