Object structure

Title:

Oświeceniowe imaginarium magiczne. Rec.: D. Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia. Toruń 2009

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2011)

Creator:

Lisecka, Małgorzata

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Kowalewska, Danuta ; astrology

References:

1. R. Bugaj, Nauki tajemne w dawnej Polsce – Mistrz Twardowski. Wrocław 1986. ; 2. R. Bugaj, Nauki tajemne w Polsce w dobie odrodzenia. Wrocław 1976. ; 3. Czary i czarownictwo na Pomorzu. Red. A. Majewska. Stargard 2008. ; 4. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu. Przeł. M. Olszewski, M. Zabłocka. Konsultacja merytoryczna przekładu oraz wybór ilustracji i komentarz M. Pokorska. Kraków 1994. ; 5. A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. Wrocław 2000. ; 6. M. Janik, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej. Warszawa 2003. ; 7. T. Jerzak-Gierszewska, Religia a magia: klasyczne ujęcia antropologiczne. Poznań 1995. ; 8. Karolińscy pokutnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja doktryny chrześcijańskiej z życiem społeczeństwa średniowiecznego. Red. M. Koczerska. Warszawa 2007. ; 9. D. Kowalewska, Magia i strologia w literaturze polskiego oświecenia. Toruń 2009. ; 10. B. Marcińczak, Diabeł, magia i czary w polskim piśmiennictwie XVIII wieku. Praca doktorska pod kierunkienkiem J. Sokolskiego. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. ; 11. B. Marcińczak, Krytyka pławienia czarownic w „Objaśnieniu błędami zabobonów zarażonych” Józefa Andrzeja Załuskiego. „Literatura Ludowa” 2006, z. 3. ; 12. B. Marcińczak, Upiór w „Nowych Atenach” Benedykta Chmielowskiego i „Diable w swojej postaci” Jana Bohomolca. "Literatura Ludowa" 2005, z. 3. ; 13. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV–XVIII. Kraków 2008. ; 14. E. Śnieżyńska-Stolot, Ikonografia astrologiczna w średniowieczu. Stopnie znaków zodiaku. Współpraca i przekład J. Komorowska. Kraków 2002. ; 15. J. Wijaczka, Magia i czary: polowanie na czarownice i czarowników w Prusach Książęcych w czasach wczesnonowożytnych. Toruń 2008. ; 16. J. Wijaczka, Procesy o czary w Prusach Książęcych (Brandenburskich) w XVI–XVIII wieku. Toruń 2007.

Issue:

4

Start page:

266

End page:

271

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: