Object structure

Title:

Romantyczna świadomość elegijna – rozprawa „O elegii” Kazimierza Brodzińskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Śniedziewski, Piotr

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Brodziński, Kazimierz (1791-1835) ; On Elegy

References:

1. M. Adamiak, E. Klin, M. Posor, Recepcja literatury niemieckiej u Kazimierza Brodzińskiego. Wrocław 1978. ; 2. I. Bittner, Brodziński – historiozof. Wrocław 1981. ; 3. K. Brodziński, O klasyczności i romantyczności tudzież o duchu poezji polskiej: W: Pisma estetyczno-krytyczne. Oprac. i wstępem poprzedził Z. J. Nowak.T. 1. Wrocław 1964. ; 4. R. Doktór, Polska elegia oświeceniowa. Dzieje i model gatunku 1740–1822. Lublin 1999. ; 5. B. Dopart, Mickiewiczowski romantyzm przedlistopadowy. Kraków 1992. ; 6. G. Faroult, „La douce Mélancolie”, selon Watteau et Diderot, représentations mélancoliques dans les arts en France au XVIII siècle. W albumie: Mélancolie. Génie et folie en Occident. Sous la dir. de J. Clair. Paris 2005, s. 274–283. ; 7. G. Królikiewicz, Symboliczność i elegijność w liryce Słowackiego. Rozważania nie tylko wokół wiersza „Do Teofila Januszewskiego”. W zb.: Juliusz Słowacki – poeta europejski. Red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz. Kraków 2000. ; 8. B. Kuczera-Chachulska, Przemiany form i postaw elegijnych w liryce polskiej XIX wieku: Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Faleński, Asnyk, Konopnicka. Warszawa 2002. ; 9. A. Mickiewicz, Dziady, część III. W: Dzieła poetyckie. T. 3. Wyd. 6 (2 w tym oprac.). Warszawa 1982. ; 10. M. Mochnacki, O krytyce i sielstwie. W: Pisma krytyczne i polityczne. Wstęp Z. Przychodniak. Wybór i oprac. J. Kubiak, E. Nowicka, Z. Przychodniak. T. 1. Kraków 1996. ; 11. I. Opacki, Odwrócona elegia („Na sprowadzenie prochów Napoleona” Juliusza Słowackiego). W: Odwrócona elegia. O przenikaniu się postaci gatunkowych w poezji. Katowice 1999. ; 12. E. Panofsky, „Et in Arcadia ego”. Poussin i tradycja elegijna. W: Studia z historii sztuki. Wybrał, oprac. i opatrzył posł. J. Białostocki. Warszawa 1971. ; 13. H. Potez, L’Élegie en France avant le romantisme (de Parny à Lamartine) 1778–1820. Paris 1898. ; 14. F. Schiller, Dzieła wybrane. Przeł. I. Krońska. Wybór, wstęp i oprac. S. H. Kaszyński. T. 1. Poznań 2006. ; 15. S. Skwarczyńska, Mickiewiczowski pogrom Arkadii (pominięta karta w historii stuletniej wojny z poezją pastoralną). W: Pomiędzy historią a teorią literatury. Warszawa 1975. ; 16. J. Starobinski, Wynalezienie wolności. 1700–1789. Przeł. M. Ochab. Gdańsk 2006. ; 17. Tz. Todorov, Ogród niedoskonały. Myśl humanistyczna we Francji. Przeł. H. Abramowicz, J. M. Kłoczowski. Warszawa 2003. ; 18. G. Urban-Godziek, Elegia renesansowa. Przemiany gatunku w Polsce i w Europie. Kraków 2005. ; 19. A. Witkowska, Elegia przystoi Polakom. „Polonistyka” 1987, nr 7, s. 483. ; 20. A. Witkowska, Sławianie, my lubim sielanki… Warszawa 1972. ; 21. M. Zaleski, Echa idylli w literaturze polskiej doby nowoczesności i późnej nowoczesności. Kraków 2007. ; 22. Cz. Zgorzelski, Droga twórcza Kazimierza Brodzińskiego (w 150-lecie śmierci). W: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988. ; 23. Cz. Zgorzelski, Elegijna poezja Mickiewicza. W: Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988. ; 24. H. Życzyński, Badania nad historią estetyki i teorii literatury w Polsce. Estetyka „Pamiętnika Warszawskiego”(1815–1822). „Pamiętnik Literacki” 1918, z. 1-2, s.1-25.

Issue:

1

Start page:

5

End page:

25

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

×

Citation

Citation style: