RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: „Mazepa” Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia

Creator:

Ziemba, Kwiryna

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

References:

1. H. F. Babinski, Nowe spojrzenie na "Mazepę" Słowackiego. Przeł. J. Japola. "Pamiętnik Literacki" 1973, z. 2, s. 47-56.
2. R. Barthes, Człowiek Racine'a. W: Mit i znak. Eseje. Wybór, wstęp J. Błoński. Przeł. W. Błońska. Warszawa 1970, s. 93-163.
3. D. Beauvois, Słowacki iluzjonistyczny, czyli rzeź humańska jako "tragifarsa". W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 20-36.
4. R. Fieguth, Słowacki intertekstualny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 48-59.
5. R. Girard, Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków 2006.
6. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. K o t. Warszawa 2001.
7. R. Girard, Szekspir. Teatr zazdrości. Przeł. B. Mikołajewska. Warszawa 1996.
8. S. Grochowiak, Król. "Współczesność" 1956, nr 31.
9. M. Janion, Kostiumowy dreszczowiec czy ironiczna tragedia miłości. Dialog z Marią Żmigrodzką o filmowym "Mazepie". W: Odnawianie znaczen. Kraków 1980, s. 142-155.
10. M. Janion, Romantyzm - rewolucja - marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk 1972.
11. J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów: mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka - teoria i praktyka. Kraków 2007.
12. M. Kalinowska, Miłość i sacrum w "Mazepie" Juliusza Słowackiego. "Acta Universitatis Nicolai Copernici". Filologia Polska. [T.] 47. Literatura, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 305 .Toruń 1996, s. 17-31.
13. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 3. Kraków 2003.
14. J. Kott, Miarka za miarkę. Warszawa 1962.
15. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994.
16. M. Kwapiszewski, "Stepowy ty krół!" Kozak w twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
17. S. Makowski, "Hajdamacy" Tarasa Szewczenki i "Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego. "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" t. 6/7 (1998).
18. S. Makowski, Ukrainizm młodego Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
19. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Warszawa 1995.
20. J. Maślanka, Mazepa. W zb.: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 3. Red. Z. Stefanowska, J. Tazbir. Warszawa 1992, s. 95-130.
21. E. Nachlik, Słowacki ukraiński. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 94-107.
22. J. Nachlik, Ukraińskie i polskie elementy w "Śnie srebrnym Salomei". W zb.: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
23. K. Ostrowski, Mazepa. Pomiędzy romantyczną legendą a polityką. "Przegląd Wschodni" t. 2 (1992/1993), z. 2(6), s. 359-389.
24. T. Peiper, Stary mąż młodej żony. Kraków 1933.
25. W. Próchnicki, Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. Kraków 1992.
26. Z. Raszewski, Mazepa. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 450.
27. Z. Raszewski, Mazepa; Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego. W: Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim (1765-1865). Warszawa 1963, s. 223-266.
28. Z. Raszewski, Mazepa w malarstwie i w tragedii Słowackiego. W zb.: Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX. Warszawa 1967, s. 187-193.
29. G. Ritz, Mazepa jako romantyczna figura Innego. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2002, s. 85-110.
30. B. Sawicka-Lewczuk, Bohater w pułapce - o "Mazepie" Juliusza Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 59-67.
31. J. Skuczyński, O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego. Warszawa-Poznań-Toruń 1986.
32. J. Skuczyński, Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki - Mickiewicz - Krasiński. Toruń 1993.
33. Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. Lublin 2003.
34. J. Słowacki, Mazepa. Oprac. J. Kleiner. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 4. Wrocław 1953, s. 187-275.
35. J. Słowacki, Mazepa. Wyd. 2. Brody 1909. Wstęp.
36. J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Oprac. W. Hahn. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 6 . Wrocław 1955, s. 131-256.
37. W. Stabryła, Wernyhora w literaturze polskiej. Kraków 1996.
38. M. Sugiera, "Mazepa": z przestrzeni tragedii w romantyczny mit. W zb.: Dramat i teatr romantyczny. 1. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992.
39. K. Szczuka, Słowacki i matkobójstwo. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 170-188.
40. W. Szekspir, Dzieła dramatyczne. Oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska. Wstęp R. Jabłkowska. Wyd. 3. T. 5. Warszawa 1973.
41. K. Zimmermann, Studium nad genezą "Mazepy". W zb.: Sprawozdania Wyższej Szkoły Realnej. Lwów 1895.
42. D. W. Żurawlowa, Mazepa: ludyna, polityk, lehenda. Charkìw 2007.

Issue:

3

Start page:

61

End page:

85

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63556 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

311

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80539

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information