Object structure

Title:

Paweł Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 2 (2009)

Creator:

Alichnowicz, Karol

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Ćwikła, Paweł ; Zajdel, Janusz

References:

1. B. Baczko, Ukształcić nowego człowieka... Utopia i pedagogika w okresie Rewolucji Francuskiej. W zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986.
2. P. Ćwikła, Boksowanie świata. Wizje ładu społecznego na podstawie twórczości Janusza A. Zajdla. Katowice 2006.
3. A. Giddens, Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przeł. S. Amsterdamski. Poznań 2003.
4. M. Głowiński, Dokument jako powieść. W: Narracje literackie i nieliterackie. Kraków 1997, s. 125-126. Prace wybrane. T. 2.
5. R. Klementowski, Modelowe boksowanie świata. Polska literatura fantastyczna na przełomie lat 70. i 80. Toruń 2003.
6. K. Łęcki, Socjologia literatury. Hasło w: Literatura polska XX wieku. Przewodnik encyklopedyczny. T. 2. Warszawa 2000.
7. J. Szacki, Spotkania z utopią. Warszawa 2000.
8. P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków 2003.
9. H. Świda-Ziemba, Człowiek wewnętrznie zniewolony. Warszawa 1998.

Issue:

2

Start page:

252

End page:

256

Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)