Object structure

Title:

Świadectwo recepcji twórczości Jacopa Sannazara w literatury staropolskiej. Rec.: G. Czaradzki, Rytmy ....

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Lenart, Mirosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

polish literature ; Czaradzki, Grzegorz ; Sannazar, Jacop

References:

1. Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. T. 1: Metryka Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592–1745). Do druku przygotował H. Barycz. Indeks osób K. Targosz. Wrocław 1971. ; 2. La biblioteca dell’architetto del rinascimento. Antichi libri di architettura della Biblioteca Universitaria di Padova. A cura di R. Fontana, P. Gnan, S. Tosato. Padova 2008. ; 3. V. Borghini, Il più nobile umanista del Rinascimento. Torino 1943. ; 4. G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej. Wyd. i oprac. R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz. Red. nauk. tomu A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 2009. ; 5. M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). Warszawa 2009. ; 6. M. Á. Martínez San Juan, „L’Arcadia”, „Il Cortigiano” y „El pastor de Fílid”: entre la autobiografía, la intertextualidad y la emulación. „Cuadernos de Filología Italiana” 2000, nr 8. ; 7. R. Mazurkiewicz, O przeoczonym staropolskim przekładzie „De partu Virginis” Jacopa Sannazara. W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007. ; 8. K. Morawski, Andrzej Petrycy Nidecki. Jego życie i dzieła. Kraków 1892. ; 9. J. Parandowski, Polska leży nad Morzem Śródziemnym. W zb.: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku. Wybór P. O. Loew. Wrocław 2004. ; 10. S. Prandi, Introduzione. W: J. Sannazaro, De partu Virginis. Volgarizzamento di G. Giolito de’ Ferrari (1588) a fronte. A cura di S. Prandi. Roma 2001. ; 11. J. Sannazaro, De partu Virginis. Wyd. Ch. Fantazzi, A. Perosa. Firenze 1988. ; 12. J. Sannazaro, Actii Sinceri Sannazarii, patricii neapolitani. Opera. Latine scripta. Ex secundis curis J. Broukhusii. Accedunt G. Altilii, D. Cereti, et fratrum Amaltheorum carmina. Vitae Sannazarianae, et notae P. Vlamingii. Amstelaedami 1728. ; 13. J. Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3: Królowie wolno obrani. Cz. 1. Od r. 1572–1668. Lwów 1864. ; 14. J. Ślaski, Kochanowski i contubernium Polonorum w Padwie. W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007. ; 15. J. Ślaski, Polski Petrarka w Padwie. O Janie Kochanowskim (1530–1584). „Polonia Włoska” 2009–2010, nr 4, s. 5–7. ; 16. T. Ulewicz, „Epitaphium Cretcovi”, czyli najstarszy dziś wiersz drukowany Jana Kochanowskiego. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Wydana staraniem Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Komitet redakcyjny Z. Czerny [i in.]. Kraków 1961. ; 17. M. Vegio, Antonias. W: Short Epics. Ed., transl. M. C. J. Putnam, J. Hankins. Cambridge–London 2004.

Issue:

4

Start page:

243

End page:

248

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: