Object structure

Title:

Matka Kordiana

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Creator:

Wijas, Jędrzej

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; Kordian ; mother

References:

1. A. Bielik-Robson, Do dekonstrukcji i z powrotem. W zb.: Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku - wiedza o kulturze - edukacja. Zjazd Polonistów, Kraków 22-25 września 2004. Red. M. Czermińska. T. 1. Kraków 2005. ; 2. M. Bizan, P. Hertz, Glosy do "Kordiana". Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1972. ; 3. G. Bychowski, Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne. Wstęp, oprac. D. Danek. Kraków 2002. ; 4. J. W. Goethe, Faust. Tragedia. Przeł. K. Lipieński. Kraków 1998. ; 5. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. T. 1: Twórczość młodzieńcza. Wstęp, oprac. J. Starnawski. Kraków 1999. ; 6. E. Kucharski, Glosy do "Kordiana". "Tygodnik Ilustrowany" 1920, nr 50-52. ; 7. S. Makowski, "Kordian" Juliusza Słowackiego. Warszawa 1973. ; 8. M. Masłowski, Gest, symbol i rytuały polskiego teatru romantycznego. Warszawa 1998. ; 9. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1: Wiersze. Oprac. W. Borowy, L. Płoszewski, E. Sawrymowicz. Warszawa 1955. ; 10. A. Mickiewicz , Dzieła poetyckie. T. 3: Utwory dramatyczne. Oprac. S. Pigoń. Fragmenty franc. przeł. z rękopisu A. Górski. Wyd. 6. Warszawa 1983. ; 11. A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. T. 2. Przeł., komentarze L. Płoszewski. Wybór, wstęp i oprac. M. Piwińska. Kraków 1997. ; 12. M. Piwińska, Złe wychowanie. Gdańsk 2005. ; 13. K. Rosner, Narracja, tożsamość i czas. Kraków 2006. ; 14. J. Słowacki, Dzieła. Red. J. Krzyżanowski. Wyd. 3. Wrocław 1959: t. 2, 6 oprac. E. Sawrymowicz; t. 11 - oprac. W. Floryan; t. 13 - oprac. Z. Krzyżanowska. ; 15. Słownik wyrazów obcych PWN. Red. E. Sobol. Warszawa 2002. ; 16. Z. Sudolski, Słowacki. Opowieść biograficzna. Warszawa 1999. ; 17. K. Szczuka, Matka Polka w Europie: między masochizmem a rewolucją. W zb.: Romantycy i Europa. Marzenia, doświadczenia, propozycje. Red. M. Piwińska. Warszawa 2006, s. 235-252. ; 18. S. Świrko, Warszawa w "Kordianie". W zb.: Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice. Red. M. Bizan, Z. Lewinówna. Warszawa 1959, s. 117-149. ; 19. S. Treugutt, "Godzina myśli". W zb.: Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin. Materiały i szkice. Red. M. Bizan, Z. Lewinówna. Warszawa 1959, s. 72-116. ; 20. J. Trznadel, Polski Hamlet, czyli kłopoty z działaniem. Wyd. 2, przejrz. i rozszerz. Warszawa 1995. ; 21. K. Ziemba, Wyobraźnia a biografia. Młody Słowacki i ciągi dalsze. Gdańsk 2006.

Issue:

3

Start page:

107

End page:

133

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: