Object structure

Title:

Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 3 (2009)

Creator:

Brzozowski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; drawing

References:

1. W. Gołembiowski, Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna. Paryż 1844.
2. P. Hertz, Portret Sowackiego. Warszawa 1949.
3. R. Jeleński, Paraliżowanie sprawy Polski, czyli proroctwo Imci Pana Andrzeja Towiańskiego. Poitiers 1842.
4. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego. Oprac. E. Sawrymowicz, S. Makowski, Z. Sudolski. Warszawa 1960.
5. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp i oprac. J. Starnawski. Kraków 1999, t. 4.
6. Z. Krasiński, Listy do Delfiny Potockiej. Oprac., wstęp Z. Sudolski. T. 1. Warszawa 1975.
7. Z. Makowiecka, Kronika życia i twórczości Mickiewicza. Brat Adam. Maj 1844 - grudzień 1847. Warszawa 1975.
8. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. T. 13. Oprac. Z. Trojanowiczowa. Warszawa 2001.
9. A. Mickiewicz, Dzieła.Wyd. Rocznicowe. T. 16. Oprac. M. Dernałowicz, E. Jaworska, M. Zielińska. 2004.
10. J. Niezabytowski, Mickiewicz de la littérature slave. Paryż 1845.
11. Słowacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum. Oprac. W. Floryan, B. Zakrzewski. Wrocław 1959.
12. J. Słowacki, Dzieła wszystkie. Red. J. Kleiner. T. 15. Oprac. W. Floryan, J. Kleiner, S. Kolbuszewski. Wrocław 1955.
13. J. Słowacki, list do Z. Krasińskiego z 14 XII 1842. W: Korespondencja. Oprac. E. Sawrymowicz. T. 1. Wrocław 1962, s. 501.
14. J. Słowacki, Zbiór rękopisów 4807/III. Oprac. W. Floryan.: 1. Poezje; 2. Utwory dramatyczne; 3. Pisma prozą; 4-5. "Król-Duch". Tzw. Rękopis drugi [R2]; 6. "Król-Duch". Autografy nie włączone do R2). Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
15. J. Słowacki, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne. Oprac. J. Brzozowski,  Z. Przychodniak. Poznań 2005, s. 273.
16. S. Witwicki, Towiańszczyzna wystawiona i aneksami opatrzona. Paryz 1844. –

Issue:

3

Start page:

167

End page:

179

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)