Object structure

Title:

Pozytywistyczne spleeny – „Melancholicy” Elizy Orzeszkowej

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Orzeszkowa, Eliza (1841-1910) ; Melancholy Ones

References:

1. J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986.
2. K. Bartoszewicz, Pesymiści i melancholicy. "Wędrowiec" 1896, nr 49, s. 452-453; nr 50, s. 470-471; nr 51, s. 483-484; nr 52, s. 509-510.
3. Ch. Baudelaire, Moje obnażone serce. Przeł., wstępami i przypisami opatrzył A. Kijowski. Wrocław 1997.
4. Ch. Baudelaire, Spleen (inc. "Kiedy niebo..."). Przeł. B. Wieniawa Długoszowski. W: Kwiaty zła. Przeł. Z. Bieńkowski [i in.]. Wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski. Posłowie J. Brzozowski. Kraków 1994, s. 36.
5. Ch. Baudelaire, Spleen (inc. "Więcej mam wspomnień..."). Przeł. M. Jastrun. W: Kwiaty zła. Przeł. Z. Bieńkowski [i in.]. Wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski. Posłowie J. Brzozowski. Kraków 1994, s.199.
6. L. Belmont, W wieku nerwowym. "Tygodnik Romansów i Powieści" 1888 r.
7. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996.
8. F.-R. Chateaubriand, Pamiętniki zza grobu. Wybór, przekład i komentarz J. Guze. Warszawa 1991.
9. M. Delon, Les Ombres du Siècle des Lumières. "Magazine Littéraire" 2005 (octobre-novembre, hors-série).
10. Un Entretien avec Julia Kristeva: Les abîmes de l'âme. Propos recueillis par D.-A. Grisoni. "Magazine Littéraire" 2005 (octobre-novembre, hors-série).
11. M. Głowiński, "Cham", czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W zb.: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powiesci realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 129-143.
12. M. Głowiński, Od dokumentu do wyznania: o powieści w pierwszej osobie. W: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997, s. 222-264.
13. Hippocrate, De la nature de l'homme. - Des maladies. - Aphorismes. W zb.: P. Dandrey, Anthologie de l'umeur noir. Écrits sur la mélancolie d'Hippocrate à l'"Encyclopédie". Paris 2005.
14. R. Kliblansky, E. Panofsk, F. Saxl, Saturne et la mélancolie. Études historiques et philologiques: nature, religion, médecine et art (Trad. de l'anglais et d'autres langues par F. Durand-Bogaert, L. Évrard. Paris 1989).
15. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym". Katowice 1988.
16. R. Kopp, "Les Limbes insondés de la tristesse". Figures de la mélancolie romantique de Chateaubriand à Sartre. W zb.: Mélancolie. Génie et folie en Occident. Sous la direction de J. Clair. Paris 2005.
17. M. Kreft, Koncepcja "przecywilizowania" w twórczości Elizy Orzeszkowej. "Roczniki Humanistyczne" 2005, z. 1, s. 125-147.
18. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński. Wstęp M. P. Markowski. Kraków 2007, s. 3-73.
19. A. Kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa 1999.
20. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy. W: W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1977, s. 116-142.
21. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976, s. 20-41.
22. Cz. Miłosz, Sienkiewicz, Homer i Gnębon Puczymorda. W: Prywatne obowiązki. Kraków 2001, s. 103-112.
23. E. Orzeszkowa, Cham. W: Niziny. - Dziurdziowie. - Cham. Warszawa 1991.
24. E. Orzeszkowa, Listy. T. 1: Dwugłosy. Pod kierunkiem J. Ujejskiego oprac. L. B. Świderski. Warszawa-Grodno 1937.
25. E. Orzeszkowa, Melancholicy. T. 1-2. W: Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. T. 28-29. Warszawa 1949.
26. E. Panofsky, Trzy ryciny Albrechta Dürera: "Rycerz, Śmierć i Diabeł", "Św. Hieronim w pracowni", "Melencolia I". W zb.: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posłowie J. Białostocki. Warszawa 1971.
27. G. Poulet, Les Métamorphoses du cercle. Préface de J. Starobinski. Paris 1979.
28. B. Prus, Lalka. T. 2. Wrocław 1995.
29. A. Raubo, Melancholia pozytywistki. "Przegląd Powszechny" 2004, nr 11, s. 258.
30. E. Rewers, Nadzieja, siostra melancholii. W zb.: Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej. Red. I. Lorenc, przy współpr. M. Borowskiej, M. Szyszkowskiej. Warszawa 2005, s. 51-63.
31. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. W: Pisma wybrane. T. 11. Wyd. 3. Warszawa 1989.
32. A. Świętochowski, Dumania pesymisty. Oprac., wstęp E. Paczoska. Warszawa 2002.
33. O. Tokarczuk, Lalka i perła. Kraków 2001.
34. J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa. "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 2, s. 27-63.
35. T. Walas, Jak kupiec galanteryjny mógł zostać dekadentem, czyli tajemnice realizmu. W zb.: Literackie wizje i re-wizje. Red. M. Stępień, W. Walencki. Warszawa 1980, s. 112-120.
36. M. Żmigrodzka, Modernizm polski w oczach pozytywistki. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 52-79.

Issue:

4

Start page:

53

End page:

71

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)