Object structure

Title:

Adam Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe. Red.: Z. J. Nowak, M. Prussak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski. T. 1–17. Warszawa 1993–2005

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Creator:

Brzozowski, Jacek

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2009

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Mickiewicz, Adam ; Works

References:

1. J. Kleiner, Liryki lozańskie. W: Studia inedita. Oprac. J. Starnawski. Lublin 1964.
2. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. T. 1-16. Warszawa 1955.
3. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Narodowe. T. 1-16. Warszawa 1948-1955.
4. A. Mickiewicz, Dzieła. Wydanie Rocznicowe. Red. naczelna: Z. J. Nowak, M. Prussak, Z. Stefanowska, Cz. Zgorzelski. T. 1-17. Warszawa 1993-2005.
5. A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Wyd. Sejmowe. T. 4-7, 9, 11, 13, 14, 16. Warszawa 1933-1938.
6. A. Nawarecki, Arcydziełko Mickiewicza. "Teksty Drugie" 1995, nr 6, s. 119-129.
7. S. Pigoń, Autograf wiersza Mickiewicza "Snuć miłość". "Przegląd Warszawski" 1925, nr 42, s. 383-385.
8. L. Podhorski-Okołów, Jakiego Mickiewicza poznamy? O metodę ustalania tekstów poetyckich. "Wiadomości Literackie" 1925, nr 3, s. 4.
9. Wiersze Adama Mickiewicza w podobiznach autografów. Cz. 2: 1830-1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Red. naukowa edycji Z. Stefanowska, M. Kalinowska. Wrocław 1998.
10. Cz. Zgorzelski, Nad autografami Mickiewicza. "Pamiętnik Literacki" 1974, z. 3, s. 197-217.
11. Cz. Zgorzelski, Uwagi edytorskie i odmiany tekstu. W: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie. Red. K. Górski. T. 1, cz. 3: Wiersze 1829-1855. Oprac. Cz. Zgorzelski. Wrocław 1981, s. 97-169.

Issue:

4

Start page:

187

End page:

198

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)