Object

Title: Ciało i duch w sporze o poezję. „Poeta i Natchnienie” Juliusza Słowackiego

Creator:

Siwiec, Magdalena

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. Adamkiewicz-Iglińska, Juliusza Słowackiego genezyjska koncepcja człowieka. Olsztyn 2001, rozdz. 3. ; 2. M. Bieńczyk, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty. Warszawa 1998. ; 3. A. Boleski, Juliusza Słowackiego liryka lat ostatnich (1842-1848). Łódź 1949. ; 4. W. Grabowski, Sprawy obrazowania w liryce Słowackiego. "Pamiętnik Literacki" 1964, z. 1, s. 65-104. ; 5. M. Cieśla-Korytowska, Romantyzm a poznanie. W: O romantycznym poznaniu. Kraków 1997, s. 19-29. ; 6. W. Hahn, "Poeta i natchnienie" Juliusza Słowackiego. "Pamiętnik Literacki" 1904, z. 4, s. 628-647. ; 7. W. Hahn, Sępy w "Agamemnonie" Ajschylosa - jaskółki w "Poecie i natchnieniu" Słowackiego. "Meander" 1950, z. 1, s. 37. ; 8. Kalendarium życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz. Wrocław 1960. ; 9. M. Kalinowska, Kilka słów o posągowej piękności marmurowej w poezji Słowackiego. W zb.: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane Profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. Red. M. Kalinowska, E. Kiślak. Warszawa 1998, s. 107-116. ; 10. M. Kamela, Słowacki Juliusz. Hasło w zb.: Polski słownik biograficzny. Red. H. Markiewicz. T. 39. Warszawa-Kraków 2000, s. 58-73. ; 11. K. Kantak, Słowacki i Słowiańszczyzna. "Świat Słowiański" 1908, t. 1, nr 42, s. 543-554. ; 12. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wyd. 3. Kraków 1999. ; 13. J. Kleiner, Król Duch. Zasadnicze pierwiastki treści i ich ewolucja w twórczości Słowackiego. "Pamiętnik Literacki" 1909, s. 56-97. ; 14. J. Lyszczyna, Dwie koncepcje poezji w lirykach mistycznych Juliusza Słowackiego. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997, s. 29-41. ; 15. A. Małecki, Juliusz Słowacki. Jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. Wyd. 3. T. 3. Lwów 1901. ; 16. I. Matuszewski, Słowacki i nowa sztuka (modernizm). Twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej. Studium krytyczno-porównawcze. Warszawa 1902, ks. 1. ; 17. A. Nasiłowska, Persona liryczna. Warszawa 2000. ; 18. M. Piwińska, Juliusz Słowacki od duchów. Warszawa 1992. ; 19. M. Piwińska, Miłość romantyczna. Kraków-Wrocław 1984. ; 20. Z. Przesmycki, Sofos - Dziewica - Atessa - Helois i nieznany list Juliusza Słowackiego. "Chimera" t. 10 (1907), z. 30, s. 525-573. ; 21. R. Przybylski, Oświeceniowy rozum i romantyczna przepaść. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Red. M. Żmigrodzka. Seria 3. Wrocław 1981, s. 109-142. ; 22. R. Przybylski, Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód. Kraków 1982, rozdz. 2. ; 23. J. M. Rymkiewicz, Słowacki. Encyklopedia. Warszawa 2004, hasła Metempsychoza i Forma: s. 293-297 i 124-128. ; 24. M. Saganiak, Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji. Warszawa 2000. ; 25. J. Słowacki, Dialog troisty. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 14. Oprac. W. Floryan, J. Kleiner. Wrocław 1954. ; 26. J. Słowacki, Dzieje Sofos i Heliona. W: Dzieła wszystkie, t. 15. Oprac. W. Floryan, J. Kleiner, S. Kolbuszewski. 1955, s. 160-166. ; 27. J. Słowacki, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. Wyd. 2. T. 14. Oprac. J. Pelc. Wrocław 1952. ; 28. J. Słowacki, List do J. N. Rembowskiego. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 14, Oprac. W. Floryan, J. Kleiner. Wrocław 1954, s. 402. ; 29. J. Słowacki, Poeta i Natchnienie. W: Dzieła wszystkie, t. 12, cz. 1. Oprac. J. Kleiner, W. Floryan, J. Kuźniar. 1960, s. 407-442. ; 30. M. Sokołowski, "Król-Duch" Juliusza Słowackiego a epopeja słowiańska. Warszawa 2004. ; 31. W. Szturc, Archeologia wyobraźni. Kraków 2001. ; 32. J. Tomkowski, Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej. Warszawa 1984. ; 33. J. Tretiak, Juliusz Słowacki. T. 1. Kraków 1901. ; 34. S. Trojnar, Apokalipsa św. Jana w twórczości Juliusza Słowackigo. "Pamiętnik Literacki" 1929, z. 4, s. 523-563. ; 35. M. Troszyński, Austeria "Pod Królem-Duchem". Raptularz lat ostatnich Juliusza Słowackiego. Warszawa 2001, rozdz. Romantyczna sylwa. ; 36. J. Ujejski, Dwa nieznane listy Słowackiego do Krasińskiego. "Przegląd Warszawski" 1925, nr 1, s. 17-26.

Issue:

3

Start page:

43

End page:

59

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63557 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

65

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80538

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information