Object

Title: Cztery staropolskie wersje Senecjańskiej pieśni „Quis vos exagitat furor”

Creator:

Rusnak, Radosław

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Eng. summary

References:

1. W. M. Calder III, The Authenticity of Seneca, „Theystes” 336–338. „Mnemosyne” 42 (1989), s. 102.
2. A. Cattin, La Géographie dans les tragédies de Sénèque. „Latomus” t. 22 (1963), f. 4, s. 693–694.
3. Catullus Tibullus, Pervigilium Veneris. Transl. F. W. Cornish, J. P. Postgate, J. W. Mackail. Ed. G. P. Goold. London 1962.
4. Th. F. Curley, The Nature of Senecan Drama. Roma 1986.
5. P. J. Davis, The Chorus in Seneca’s tragedies. Hildesheim – Zürich – New York 1993.
6. P. J. Davis, The Chorus in Seneca’s „Thyestes”. „Classical Quarterly” 39 (1989), s. 421–422.
7. R. Degl’ Innocenti Pierini, „Aurea mediocritas”. La morale oraziana nei cori delle tragedie di Seneca. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 10 (1992), s. 159.
8. J. Dworzaczkowa, Bracia czescy w Wielkopolsce w XVI i XVII wieku. Warszawa 1997.
9. A. M. Dziama, Jan Gawiński. Studium literackie. Kraków 1905.
10. T. Eustachiewicz, Dzieje sentencyj Seneki w porenesansowej literaturze polskiej. „Pamiętnik Literacki” R. 22/23 (1925/26), s. 373-391.
11. T. Eustachiewicz, Seneka w Polsce. „Eos” 1913, f. 2, s. 227.
12. T. Grabowski, Literatura luterska w Polsce wieku XVI. Poznań 1920.
13. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, wstęp w zb.: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. ... Warszawa 1988.
14. H. Juszczyński, Dykcjonarzu poetów polskich. T.2. Kraków 1820.
15. A. Krzewińska, Jan Rybiński, poeta i nauczyciel języka polskiego. W zb.: Wybitni ludzie dawnego Torunia. Red. M. Biskup. Warszawa 1982.
16. R. Krzywy, Aksjologia humanistyczna w poezji polskojęzycznej XVI i XVII wieku. W zb.: Etos humanistyczny. Red. naukowa P. Urbański. Warszawa 2010, s. 111–114.
17. L. Kukulski, Corrigenda do „Utworów zebranych” Jana Andrzeja Morsztyna. „Pamiętnik Literacki” 1974, z. 2, s.201-208.
18. E. Lasocińska, „Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem”. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku. Warszawa 2003.
19. Listy Jana Andrzeja Morstina. Oprac. S. Ochmann-Staniszewska. Wrocław 2002.
20. P. Mantovanelli, La metafora del „Tieste”: il nodo sadomasochistico nella tragedia senecana del potere tirannico. Verona 1965.
21. R. Marino, Osservazioni sul coro in Seneca tragico: Il „Thyestes”. „Quaderni di cultura e di tradizione classica” 10 (1992).
22. R. Marino, Sui vv. 336–338 del Tieste” di Seneca. „Studi classici e orientali” 44 (1994).
23. J. E. Minasowicz, Zbiory rytmów polskich. T. 5, cz. 3. Warszawa 1756.
24. J. A. Morsztyn, Lutnia. W: Utwory zebrane. Oprac. L. Kukulski, Warszawa 1971, s. 41.
25. D. Naborowski, Pieśni. W: Poezje. Oprac. J. Dürr-Durski. Warszawa 1961.
26. R. G. Nisbet, The Dating of Seneca’ s Tragedies with Special Reference to „Thyestes”. „Papers of the Leeds International Latin Seminar” t. 6 (1990).
27. Z. Nowak, Rybiński Jan. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 33. Wrocław 1991–1992.
28. Z. Nowak, A. Świderska, Jana Rybińskiego „Gęśli różnorymych księga I”. „Rocznik Gdański” 15/16 (1956/57).
29. Z. Nowak, A. Świderska, wstęp w: J. Rybiński, Wiersze polskie. Oprac. Z. Nowak, A. Świderska. Gdańsk 1968, s. XC–XCI.
30. W. Ogrodziński, Polskie przekłady Horacego. Kraków 1935.
31. J. Pelc, Jan Kochanowski w tradycjach literatury polskiej (od XVI do połowy XVIII w.). Warszawa 1965.
32. J. Pelc, Sarmatyzm a barok. W zb.: Problemy literatury staropolskiej. Seria 1. Red. ... Wrocław 1972, s. 148–151.
33. G. Petrone, Metafore del potere nelle „Troiane” di Seneca. W zb.: Atti dei convegni „Il mondo scenico di Plauto” e „Seneca e i volti del potere”. Bocca di Magra, 26–27 ottobre 1992; 10–11 dicembre 1993. Genova 1995.
34. G. Picone, La fabula e il regno. Studi sul „Thyestes” di Seneca. Palermo 1984.
35. G. Picone, Il significato politico di alcuni anacronismi nel „Thyestes” di Seneca. „Pan” 1987, s. 61–63.
36. A. Przyboś, L. Kukulski, Morsztyn Jan Andrzej. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 21. Wrocław 1976.
37. A. M. Raffo, W sprawie powstania „Amintasa” Jana Andrzeja Morsztyna. „Przegląd Humanistyczny” 1989, nr 7, s. 170.
38. R. Rusnak, Seneca noster. Cz. 1: Studium o dawnych przekładach tragedii Seneki Młodszego. Warszawa 2009.
39. J. Rybiński, Gęśli różnorymych księga I. Toruń 1593.
40. J. Rybiński, Gęśli różnorymych księga I. Oprac. A. Bujakowski. Toruń 1969.
41. L. A. Seneka, O bezczynności. W: Pisma filozoficzne. Przeł. L. Joachimowicz. T. 1. Warszawa 1965.
42. L. A. Seneca, Thyestes. W: Tragediae. I. F. Gronovius recensuit. Lugdum Batavorum 1661.
43. Słownik łacińsko-polski, Red. M. Plezia. T. 4. Warszawa 1974.
44. Smutne starożytności teatrum, to jest tragedie Seneki rzymskiego. Przeł. J. A. Bardziński. Toruń 1696.
45. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Warszawa 1996.
46. J. Śliziński, Z działalności literackiej braci czeskich w Polsce. Wrocław 1959.
47. K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi. Wrocław 1975.
48. W. Tarn, Cywilizacja hellenistyczna. Przeł. C. Kunderewicz. Warszawa 1957.
49. W. Walecki, Horacjański epod „Beatus ille” w literaturze staropolskiej. (Szkic zagadnienia). „Meander” 1972, nr 7/8.
50. T. Wasilewski, Pac Krzysztof Zygmunt. Hasło w: Polski słownik biograficzny. T. 24. Wrocław 1979.
51. W. Woźnowski, Bajka w literaturze polskiego oświecenia. Kraków 1974.
52. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia. Wrocław 1969.

Issue:

4

Start page:

59

End page:

79

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63665 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 21, 2017

Number of object content hits:

49

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information