Object structure

Title:

„Sen srebrny Salomei”, czyli parada hybryd

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Skórczewski, Dariusz

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Słowacki, Juliusz ; polish literature ; Polish-Ukrainian relations

References:

1. B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin, Post-Colonial Studies. The Key Koncepts. London – New York 2000.
2. G. Babiński, Etniczność. W zb.: Encyklopedia socjologii. Red. W. Kwaśniewicz. T. 1. Warszawa 1998.
3. D. Beauvois, Mit kresów wschodnich, czyli jak mu położyć kres. W zb.: Polskie mity polityczne XIX i XX wieku. Red. W. Wrzesiński. Wrocław 1994.
4. D. Beauvois, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914. Przeł. K. Rutkowski. Lublin 2005.
5. H. K. Bhabha, The Location of Culture. London – New York 1994.
6. H. Bhabha, The Other Question: Difference, Discrimination, and the Discourse of Colonialism. W zb.: Black British Cultural Studies: A Reader. Ed. H. Baker [i in.]. Chicago 1996.
7. A. Bikont, Tożsamość społeczna – teorie, hipotezy, znaki zapytania. W zb.: Studia nad postrzeganiem relacji JA – INNI: tożsamość, indywiduacja, przynależność. Red. M. Jarymowicz. Wrocław 1988.
8. P. Boski, M. Jarymowicz, H. Malewska-Peyre, Tożsamość a odmienność kulturowa. Warszawa 1992.
9. E.-W. Böckenförde, Naród – tożsamość w swych różnych postaciach. Przeł. P. Kaczorowski. W zb.: Tożsamość w czasach zmiany. Rozmowy w Castel Gandolfo. Oprac., przedm. K. Michalski. Kraków 1995.
10. A. Cabral, National Liberation and Culture. W zb.: Colonial Discourse and Postcolonial Theory. A Reader. Ed. P. Williams, L. Chrisman. New York 1994.
11. P. Chatterjee, Nationalist Thought and the Colonial World: A Derivative Discourse. London 1986.
12. H. Czopyk, Etnopsychologiczne cechy Ukraińców w twórczości Juliusza Słowackiego. Przeł. M. Czetyrha. W zb.: Poetyka przemiany człowieka i świata w twórczości Juliusza Słowackiego. Red. M. Śliwiński. Olsztyn 1997.
13. E. Czykwin, Stygmat społeczny. Warszawa 2007.
14. F. Fanon, Wyklęty lud ziemi. Przeł. H. Tygielska. Warszawa 1985.
15. G. Grabowicz, Mit Ukrainy w „Śnie srebrnym Salomei”. Przeł. E. Jamrozik. „Pamiętnik Literacki” 1987, z. 2, s. 23-60.
16. S. Hall, Tożsamość kulturowa a diaspora. Przeł. K. Majer. „Literatura na Świecie” 2008, nr 1/2, s. 170.
17. S. P. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodowej. Przeł. B. Pietrzyk. Kraków 2007.
18. A. Jan Mohamed, The Economy of Manichean Allegory: The Function of Racial Difference in Colonialist Literature. „Colonialist Literature” t. 21 (1988), nr 5, s. 84.
19. M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia. Wyd. 2. Gdańsk 2001.
20. Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
21. J. Kieniewicz, Ekspansja, kolonializm, cywilizacja. Warszawa 2008.
22. J. Kleiner, Juliusz Słowacki. Dzieje twórczości. Wstęp, oprac. J. Starnawski. T. 4. Kraków 1999.
23. J. Kott, Szekspir współczesny. Kraków 1990.
24. A. Kowalczykowa, Słowacki. Warszawa 1999.
25. A. Kowalczykowa, Słowacki współczesny. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
26. S. Kozak, Juliusz Słowacki i Taras Szewczenko. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości. Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
