Object structure

Title:

„Historia o księżnej i szewcowej” – nieznana staropolska satyra społeczno-obyczajowa

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Różycki, Edward

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

A Story of a Duchess and a Cobbler’s Wife ; impression

References:

1. Antologia literatury sowiźrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. Grzeszczuk. Wrocław 1966. BN I 186.
2. D. Bratkowski, Świat po części przejrzany. Kraków, druk. F. Cezarego, 1697.
3. I. Каczur, Lwiwśka drukarnia Szlichtyniw (1755–1785): z neopublikowanych materialiw. W zb.: Zapysky Lwiwśkoji naukowoji biblioteky im. W. Stefanyka. Wyd. 13. Lwiw 2005.
4. A. Kawecka-Gryczowa, „Tragedia ruska”. Zabytek z początku XVII wieku. „Pamiętnik Teatralny” 1973, z. 2.
5. O. Kołosowśka, Biblioteka Antona Petruszewycza – dżereło do wywczennja miżsłowjanśkych kulturnych wzajemyn. W zb.: Kultura książki ziem wschodniego i południowego pogranicza Polski (XVI–XX wiek). Red. J. Gwioździk, E. Różycki. Katowice 2004.
6. R. Mandrou, Kultura intelektualna i kultura ludowa we Francji w XVII i XVIII wieku. Literatura straganowa. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 9 (1964), s. 191.
7. Polska fraszka mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Kraków 1948.
8. Polska liryka mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Lwów 1936.
9. Polska satyra mieszczańska. Oprac. K. Badecki. Kraków 1950.
10. E. Różycki, „Krotofilne tragaedie” – nieznana satyra obyczajowa z XVII wieku. „Pamiętnik Literacki” 1978, z.1, s. 161-177.
11. E. Różycki, Księgozbiory szlachty na południowo-wschodnich ziemiach dawnej Rzeczypospolitej. Kartki z dziejów. „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami Historycznymi”. Tom specjalny: Studia ofiarowane Profesorowi Józefowi Wojakowskiemu. Red. D. Kuźmina. Warszawa 2004.
12. E. Torój, Inwentarze książek lubelskich introligatorów z pierwszej połowy XVII wieku. Lublin 2000.
13. E. Torój, Inwentarze księgozbiorów mieszczan lubelskich z lat 1591–1678. Lublin 1997.
14. S. Zabłocki, Miejsce filologii w kształceniu humanisty i edytora. „Rocznik Biblioteki Narodowej” 1973.

Issue:

4

Start page:

181

End page:

198

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)