Object

Title: Wielkopolska w sferze wyobraźni poetyckiej Franciszka Morawskiego. O regionalnych zainteresowaniach twórcy po powstaniu listopadowym

Creator:

Maćkowiak, Krzysztof

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. W. Billip, Mickiewicz w oczach współczesnych. Dzieje recepcji na ziemiach polskich w latach 1818–1830. Antologia. Wrocław 1962.
2. J. Birkenmajer, Franciszek Morawski w obronie „Dworca mojego Dziadka”. „Pamiętnik Literacki” 1938, s. 222-234.
3. T. Brzozowska, Poznańskie. W zb.: Dzieje folklorystyki polskiej 1800–1863. Epoka przedkolbergowska. Red. H. Kapełuś, J. Krzyżanowski. Wrocław 1970, s. 391–393.
4. J. Bujak, „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot” 1852–1862. Maszynopis pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. B. Zakrzewskiego (Muzeum im. Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu).
5. S. Burkot, Polskie podróżopisarstwo romantyczne. Warszawa 1988.
6. M. Dernałowicz, Adam Mickiewicz. Warszawa 1985.
7. F. Dzierżykraj Morawski, Pisma zbiorowe wierszem i prozą. T. 1. Poznań 1882.
8. Ł. Gołębiowski, Domy i dwory. Warszawa 1830.
9. J. S. Gruchała, S. Grzeszczuk, Staropolska poezja ziemiańska. Wstęp w: Staropolska poezja ziemiańska. Antologia. Oprac. ... Warszawa 1988, s. 52–54.
10. W. Jakóbczyk, Przemiany Wielkopolan. Pierwsza generacja. Maszynopis nie publikowanego referatu, s. 4.
11. S. Jankowiak, Kasyno Gostyńskie 1835–1846. U początku pracy organicznej w Wielkopolsce. Gostyń 1996.
12. K. Jarochowski, Literatura poznańska w pierwszej połowie bieżącego stulecia. Poznań 1884.
13. Korespondencja literacka Kajetana Koźmiana z Franciszkiem Wężykiem 1845–1856. Oprac., wstęp S. Tomkowicz. W zb.: Archiwum do dziejów literatury i oświaty w Polsce. T. 14. Kraków 1913.
14. S. Koźmian, Jenerał Franciszek Morawski. „Przegląd Poznański” t. 38 (1865), z. 3, s. 264.
15. J. Maciejewski, Dzieje Wielkopolski. Red. W. Jakóbczyk. T. 2. Poznań 1973.
16. K. Maćkowiak, Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia. Zielona Góra 2001.
17. Majątki wielkopolskie. T. 4: Powiat leszczyński. Oprac. M. Jarzewicz. Szreniawa 1996.
18. J. Maślanka, Zorian Dołęga Chodakowski. Jego miejsce w kulturze polskiej i wpływ na polskie piśmiennictwo romantyczne. Wrocław 1965.
19. J. Michalski, Osiemnastowieczne realia „Pana Tadeusza”. W zb.: Dzieło literackie jako źródło historyczne. Red. Z. Stefanowska, J. Sławiński. Warszawa 1978.
20. Z. Muszyńska, Krasińskiego „Wierzeniczenia”. W zb.: Literackie przystanki nad Wartą. Red. Z. Szweykowski. Poznań 1962.
21. R. Przybylski, Klasycyzm, czyli Prawdziwy koniec Królestwa Polskiego. Warszawa 1983.
22. W. Pusz, Współistnienie romantyków z klasykami, czyli prawdziwy koniec polskiego oświecenia. W zb.: Na przełomie oświecenia i romantyzmu. O sytuacji w literaturze polskiej lat 1793–1830. Red. P. Żbikowski. Rzeszów 1999.
23. L. Siemieński, Żywot Franciszka Morawskiego. W: Dzieła. T. 4. Warszawa 1881.
24. H. Stankowska, Alegoryczna bajka polska w czasopismach Wielkiej Emigracji. „Prace Polonistyczne” t. 29 (1973), s. 148.
25. Z. Starowieyska-Morstinowa, Generał-poeta. „Twórczość” 1968, nr 11, s. 13.
26. K. Stępnik, Poetyka gawędy wierszowanej. Wrocław 1983.
27. F. Szafrański, Gustaw Potworowski 1800–1860. Poznań 1939.
28. Z. Szmydtowa, Studia i portrety. Warszawa 1969.
29. M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego. Warszawa 1980.
30. Walka romantyków z klasykami. Oprac. i wstęp S. Kawyn. Wrocław 1960. BN I 183.
31. M. A. Wirtemberska, Listy do Franciszka Morawskiego. „Kronika Rodzinna” 1886, nr 4, s. 141.
32. J. Wiśniewski, Głosy o „Przyjacielu Ludu”. „Przyjaciel Ludu” 1987, z. 1.
33. A. Witkowska, Literatura romantyzmu. Warszawa 1986.
34. A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm. Warszawa 1997.
35. A. Wojtkowski, Edward Raczyński. W zb.: Wielkopolanie XIX wieku. Red. W. Jakóbczyk. T. 1. Poznań 1969.
36. W. Woźnowski, Dzieje bajki polskiej. Warszawa 1990.
37. S. Zathey, wstęp w: F. Morawski, Dworzec mego dziadka i Wizyta w sąsiedztwo. Oprac. S. Zathey. Brody 1905.
38. S. Zdziarski, Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku. Warszawa 1901.
39. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 1984.
40. T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej. Rocznik 1. Poznań 1879.

Issue:

1

Start page:

137

End page:

153

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:63595 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Dec 11, 2018

In our library since:

Nov 15, 2017

Number of object content hits:

88

All available object's versions:

https://ww.w.rcin.org.pl/publication/80730

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information