Object structure

Title:

Między ekstazą a zakazem. Homoerotyzm w „Ferdydurke” Witolda Gombrowicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2008)

Creator:

Błochowiak, Jarosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2008

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Gombrowicz, Witold (1904-1969) ; “Ferdydurke” ; “Pornografia”

References:

Homoerotism
1. W. Gombrowicz: Dziennik 1953-1956. W: Dzieła. T. 7. Kraków 1988.
2. W. Gombrowicz, Dziennik 1957-1961. W: Dzieła. T. 8. Kraków 1989.
3. W. Gombrowicza, Ferdydurke. W: Dzieła. Red. naukowa J. Błoński. Wyd. 3, dodruk. T. 2. Kraków 1989.
4. W. Gombrowicza, Pornografia. Posł., komentarze M. Głowiński. Wyd. 5. Kraków 2003.
5. E. Graczyk, „Przed wybuchem wstrząsnąć". O twórczości Witolda Gombrowicza w okresie międzywojennym. Gdańsk 2004.
6. O. Kühl, Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza. „Teksty Drugie” 1996, nr 1, s. 59-68.
7. O. Kühl, Ciało i jego maskowanie u Gombrowicza. (Referat auf dem II. Internationalen Gombrowicz-Festival in Radom, 1995). www.similitudo.de/CialoIIMFGRadom.htm.
8. O. Kühl, „ Ciemność zawierała... bosego chłopaka". Przeł. W. Kunicki. W zb.: „Patagończyk w Berlinie". Witold Gombrowicz w oczach krytyki niemieckiej. Wybór i oprac. M. Zybura. Przy współpracy I. Surynt. Kraków 2004, s. 381-402.
9. O. Kühl, Gęba Erosa. Tajemnice stylu Witolda Gombrowicza. Przeł. K. Niewrzęda, M. Tarnogórska. Kraków 2005.
10. J. Margański, Gombrowicz. Wieczny debiutant. Kraków 2001.

Issue:

4

Start page:

79

End page:

95

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)