Object

Title: „Mazepa” Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia

Creator:

Ziemba, Kwiryna

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. H. F. Babinski, Nowe spojrzenie na "Mazepę" Słowackiego. Przeł. J. Japola. "Pamiętnik Literacki" 1973, z. 2, s. 47-56. ; 2. R. Barthes, Człowiek Racine'a. W: Mit i znak. Eseje. Wybór, wstęp J. Błoński. Przeł. W. Błońska. Warszawa 1970, s. 93-163. ; 3. D. Beauvois, Słowacki iluzjonistyczny, czyli rzeź humańska jako "tragifarsa". W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 20-36. ; 4. R. Fieguth, Słowacki intertekstualny. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 48-59. ; 5. R. Girard, Początki kultury. Przeł. M. Romanek. Kraków 2006. ; 6. R. Girard, Prawda powieściowa i kłamstwo romantyczne. Przeł. K. K o t. Warszawa 2001. ; 7. R. Girard, Szekspir. Teatr zazdrości. Przeł. B. Mikołajewska. Warszawa 1996. ; 8. S. Grochowiak, Król. "Współczesność" 1956, nr 31. ; 9. M. Janion, Kostiumowy dreszczowiec czy ironiczna tragedia miłości. Dialog z Marią Żmigrodzką o filmowym "Mazepie". W: Odnawianie znaczen. Kraków 1980, s. 142-155. ; 10. M. Janion, Romantyzm - rewolucja - marksizm. Colloquia gdańskie. Gdańsk 1972. ; 11. J. Kaczmarczyk, Rzeczpospolita Trojga Narodów: mit czy rzeczywistość. Ugoda hadziacka - teoria i praktyka. Kraków 2007. ; 12. M. Kalinowska, Miłość i sacrum w "Mazepie" Juliusza Słowackiego. "Acta Universitatis Nicolai Copernici". Filologia Polska. [T.] 47. Literatura, Nauki Humanistyczno-Społeczne, z. 305 .Toruń 1996, s. 17-31. ; 13. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 3. Kraków 2003. ; 14. J. Kott, Miarka za miarkę. Warszawa 1962. ; 15. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1994. ; 16. M. Kwapiszewski, "Stepowy ty krół!" Kozak w twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 17. S. Makowski, "Hajdamacy" Tarasa Szewczenki i "Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego. "Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze" t. 6/7 (1998). ; 18. S. Makowski, Ukrainizm młodego Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 19. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Warszawa 1995. ; 20. J. Maślanka, Mazepa. W zb.: Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria 3. Red. Z. Stefanowska, J. Tazbir. Warszawa 1992, s. 95-130. ; 21. E. Nachlik, Słowacki ukraiński. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 94-107. ; 22. J. Nachlik, Ukraińskie i polskie elementy w "Śnie srebrnym Salomei". W zb.: Juliusz Słowacki. Wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999. ; 23. K. Ostrowski, Mazepa. Pomiędzy romantyczną legendą a polityką. "Przegląd Wschodni" t. 2 (1992/1993), z. 2(6), s. 359-389. ; 24. T. Peiper, Stary mąż młodej żony. Kraków 1933. ; 25. W. Próchnicki, Romantyczne światy. Czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego. Kraków 1992. ; 26. Z. Raszewski, Mazepa. W zb.: Prace o literaturze i teatrze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Wrocław 1966, s. 450. ; 27. Z. Raszewski, Mazepa; Słowacki i Mickiewicz wobec teatru romantycznego. W: Staroświecczyzna i postęp czasu. O teatrze polskim (1765-1865). Warszawa 1963, s. 223-266. ; 28. Z. Raszewski, Mazepa w malarstwie i w tragedii Słowackiego. W zb.: Romantyzm. Studia nad sztuką drugiej połowy wieku XVIII i wieku XIX. Warszawa 1967, s. 187-193. ; 29. G. Ritz, Mazepa jako romantyczna figura Innego. W: Nić w labiryncie pożądania. Gender i płeć w literaturze polskiej od romantyzmu do postmodernizmu. Przeł. M. Łukasiewicz. Warszawa 2002, s. 85-110. ; 30. B. Sawicka-Lewczuk, Bohater w pułapce - o "Mazepie" Juliusza Słowackiego. W zb.: Juliusz Słowacki. Wyobraźnia i egzystencja. Red. M. Kuziak. Słupsk 2002, s. 59-67. ; 31. J. Skuczyński, O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego. Warszawa-Poznań-Toruń 1986. ; 32. J. Skuczyński, Odmiany form dramatycznych w okresie romantyzmu. Słowacki - Mickiewicz - Krasiński. Toruń 1993. ; 33. Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. Lublin 2003. ; 34. J. Słowacki, Mazepa. Oprac. J. Kleiner. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 4. Wrocław 1953, s. 187-275. ; 35. J. Słowacki, Mazepa. Wyd. 2. Brody 1909. Wstęp. ; 36. J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Oprac. W. Hahn. W: Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 6 . Wrocław 1955, s. 131-256. ; 37. W. Stabryła, Wernyhora w literaturze polskiej. Kraków 1996. ; 38. M. Sugiera, "Mazepa": z przestrzeni tragedii w romantyczny mit. W zb.: Dramat i teatr romantyczny. 1. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992. ; 39. K. Szczuka, Słowacki i matkobójstwo. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999, s. 170-188. ; 40. W. Szekspir, Dzieła dramatyczne. Oprac. S. Helsztyński, R. Jabłkowska, A. Staniewska. Wstęp R. Jabłkowska. Wyd. 3. T. 5. Warszawa 1973. ; 41. K. Zimmermann, Studium nad genezą "Mazepy". W zb.: Sprawozdania Wyższej Szkoły Realnej. Lwów 1895. ; 42. D. W. Żurawlowa, Mazepa: ludyna, polityk, lehenda. Charkìw 2007.

Issue:

3

Start page:

61

End page:

85

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63556 ; oai:rcin.org.pl:63556 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

246

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80539

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information