Object

Title: Romantyczne echa w „szekspirowskiej” operze „Romeo i Julia” Charles’a Gounoda

Creator:

Borkowska-Rychlewska, Alina

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Borkowska-Rychlewska, Poema muzykalne. Studia o operze w Polsce w okresie romantyzmu. Kraków 2006.
2. J. Chomiński, K. Wilkowska-Chomińska, Wielkie formy wokalne. Warszawa 1984.
3. L. Czapliński, w swojej książce W kręgu operowych mitów. Kraków 2003.
4. J. Danielewicz, wstęp w: Liryka starożytnej Grecji. Warszawa–Poznań 1996, s. 48–49.
5. Encyklopedia muzyki. Red. A. Chodkowski. Wyd. 2, popr. i rozszerz. Warszawa 2001.
6. J. G. Herder, Szekspir. W: Wybór pism. Wybór i oprac. T. Namowicz. Przeł. D. Kasprzyk. Wrocław 1987. BN II 222.
7. V. Hugo, Przedmowa do dramatu „Cromwell”. Przeł. J. Parvi. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975.
8. P. Kamiński, Tysiąc i jedna opera. Warszawa 2008.
9. A. Kowalczykowa, Ku romantycznemu dramatowi. Renesans tradycji szekspirowskiej. W: Dramat i teatr romantyczny. Warszawa 1997.
10. S. Kracauer, Jacques Offenbach i Paryż jego czasów. Przeł. A. Sąpliński. Warszawa 1992.
11. L. Kydryński, Opera na cały rok. Kalendarium. T. 1. Warszawa 1989.
12. J. Magnuszewski, Od alby trubadura do ludowej pieśni słowiańskiej. W zb.: Literatura, komparastyka, folklor. Księga poświęcona Julianowi Krzyżanowskiemu. Red. M. Bokszczanin [i in.]. Warszawa 1968.
13. E. Nowicka, Omamienie, cudowność, afekt. Dramat w kręgu dziewiętnastowiecznych wyobrażeń i pojęć. Poznań 2003.
14. T. Pyzik, Kilka uwag o melodramacie. W zb.: Od tragedii do groteski. Szkice z dziejów pojęć i terminów krytycznoteatralnych. Red. E. Udalska. Katowice 1988, s. 49–51.
15. Roméo et Juliette. Opéra en cinq actes par Jules Barbier et Michel Carré. Musique de Charles Gounod. Paris 1867.
16. A. W. Schlegel, Wykłady o sztuce i literaturze dramatycznej. W zb.: Manifesty romantyzmu 1790–1830. Anglia, Niemcy, Francja. Oprac. A. Kowalczykowa. Warszawa 1975.
17. P. J. Seng, The Vocal Songs in the Plays of Shakespeare. A Critical History Cambridge, Mass., 1967.
18. Shakespeare in Music. Essays by J. Stevens, Ch. Cudworth, W. Dean, R. Fiske. With a Catalogue of Musical Works. London 1964, s. 246–283.
19. A. L. H. de Staël, O Niemczech. W: Wybór pism krytycznych. Przeł. A. Jakubiszyn-Tatarkiewicz. Wrocław 1954. BN II 49.
20. Stendhal, Racine i Szekspir. Przeł. W. Natanson. Wstęp i przypisy A. Kotula. Warszawa 1957.
21. W. Szekspir, Romeo i Julia. Przeł. i oprac. W. Tarnawski. Kraków 1924.
22. W. Szekspir, Romeo i Julia. Tłum. S. Barańczak. Kraków 1997.
23. W. Szekspir, Romeo i Julia. Tłum. J. Paszkowski. Warszawa 2001.
24. W. Szturc, Teoria dramatu romantycznego w Europie. Kraków 1999.
25. L. Tiecka, Traktowanie cudowności przez Szekspira. W zb.: O dramacie. Źródła do dziejów europejskich teorii dramatycznych. Red. E. Udalska. T. 2: Od Hugo do Witkiewicza. Warszawa 1993.
26. M. Tomaszewski,Szekspirowski wątek o kochankach z Werony w interpretacjach romantycznych. W: Muzyka w dialogu ze słowem. Próby, szkice, interpretacje. Kraków 2003.
27. E. Udalska, „Pièce bien faite”: termin, formuła, miejsce w poetykach XIX wieku. W zb.: Dramat i teatr pozytywistyczny. Red. D. Ratajczak. Wrocław 1992.
28. A. Übersfeld, Le Roi et le Bouffon. Étude sur le théâtre de Hugo de 1830 à 1839. Paris 1974.
29. W. Weintraub, „Balladyna”, czyli zabawa w Szekspira. „Pamiętnik Literacki” 1970, z. 4, s. 45-89.

Issue:

1

Start page:

93

End page:

109

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63596 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

536

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80728

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information