Object structure

Title:

Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Paszek, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Żeromski, Stefan ; Mortkowicz, Jakub ; Goliński, Zbigniew ; Pigoń, Stanisław

References:

1. W. Bogusławski, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. Poznań 1892.
2. G. Flaubert, Kuszenie świętego Antoniego. Przeł. P. Śniedziewski. Komentarze G. Séginger, R. Lis, R. Przybylski. Warszawa 2010.
3. G. Flaubert, La Tentation de Saint Antoine. Préface de M. Foucault. Notice et notes H. Ronse. Paris 1971.
4. Z. Goliński, wstęp w: S. Żeromski, Opowiadania. Oprac. Z. J. Adamczyk. Warszawa 1981, s. 50–51.
5. K. Handke, Świat barw. Kraków 2002.
6. W. Kozłowski, Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Warszawa 1846.
7. K. Kubiak, Rus znaczy wiosłować. „Bitwy i Wyprawy Morskie”, nr 13, s. 6.
8. J. Kucharski, Aluzyjność postaci Smętka w „Wietrze od morza”. W zb.: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977.
9. J. Kucharski, „Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego. Zarys monograficzny. Gdańsk 1989.
10. A. Mickiewicz, Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
11. Z. Nałkowska, Dzienniki. 1939–1944. Oprac. H. Kirchner. Warszawa 1996.
12. Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny. Oprac. H. Kirchner. Warszawa 1974.
13. J. Paszek, Horror errat. W zb.: Idea przemiany. T. 2: Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. Red. P. Fast, M. Duś. Częstochowa 2008, s.83-84.
14. J. Paszek, Uwagi wydawcy. W: S. Żeromski, Popioły. T. 3. Oprac. J. Paszek. Warszawa 1988, s. 331–353.
15. R. Przybylski, Słowiańskie jednodrzewa dla Normanów. „Bitwy i Wyprawy Morskie” nr 13. Dodatek do „Rzeczpospolitej” 2010, nr z 10 IV, s. 2.
16. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966, s. 574 (hasło: Spodni).
17. T. Wróblewska, przypisy w: T. Miciński, W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazilissa Teofanu. Kraków 1978.
18. S. Żeromski, Pisma zebrane. Red. Z. Goliński. T. 2 (1981), 6 (1990), 9–11 (1988), 23 (2004).

Issue:

4

Start page:

195

End page:

206

Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)