Object

Title: Deskrypcja Stambułu w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego wobec topiki laudatio urbis

Creator:

Krzywy, Roman

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. B. B. Awianowicz, Progymnasmata w teorii i praktyce szkoły humanistycznej od końca XV do połowy XVIII wieku. Dzieje nowożytnej recepcji Aftoniosa od Rudolfa Agricoli do Johanna Christopha Gottscheda. Toruń 2008. ; 2. B. B. Awianowicz, Urbes laudandi ratio. Antyczna teoria pochwały miast i jej recepcja w „De inventione et amplificatione oratoria” Gerarda Bucoldianusa oraz w „Essercitii di Aftonio Sofista” Orazia Toscanelli. „Terminus” 2009, z. 1/2, s. 16. ; 3. R. Buranello, The Structure and Strategy of Leonardo Bruni’s „Laudatio Florentinae Urbis”. „Quaderni d’Italianistica” 1995, nr 1. ; 4. E. Buszewicz, Cracovia in litteris. Obraz Krakowa w piśmiennictwie doby odrodzenia. Kraków 1998. ; 5. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze. Przeł. i oprac. A. Borowski. Kraków 1997. ; 6. J. Danielewicz, Technika opisów w „Metamorfozach” Owidiusza. Poznań 1971. ; 7. J. M. Dąbrowska, Wschód widziany oczyma Sarmaty. (Samuel Twardowski, „Przeważna legacyja”). „Zeszyty Naukowe WSHE [we Włocławku]” 17 (2005), s. 18. ; 8. H. Dziechcińska, O staropolskich dziennikach podróży. Warszawa 1991. ; 9. H. Dziechcińska, Świat i człowiek w pamiętnikach trzech stuleci: XVI – XVII – XVIII. Warszawa 2003. ; 10. N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Przeł. T. Zabudłowski. Warszawa 1980. ; 11. R. Fischerówna, Samuel Twardowski jako poeta barokowy. Kraków 1931. ; 12. R. Gansiniec, Liryka Stanisława Ciołka. „Roczniki Historyczne” 1957, s. 163. ; 13. Ch. Hegendorphinus, De conscribendis epistolis. W: G. Macropedius, Methodus conscribendi epistolas. Coloniae 1582. ; 14. M. Kaczmarek, Epicka rekonstrukcja relacji poselskiej w poemacie Samuela Twardowskiego. „Zeszyty Naukowe WSP w Opolu”. Historia literatury VI, 1969. ; 15. J. Kotarska, Miejsca rozkoszne i miejsca straszne w tradycjach mitologiczno-religijnych, filozoficznych i literacko-retorycznych. W zb.: Muzy i Hestia. Studia dedykowane Profesor Ludwice Ślękowej. Red. M. Cieński, J. Sokolski. Wrocław 1999. ; 16. E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku. Gdańsk 1993. ; 17. R. Krzywy, Czy „Pamiątka Janowi na Tęczynie” Jana Kochanowskiego była wzorem kompozycyjnym „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego? W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007. ; 18. R. Krzywy, Konwencja i autopsja w opisie dzieła sztuki. Na przykładzie ekfraz kościoła Mądrości Bożej w poezji barokowej. „Prace Literackie” t. 36 (1998). ; 19. R. Krzywy, Od hodoeporikonu do eposu peregrynackiego. Studium z historii form literackich. Warszawa 2001. ; 20. R. Krzywy, Podróż do nowej Arkadii. Wizja Włoch w elegiach Klemensa Janicjusza. „Terminus” 2011, z. 2. ; 21. A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku. Warszawa 1978. ; 22. T. Michałowska, Kochanowskiego poetyka przestrzeni. W: Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982. ; 23. J. Niedźwiedź, Nieśmiertelne teatra sławy. Teoria i praktyka twórczości panegirycznej na Litwie w XVII–XVIII w. Kraków 2003. ; 24. A. Niewiara, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku. Katowice 2000. ; 25. J. Nosowski, Polska literatura polemiczno-antyislamistyczna XVI, XVII i XVIII wieku. T. 1. Warszawa 1974. ; 26. S. Nowak-Stalmann, Epika historyczna Samuela ze Skrzypny Twardowskiego. Przeł. M. Przybylik. Oprac. R. Krzywy. Izabelin 2004 (pierwodruk: 1971). ; 27. J. Pelc, Stanisława Ciołka „Pochwała Krakowa” i jej miejsce wśród średniowiecznych opowieści o stołecznym, podwawelskim grodzie. W zb.: Literatura i kultura polskiego średniowiecza. Człowiek wobec świata znaków i symboli. Red. P. Buchwald-Pelcowa, J. Pelc. Warszawa 1995, s. 104–108. ; 28. B. Pfeiffer, Galerie i pałace. Kategoria „ekphrasis” w utworach staropolskich. „Pamiętnik Literacki” 2001, z. 2, s. 61-78. ; 29. K. Pomian, Zbieracze i osobliwości. Paryż – Wenecja XVI–XVIII wiek. Przeł. A. Pieńkos. Lublin 2001. ; 30. M. Prejs, Egzotyzm w literaturze staropolskiej. Wybrane problemy. Warszawa 1999. ; 31. N. Reusner, De urbibus Germaniae liberis sive imperialibus libri duo, in quibus praeter earum descriptiones variorum auctorum leguntur elogia. [Frankfurt am Main] 1602. ; 32. J. Rybiński, Mowa o ważności i pożytku języków w ogóle, a języka polskiego w szczególności, miana w sławnym gimnazjum gdańskim. Przeł. B. Nadolski. W zb.: Mowy staropolskie. Wybrał i oprac. B. Nadolski. Wrocław 2005. ; 33. R. Sało-Ryba, Poetyka eposu biograficznego w realizacjach twórczych Samuela Twardowskiego. „Barok” 1995, z. 2. ; 34. M. K. Sarbiewski, O poezji doskonałej, czyli Wergiliusz i Homer. Przeł. M. Plezia. Oprac. S. Skimina. Wrocław 1954. ; 35. H. Szelest, Stacjuszowy opis Neapolu (Silv. III 5, 81–105). „Meander” 1972, nr 2, s. 49–51. ; 36. S. Twardowski, Nadobna Paskwalina z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór. Oprac. J. Ślaski. Warszawa 1983. ; 37. S. Twardowski, Pałac Leszczyński. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2002. ; 38. S. Twardowski, Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy. Wyd. R. Krzywy. Warszawa 2000. ; 39. J. Ursyn, Modus epistolandi. O sposobie pisania listów. Przeł. i oprac. L. Winniczuk. Wrocław 1957. ; 40. A. Wallis, Koncepcja i kryzys miasta. W zb.: Problemy wiedzy o kulturze. Prace dedykowane Stefanowi Żółkiewskiemu. Red. A. Brodzka, M. Hopfinger, J. Lalewicz. Wrocław 1986. ; 41. Wergiliusz, Eneida. Przeł. i wstęp I. Wieniewski. Objaśnienia S. Stabryła. Kraków 1978. ; 42. C. Vasoli, Considerazioni sulla „Laudatio urbis Florentinae” di Leonardo Bruni. W: Studi sulla cultura del Rinascimento. Manduria 1968. ; 43. S. Zabłocki, Prerenesans w polskiej literaturze w XV i XVI wieku na tle europejskim. W: Od prerenesansu do oświecenia. Z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej. Warszawa 1976.

Issue:

4

Start page:

41

End page:

58

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63664 ; oai:rcin.org.pl:63664 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

150

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80696

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information