27. J. Koźmian, Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne. W: Dwa bałwochwalstwa. Wybór pism. Wybór, wstęp, przypisy B. Szlachta, E. Hajdasz. Kraków 2007.
28. M. Kwapiszewski, Kozak. Hajdamaczyzna. W: Słownik literatury polskiej XIX wieku. Red. J. Bachórz, A. Kowalczykowa. Wrocław 1995.
29. M. Kwapiszewski, „Stepowy ty król!” Kozak w twórczości Juliusza Słowackiego. W zb.: Słowacki i Ukraina. Red. M. Woźniakiewicz-Dziadosz. Lublin 2003.
30. P. Leonard , Nationality Between Poststructuralism and Postcolonial Theory. A New Cosmopolitanism. New York 2005.
31. T. Łepkowski, Poglądy na jedno- i wieloetniczność narodu polskiego w pierwszej połowie XIX wieku. W zb.: Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej. Red. J. Łapińska. Warszawa 1973.
32. S. Makowski, „Hajdamacy” Tarasa Szewczenki i „Sen srebrny Salomei” Juliusza Słowackiego. „Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze” 1999, z. 8/9, s. 176.
33. S. Makowski, Narodziny poety „szkoły ukraińskiej”. W zb.: Juliusz Słowacki – wielokulturowe źródła twórczości, Red. A. Bajcar. Warszawa 1999.
34. S. Makowski, Wernyhora. Przepowiednie i legenda. Warszawa 1995.
35. M. Mochnacki, Artykuł, do którego był powodem „Zamek kaniowski” Goszczyńskiego. W: Rozprawy literackie. Oprac. M. Strzyżewski. Wrocław 2004.
36. M. Mochnacki, Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. Oprac., przedm. S. Kieniewicz. T. 1. Warszawa 1984.
37. B. Moore-Gilbert, Postcolonial Theory. Contexts, Practices, Politics. London 1997.
38. E. Nachlik, Słowacki ukraiński. W zb.: Słowacki współczesny. Red. M. Troszyński. Warszawa 1999.
39. J. Pawlak, Paula Ricoeura koncepcja tożsamości narracyjnej. W zb.: Tożsamość człowieka. Red. A. Gałdowa. Kraków 2000.
40. C. C. Rulhière, Historie de l’anarchie de Pologne. Paris 1807. Wersja polska: Tłomaczenie z francuskiego Historyi bezrządu Polski. Dzieło pośmiertne Rulhièra. Przeł. S. Staszic, F. K. Dmochowski [i in.]. Warszawa 1808.
41. J. M. Rymkiewicz, Ludzie dwoiści. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria 3. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1981.
42. E. Said, Kultura i imperializm. Przeł. M. Wyrwas-Wiśniewska. Kraków 2009.
43. E. W. Said, Orientalizm. Przeł. W. Kalinowski. Wstęp Z. Żygulski, jr. Warszawa 1991.
44. D. Sapa, Między polską wyspą a ukraińskim morzem. Kresy południowo-wschodnie w polskiej prozie 1918–1988. Kraków 1998.
45. K. Skuszanka, Z notatek do inscenizacji „Snu srebrnego Salomei”. W zb.: Prace o literaturze ofiarowane Zygmuntowi Szweykowskiemu. Red. J. Maciejewski. Wrocław 1966.
46. J. Słowacki, Sen srebrny Salomei. Romans dramatyczny w pięciu aktach. Oprac. A. Kowalczykowa. Wyd. 2, zmien. Wrocław 1992. BN I 57.
47. T. Snyder, Rekonstrukcja narodów. Polska, Ukraina, Litwa, Białoruś 1569–1999. Przeł. M. Pietrzak-Merta. Sejny 2006.
48. J. Święch, Kresy i centrum. W zb.: O dialogu kultur wspólnot kresowych. Red. S. Uliasz. Rzeszów 1998.
49. M. B. Topolska, Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dźwiną i Dnieprem.(Polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie losy od XV do początku XX wieku). Zielona Góra 2009.
50. M. Zadencka, Obrazy suwerenności. O wyobraźni politycznej w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Warszawa 2007.
51. F. Ziejka, W kręgu mitów polskich. Kraków 1977.

Issue:

1

Start page:

47

End page:

75

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)