Object structure

Title:

„Godzina myśli” jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Creator:

Danek, Danuta

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; Słowacki, Juliusz ; romanticism

References:

1. Ph. Ariès, Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach. Przeł. M. Ochab. Gdańsk 1995.
2. E. Badinter, Historia miłości macierzyńskiej. Przeł. K. Choiński. Warszawa 1998.
3. M. Balint, Le Défaut fondamental. Aspects thérapeutiques de la régression. Paris 1977. (Oryginał angielski: 1967).
4. B. Bettelheim, A. A. Rosenfeld, The Art of the Obvious. Developing Insight for Psychotherapy and Everyday Life (Sztuka widzenia oczywistości. Rozwijanie zdolności do dokonywania wglądu na użytek psychoterapii i w życiu codziennym). New York 1993.
5. J. Bradshaw, Powrót do swego wewnętrznego domu. Jak odnależć i otoczyć opieką swoje wewnętrzne dziecko. Przeł. C. E. Urbański. Warszawa 1995.
6. G. Bychowski, Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne (1930). Wstęp, oprac. D. Danek. Kraków 2002.
7. G. Byron, Manfred. A Dramatic Poem. W: The Complete Poetical Works. With an Introductory Memoir by Sir L. Stephen. New York 1927.
8. G. G. N. Byron, Manfred. W: Wędrówki Childe Harolda. Dramaty. Przeł. J. Paszkowski. Warszawa 1955, s. 363-428.
9. F. R. Chateaubriand, Mémoires d'outre-tombe. Texte de l'édition originale (1849). Préface, notes et commentaires P. Clarac. T. 1. Paris 1973.
10. F. R. Chateaubriand, Pamiętniki zza grobu. Wybór, przekład, komentarz J. Guze. Warszawa 1991.
11. F. R. de Chateaubriand, René. W: Atala. - René. Les aventures du dernier Abencérage. Introduction, notes, appendice et choix de variantes par F. Letessier. Paris 1958, s. 125-166.
12. F. R. Chateaubriand, Atala. - René. Przeł. T. Boy-Żeleński. Warszawa 1982.
13. D. Danek, Elementarz człowieczy. Posłowie w : B. Bettelheim, Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni. Przeł., wprowadzenie, objaśnienia, posłowie D. Danek. Warszawa 1996, s. 499-539.
14. D. Danek, O początkach umysłu. "Teksty" 1981, nr 6, s. 11-37.
15. D. Danek, Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm . "Twórczość" 2000, nr 9, s. 84-94.
16. D. Danek, Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich. W zb.: (Nie)obecność. Pominięcia i przemilczenia w narracjach XX wieku. Red. naukowa H. Gosk, B. Karwowska.Warszawa 2008.
17. D. Danek, Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza. Warszawa 1997.
18. A. Fredro, Pisma wszystkie. Wydanie krytyczne. Oprac. S. Pigoń. Wstęp K. Wyka. Komedie. Seria 1. T. 2. Warszawa 1955.
19. J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera. Przeł. L. Staff. Warszawa 1953.
20. J. W. Goethe, Werke. T. 6: Romanen und Novellen. Cz. 1. Hamburg 1968.
21. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1: Twórczość młodzieńcza (1919). Wstęp i oprac. J. Starnawski. Kraków 1999.
22. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 3. Warszawa 1975.
23. Mme de Krüdener, Valérie ou lettres de Gustave de Linar à Ernest de C... (1803). Publiée par D. Jouast d'aprés l'édition originale. Paris 1884.
24. A. Malczewski, Maria. Oprac. R. Przybylski. Wyd. 3, zmien. Wrocław 1958, s. 30. BN I 46.
25. Cz. Miłosz, Starajmy się zrozumieć. Wstęp w: J. Słowacki, Godzina myśli. Lekcja literatury z Czesławem Miłoszem. Kraków 1996. s. 6-30.
26. M. Piwińska, Miłość romantyczna. Kraków 1984.
27. G. Sand, Na pustkowiu. Powieść (1847). Przeł. E. Sulimczyk Swieżawski. Warszawa 1883.
28. G. Sand, Ona i on. Romans (1859). Przeł. I. Krzywicka. Warszawa 1934.
29. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 2. Oprac. J. Ujejski. Wrocław 1952.
30. J. Słowacki, Listy. Przygotował do druku L. Piwiński. T. 1-2. Warszawa 1932.
31. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski, Z. Przychodniak. Poznań 2005.
32. K. Ziemba, Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze. Gdańsk 2006.

Issue:

3

Start page:

87

End page:

106

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)