Object structure

Title:

Świadectwo recepcji twórczości Jacopa Sannazara w literatury staropolskiej. Rec.: G. Czaradzki, Rytmy ....

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Lenart, Mirosław

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

literatura polska ; Czaradzki, Grzegorz ; Sannazar, Jacop

References:

1. Archiwum Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim. T. 1: Metryka Nacji Polskiej w Uniwersytecie Padewskim (1592–1745). Do druku przygotował H. Barycz. Indeks osób K. Targosz. Wrocław 1971.
2. La biblioteca dell’architetto del rinascimento. Antichi libri di architettura della Biblioteca Universitaria di Padova. A cura di R. Fontana, P. Gnan, S. Tosato. Padova 2008.
3. V. Borghini, Il più nobile umanista del Rinascimento. Torino 1943.
4. G. Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej. Wyd. i oprac. R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz. Red. nauk. tomu A. Nowicka-Jeżowa. Warszawa 2009.
5. M. Lenart, Miles pius et iustus. Żołnierz chrześcijański katolickiej wiary w kulturze i piśmiennictwie dawnej Rzeczpospolitej (XVI–XVIII w.). Warszawa 2009.
6. M. Á. Martínez San Juan, „L’Arcadia”, „Il Cortigiano” y „El pastor de Fílid”: entre la autobiografía, la intertextualidad y la emulación. „Cuadernos de Filología Italiana” 2000, nr 8.
7. R. Mazurkiewicz, O przeoczonym staropolskim przekładzie „De partu Virginis” Jacopa Sannazara. W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007.
8. K. Morawski, Andrzej Petrycy Nidecki. Jego życie i dzieła. Kraków 1892.
9. J. Parandowski, Polska leży nad Morzem Śródziemnym. W zb.: Polskie wizje Europy w XIX i XX wieku. Wybór P. O. Loew. Wrocław 2004.
10. S. Prandi, Introduzione. W: J. Sannazaro, De partu Virginis. Volgarizzamento di G. Giolito de’ Ferrari (1588) a fronte. A cura di S. Prandi. Roma 2001.
11. J. Sannazaro, De partu Virginis. Wyd. Ch. Fantazzi, A. Perosa. Firenze 1988.
12. J. Sannazaro, Actii Sinceri Sannazarii, patricii neapolitani. Opera. Latine scripta. Ex secundis curis J. Broukhusii. Accedunt G. Altilii, D. Cereti, et fratrum Amaltheorum carmina. Vitae Sannazarianae, et notae P. Vlamingii. Amstelaedami 1728.
13. J. Szujski, Dzieje Polski podług ostatnich badań. T. 3: Królowie wolno obrani. Cz. 1. Od r. 1572–1668. Lwów 1864.
14. J. Ślaski, Kochanowski i contubernium Polonorum w Padwie. W zb.: Rzeczy minionych pamięć. Studia dedykowane profesorowi Tadeuszowi Ulewiczowi w 90. rocznicę urodzin. Red. A. Borowski, J. Niedźwiedź. Kraków 2007.
15. J. Ślaski, Polski Petrarka w Padwie. O Janie Kochanowskim (1530–1584). „Polonia Włoska” 2009–2010, nr 4, s. 5–7.
16. T. Ulewicz, „Epitaphium Cretcovi”, czyli najstarszy dziś wiersz drukowany Jana Kochanowskiego. W zb.: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia. Wydana staraniem Komisji Historycznoliterackiej Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. Komitet redakcyjny Z. Czerny [i in.]. Kraków 1961.
17. M. Vegio, Antonias. W: Short Epics. Ed., transl. M. C. J. Putnam, J. Hankins. Cambridge–London 2004.

Issue:

4

Start page:

243

End page:

248

Resource type:

Tekst

Detailed Resource Type:

Recenzje

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Access:

Otwarty

×

Citation

Citation style: