Object structure

Title:

Teatr i początki krytyki teatralnej w Polsce

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Żbikowski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

theatre ; criticism ; Poland

References:

1. F. S. Dmochowski, Wspomnienia od 1806 do 1830 roku. Oprac. i wstęp Z. Libera. Warszawa 1959. ; 2. J. Kleiner, Lwów kolebką romantyzmu polskiego. W: W kręgu Mickiewicza i Goethego. Warszawa 1938. ; 3. B. Korzeniowski, Poglądy na grę aktora w czasach Stanisława Augusta. Warszawa 1939. ; 4. T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w okresie oświecenia. W: E. Sarnowska-Temeriusz, T. Kostkiewiczowa, Krytyka literacka w Polsce w XVI i XVII wieku oraz w epoce oświecenia. Wrocław 1990. ; 5. K. Ossowski, Suflerowicz i inni, czyli o sporach teatralnych w gazetach Księstwa Warszawskiego. „Pamiętnik Literacki” 2005, z. 2, s. 155-171. ; 6. Z. Raszewski, Krótka historia teatru polskiego. Wyd. 2. Warszawa 1978. ; 7. E. Szwankowski, wstęp w zb.: Teatr Wojciecha Bogusławskiego w latach 1799–1814. Oprac. ... Wrocław 1954. ; 8. M. Szyrocki, Dzieje literatury niemieckiej. Podręcznik. T. 1. Warszawa 1969. ; 9. K. Tymowski, Do dramy. W: Poezje zebrane. Wyd. E. Z. Wichrowska. Warszawa 2005. ; 10. F. Wężyk, „Syn marnotrawny” i „Głowa brązowa”. W: Poezje drobniejsze z pośmiertnych rękopisów. T. 3: Poezje liryczne, okolicznościowe i inne pomniejsze z dodaniem bibliografii. Kraków 1878, s. 36. ; 11. F. Witczak, Teatr i dramat niemiecki XIX wieku. Cz. 1. Warszawa 1957. ; 12. H. Zbierski, Literatura angielska. W zb.: Dzieje literatur europejskich. Red. W. Floryan. Cz. 1. Warszawa 1982. ; 13. P. Żbikowski, Poezja oświeceniowo-romantycznego przełomu (1792–1830). Próba periodyzacji. W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830. Red. ... Rzeszów 1999, s. 23–47. ; 14. S. Żeromski, Popioły. Powieść historyczna z końca XVIII wieku i początku XIX wieku. T. 2. Warszawa 1928.

Issue:

4

Start page:

107

End page:

139

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: