Object structure

Title:

Renesansowe epitafia biskupów

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Nowaszczuk, Jarosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Type of object:

Journal/Article

Subject and Keywords:

epitaphs ; bishops

References:

1. L. Arbusow, Colores rhetorici. Eine Auswahl rhetorischen Figuren und Gemeinplätze. Göttingen 1963.
2. Carmina Sepulcralia Latina epigraphica. Ed. I. Cholodniak. Petropoli 1904.
3. I. Cochanovii, Epitaphium Doralices. W: Carmina Latina. Em. J. Przyborowski. Varsoviae 1884.
4. A. Cricii, Carmina. Ed. C. Morawski. Cracoviae 1888.
5. P. Cugusi, Aspetti letterari dei Carmina Latina Epigraphica. Bologna 1985.
6. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł., oprac. A. Borowski. Kraków 1997.
7. J. Esteve-Forriol, Die Trauer und Trostgedichte in der römischen Literatur untersucht nach ihrer Topik und ihrem Motivschatz. München 1963.
8. Ch. Favez, La Consolation latine chrétienne. Paris 1937.
9. G. Hartke, „Sit tibi terra levis” formulae quae fuerint fata. Bonnae 1901.
10. I. Kajanto, Papal Epigraphy in Renaissance Rome. Helsinki 1982.
11. Ch. Kobyliński, Epitaphium Samuelis Macieiovii, episcopi Cracoviensis. W: Epigrammatum libellus. Ed. L. Winniczuk. Varsoviae 1961, s. 34.
12. H. Kühn, Topica epigrammatum dedicatorium Graecorum. Vratislaviae 1906.
13. R. Lattimore, Themes in Greek and Latin Epitaphs. Urbana, Il., 1942.
14. B. Lier, Topica Carminum Sepulcralium Latinorum. Tubinguae 1902.
15. L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich. T. 2. Kraków 1852.
16. L. Małunowiczówna, Wierszowane epitafia w Corpus inscriptionum Regni Bosporani. „Meander” 1970, nr 4, s. 152.
17. M. Mause, Die Darstellung des Keisers in der Lateinischen Panegyrik. Stuttgard 1994.
18. P. von Moos, Consolatio. Studien zur mittellateinischen Trostliteratur über den Tod und zum Problem der christlichen Trauer. T. 1–4. München 1971–1972.
19. J. Nowaszczuk, Miejsca wspólne łacińskich epitafiów epoki renesansu. Szczecin 2007.
20. J. Nowaszczuk, Wierszowane epitafia łacińskie w Polsce epoki renesansu. Kompozycja. Antologia utworów. Szczecin 2009.
21. J. M. Ossoliński, Wiadomości historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiej, o pisarzach polskich także postronnych, którzy w Polscze albo o Polscze pisali, oraz o ich dziełach. T. 2. Kraków 1819.
22. J. Rećko, Literackie epitafium barokowe. Geneza i teoria gatunku. Zielona Góra 1992.
23. P. Royzii Maurei Alcaquicensis, Carmina. Cz. 2: Carmina minora. Ed. B. Kruczkiewicz. Cracoviae 1900.
24. V. Silesio [V. Droschio Hirschlergensi Silesio], Epitaphium [...] Petri a Tomice, episcopi Cracoviensis Vigilantissimi. W: S. Starovolsci Vitae antistitum Cracoviensium. Cracoviae 1658.
25. M. Skwara, „Miejsca wspólne” polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku. Szczecin 1994.
26. S. Starovolsci, Monumenta Sarmatarum viam universae carnis ingressorum. Cracoviae 1655.
27. S. Zabłocki, Polsko-łacińskie epicedium renesansowe na tle europejskim. Wrocław 1968.

Issue:

4

Start page:

25

End page:

39

Resource type:

Text

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

×

Citation

Citation style: