Object

Title: Mickiewicz – historyk literatury w prelekcjach paryskich

Creator:

Kuziak, Michał

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. M. H. Abrams, Zwierciadło i lampa. Romantyczna teoria poezji a tradycja krytycznoliteracka. Przeł. M. B. Fedewicz. Gdańsk 2003.
2. H. Batowski, W sprawie zakresu pojęcia „słowianoznawstwo”. „Życie Nauki” t. 7 (1949), nr 40/42.
3. P. Chmielowski, Estetyka Mickiewicza. Lwów 1898.
4. M. Cieśla-Korytowska, O romantycznym poznaniu. Kraków 1997.
5. B. Dopart, Koncepcja literatury mesjanicznej w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Ruch Literacki” 1982, z. 5/6.
6. E. Kasperski, Sprawa dialogu w „Literaturze słowiańskiej” Adama Mickiewicza. W zb.: Dziewiętnastowieczność. Z poetyk polskich i rosyjskich XIX wieku. Red. E. Czaplejewicz, W. Grajewski. Wrocław 1988.
7. Z. Kopczyńska, Koncepcja języka w paryskich prelekcjach Mickiewicza. W: Język a poezja. Studia z dziejów świadomości językowej i literackiej oświecenia i romantyzmu. Wrocław 1976.
8. G. Królikiewicz, Les Slaves d’Adam Mickiewicz: le mythe d’un peuple sans mythologie. W zb.: Les Systèmes mythologiques. Éd. J. Boulogne. Villeneuve d’ Ascq 1997.
9. G. Królikiewicz, Z dziejów romantycznej idei narodu. „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1992.
10. J. Krzyżanowski, Literatura ludowa w „Prelekcjach paryskich”. W: W świecie romantycznym. Kraków 1961.
11. M. Kuziak, Dlaczego „Literatura słowiańska”? Pomiędzy hermeneutyką, ideologią a pragmatyką dyskursu prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. W zb.: Ostrożnie z literaturą! (Przykłady, wykłady oraz inne rady). Red. S. Balbus, W. Bolecki. Warszawa 2000.
12. M. Kuziak, Koncepcja hermeneutyki tekstu literackiego w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Teksty Drugie” 2001, nr 2, s. 191-205.
13. M. Kuziak, O prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Słupsk 2007.
14. M. Kuziak, Przemiany koncepcji narodowości w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Ruch Literacki” 1999, z. 5.
15. Z. Libera, Mickiewicz o kulturze i literaturze polskiego oświecenia. W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993.
16. S. Makowski, Współczesność literacka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 1990.
17. M. Mann, Rozwój syntezy literackiej od jej początków do Gervinusa. „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny” seria 3, t. 3 (1911).
18. J. Maślanka, Literatury słowiańskie w wykładach paryskich Mickiewicza. „Ruch Literacki” 1998.
19. Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979.
20. A. Mickiewicz, Literatura słowiańska. Przeł., oprac. L. Płoszewski. W: Dzieła. Wyd. Jubileuszowe. Warszawa 1955.
21. S. Pigoń, Dramat dziejowy polsko-rosyjski w ujęciu Mickiewicza. W: Na wyżynach romantyzmu. Studia historyczno-literackie. Kraków 1936.
22. M. Piwińska, Dzieje kultury polskiej w prelekcjach paryskich. W: A. Mickiewicz, Prelekcje paryskie. Wybór. T. 1. Przekład i komentarz L. Płoszewski. Wybór, wstęp i oprac. M. Piwińska. Kraków 1997.
23. K. Rutkowski, Przeciw (w) literaturze. Bydgoszcz 1987.
24. S. Sawicki, Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce. Warszawa 1969.
25. M. Smolarski, Źródła sądów historyczno-literackich Adama Mickiewicza w „Kursach literatury słowiańskiej”. „Przegląd Współczesny” 1925, nr 40.
26. Z. Stefanowska, Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976.
27. Z. Stefanowska, Literatura w „Literaturze słowiańskiej”. W zb.: Adam Mickiewicz. Kontext und Wirkung. Hrsg. R. Fieguth. Freiburg 1998.
28. M. Strzyżewski, Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce. Toruń 2001.
29. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego. Bydgoszcz 1998.
30. A. Walicki, Filozofia a mesjanizm. Warszawa 1970.
31. W. Weintraub, Literature as Prophecy. Gravenhage 1959.
32. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
33. W. Weintraub, Profecja i profesura. Warszawa 1976.
34. A. Witkowska, O Mickiewiczowskim czytaniu „tekstu człowieka”. W zb.: Studia romantyczne. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1973.
35. A. Witkowska, Słowianie, my lubim sielanki... Warszawa 1982.
36. J. Zaremba, Sądy Adama Mickiewicza o pisarzach polskiego odrodzenia. W zb.: Adam Mickiewicz. Materiały Śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Katowice, 10 i 11 kwiecień 1956. Katowice 1958.

Issue:

1

Start page:

27

End page:

46

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63599 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

375

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information