Object

Title: Perwersyjny rdzeń „Rozmyślań dominikańskich”

Creator:

Cybulska-Bohuszewicz, Ewa

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. [Wyd. 2]. Warszawa 1992. ; 2. Ph. Ariès, Śmierć odwrócona. W zb.: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór i przekład S. Cichowicz, J. S. Godzimiński. Wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1993. ; 3. G. Bataille, Erotyzm. Przeł. M. Ochab. Wyd. 2. Gdańsk 2007. ; 4. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł. N. Leśniewski. Warszawa 1998. ; 5. U. Borkowska, M. Daniluk, Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Grylewicz. Lublin 1985. ; 6. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Oprac. M. Adamczyk, W. R. Rzepka, W. Wydra. Wstęp M. Adamczyk. Wyd. 2. Warszawa 2008. ; 7. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997. ; 8. J. Dąbrowski, Narzędzia i miejsca Męki Pańskiej w najwierniejszych obrazkach i opisach przedstawione z uwagami o Męce Pańskiej i Mszy św. oraz z dołączeniem stacyj. Detroit 1890. ; 9. Dzieje Kościoła w Polsce. Red. A. Wiencek. Bielsko Biała 2008. ; 10. U. Eco, Historia brzydoty. Przeł. J. Czaplińska [i in.]. Poznań 2007. ; 11. K. Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz. 1: 966–1795. Lublin 1962. ; 12. Gra resztkami. Z J. Baudrillardem rozmawia S. Mele i M. Titmarsh. Przeł. A. Szahaj. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996. ; 13. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Wstęp H. Barycz. Posł. S. Herbst. Wyd. 6, popr. Przeł. T. Brzozowski. Warszawa 2005. ; 14. Katechizm Kościoła Katolickiego. Warszawa 1994. ; 15. M. Kocur, Media: pierwsza czy czwarta władza? http://odra.okis.pl/article.php/133, data dostępu: 26 IX 2011. ; 16. W. Kopaliński, Perwersja. Hasło w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 21. Warszawa 1991, s. 391. ; 17. J. J. Kopeć, Nurt pasyjny w religijności polskiej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981. ; 18. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, E. Ryziński. Kraków 2007. ; 19. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2002. ; 20. M. P. Markowski, O symulakrach. W: Anatomia ciekawości. Kraków 1999. ; 21. Mistrz Eckhart, Traktaty. Przeł., oprac. W. Szymona. Poznań 1987. ; 22. T. Młodzianowski, Kazania i homilie na niedziele doroczne, także święta uroczystsze. T. 3. Poznań 1681. ; 23. B. Opec, Żywot Pana Jezu Krysta. Kraków 1522. ; 24. J. Rajman, Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia średniowiecza. Kraków 2006, s. 231–232. ; 25. E. Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji. Przeł. B. Baran. Warszawa 2009. ; 26. J.-P. Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. Przeł. M. Perek. Kraków 1994. ; 27. Rozmyślania dominikańskie. (Transliteracja i przypisy). T. 1. Wyd., oprac. K. Górski, W. Kuraszkiewicz. Oprac. ikonograf. Z. Rozanow. Wstęp komparatyst. T. Dobrzeniecki. Wrocław 1965. ; 28. Rozmyślanie przemyskie. (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa). Z rękopisu kapituły przemyskiej wyd. A. Brückner. Kraków 1907. ; 29. B. Sułkowski, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne. Łódź 2006. ; 30. I. Szczukowski, „Okrutne widowisko”. Chrystus cierpiący w literaturze barokowej. Mps. Bydgoszcz 2010. ; 31. V. Szostak, Koledzy, którzy mnie krzyżują. http://wyborcza.pl/1,76842,7717559,Koledzy–ktorzy–mnie–krzyzuja.html, data dostępu: 26 IX 2011. ; 32. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wrocław 1980. ; 33. J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Warszawa 1999. ; 34. J. Tazbir, Święci, grzesznicy, kacerze. Warszawa 1959. ; 35. L. Teusz, „Bolesna muza nie Parnasu góry, ale Golgoty...” Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002. ; 36. A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000. ; 37. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków 1987. ; 38. H. D. Wojtyska, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVIII w. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981. ; 39. Zmartwychwstanie umarłych. Hasło w: Encyklopedia Kościoła. T. 2. Oprac. F. L. Cross, E. A. Livingstone. Przeł. E. Czerwińska [i in.]. Wyd. 3. Warszawa 2004. ; 40. S. žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa. Przeł. M. Kropiwnicki. Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław 2006. ; 41. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego wraz z tajemnicami „Starego Przymierza” według widzeń Anny Katarzyny Emmerich. W zapiskach K. Brentano. [Przeł. W. Rakowski]. Częstochowa 1991.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

23

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63660 ; oai:rcin.org.pl:63660 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

167

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80694

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information