Object structure

Title:

Perwersyjny rdzeń „Rozmyślań dominikańskich”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Cybulska-Bohuszewicz, Ewa

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

Dominican Meditations

References:

1. Ph. Ariès, Człowiek i śmierć. Przeł. E. Bąkowska. [Wyd. 2]. Warszawa 1992.
2. Ph. Ariès, Śmierć odwrócona. W zb.: Antropologia śmierci. Myśl francuska. Wybór i przekład S. Cichowicz, J. S. Godzimiński. Wstęp S. Cichowicz. Warszawa 1993.
3. G. Bataille, Erotyzm. Przeł. M. Ochab. Wyd. 2. Gdańsk 2007.
4. Z. Bauman, Śmierć i nieśmiertelność. O wielości strategii życia. Przeł. N. Leśniewski. Warszawa 1998.
5. U. Borkowska, M. Daniluk, Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia katolicka. T. 3. Red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Grylewicz. Lublin 1985.
6. Cały świat nie pomieściłby ksiąg. Staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne. Oprac. M. Adamczyk, W. R. Rzepka, W. Wydra. Wstęp M. Adamczyk. Wyd. 2. Warszawa 2008.
7. A. Czyż, Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997.
8. J. Dąbrowski, Narzędzia i miejsca Męki Pańskiej w najwierniejszych obrazkach i opisach przedstawione z uwagami o Męce Pańskiej i Mszy św. oraz z dołączeniem stacyj. Detroit 1890.
9. Dzieje Kościoła w Polsce. Red. A. Wiencek. Bielsko Biała 2008.
10. U. Eco, Historia brzydoty. Przeł. J. Czaplińska [i in.]. Poznań 2007.
11. K. Górski, Od religijności do mistyki. Zarys dziejów życia wewnętrznego w Polsce. Cz. 1: 966–1795. Lublin 1962.
12. Gra resztkami. Z J. Baudrillardem rozmawia S. Mele i M. Titmarsh. Przeł. A. Szahaj. W zb.: Postmodernizm a filozofia. Wybór tekstów. Red. S. Czerniak, A. Szahaj. Warszawa 1996.
13. J. Huizinga, Jesień średniowiecza. Wstęp H. Barycz. Posł. S. Herbst. Wyd. 6, popr. Przeł. T. Brzozowski. Warszawa 2005.
14. Katechizm Kościoła Katolickiego. Warszawa 1994.
15. M. Kocur, Media: pierwsza czy czwarta władza? http://odra.okis.pl/article.php/133, data dostępu: 26 IX 2011.
16. W. Kopaliński, Perwersja. Hasło w: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 21. Warszawa 1991, s. 391.
17. J. J. Kopeć, Nurt pasyjny w religijności polskiej. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981.
18. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, E. Ryziński. Kraków 2007.
19. D. Künstler-Langner, Człowiek i cierpienie w poezji polskiego baroku. Toruń 2002.
20. M. P. Markowski, O symulakrach. W: Anatomia ciekawości. Kraków 1999.
21. Mistrz Eckhart, Traktaty. Przeł., oprac. W. Szymona. Poznań 1987.
22. T. Młodzianowski, Kazania i homilie na niedziele doroczne, także święta uroczystsze. T. 3. Poznań 1681.
23. B. Opec, Żywot Pana Jezu Krysta. Kraków 1522.
24. J. Rajman, Devotio moderna. Hasło w: Encyklopedia średniowiecza. Kraków 2006, s. 231–232.
25. E. Roudinesco, Nasza mroczna strona. Z dziejów perwersji. Przeł. B. Baran. Warszawa 2009.
26. J.-P. Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość. Przeł. M. Perek. Kraków 1994.
27. Rozmyślania dominikańskie. (Transliteracja i przypisy). T. 1. Wyd., oprac. K. Górski, W. Kuraszkiewicz. Oprac. ikonograf. Z. Rozanow. Wstęp komparatyst. T. Dobrzeniecki. Wrocław 1965.
28. Rozmyślanie przemyskie. (Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa). Z rękopisu kapituły przemyskiej wyd. A. Brückner. Kraków 1907.
29. B. Sułkowski, Przemoc i pornografia śmierci jako przynęty medialne. Łódź 2006.
30. I. Szczukowski, „Okrutne widowisko”. Chrystus cierpiący w literaturze barokowej. Mps. Bydgoszcz 2010.
31. V. Szostak, Koledzy, którzy mnie krzyżują. http://wyborcza.pl/1,76842,7717559,Koledzy–ktorzy–mnie–krzyzuja.html, data dostępu: 26 IX 2011.
32. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wrocław 1980.
33. J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie. Warszawa 1999.
34. J. Tazbir, Święci, grzesznicy, kacerze. Warszawa 1959.
35. L. Teusz, „Bolesna muza nie Parnasu góry, ale Golgoty...” Mesjady polskie XVII stulecia. Warszawa 2002.
36. A. Wieczorkiewicz, Muzeum ludzkich ciał. Anatomia spojrzenia. Gdańsk 2000.
37. M. Włodarski, Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w. Kraków 1987.
38. H. D. Wojtyska, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVIII w. W zb.: Męka Chrystusa wczoraj i dziś. Red. H. D. Wojtyska, J. J. Kopeć. Lublin 1981.
39. Zmartwychwstanie umarłych. Hasło w: Encyklopedia Kościoła. T. 2. Oprac. F. L. Cross, E. A. Livingstone. Przeł. E. Czerwińska [i in.]. Wyd. 3. Warszawa 2004.
40. S. žižek, Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa. Przeł. M. Kropiwnicki. Bydgoszcz–Warszawa–Wrocław 2006.
41. Żywot i bolesna męka Pana naszego Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego wraz z tajemnicami „Starego Przymierza” według widzeń Anny Katarzyny Emmerich. W zapiskach K. Brentano. [Przeł. W. Rakowski]. Częstochowa 1991.

Issue:

4

Start page:

5

End page:

23

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: