Object structure

Title:

Mortkowicz, Pigoń i Goliński wydają „Wiatr od morza”

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Paszek, Jerzy

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Żeromski, Stefan ; Mortkowicz, Jakub ; Pigoń, Stanisław ; Goliński, Zbigniew

References:

1. W. Bogusławski, Dzieje Słowiańszczyzny północno-zachodniej do połowy XIII w. Poznań 1892.
2. G. Flaubert, Kuszenie świętego Antoniego. Przeł. P. Śniedziewski. Komentarze G. Séginger, R. Lis, R. Przybylski. Warszawa 2010.
3. G. Flaubert, La Tentation de Saint Antoine. Préface de M. Foucault. Notice et notes H. Ronse. Paris 1971.
4. Z. Goliński, wstęp w: S. Żeromski, Opowiadania. Oprac. Z. J. Adamczyk. Warszawa 1981, s. 50–51.
5. K. Handke, Świat barw. Kraków 2002.
6. W. Kozłowski, Słownik leśny, bartny, bursztyniarski i orylski. Warszawa 1846.
7. K. Kubiak, Rus znaczy wiosłować. „Bitwy i Wyprawy Morskie”, nr 13, s. 6.
8. J. Kucharski, Aluzyjność postaci Smętka w „Wietrze od morza”. W zb.: Stefan Żeromski. W pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia i szkice. Red. Z. Goliński. Warszawa 1977.
9. J. Kucharski, „Wiatr od morza” Stefana Żeromskiego. Zarys monograficzny. Gdańsk 1989.
10. A. Mickiewicz, Wiersze. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
11. Z. Nałkowska, Dzienniki. 1939–1944. Oprac. H. Kirchner. Warszawa 1996.
12. Z. Nałkowska, Dzienniki czasu wojny. Oprac. H. Kirchner. Warszawa 1974.
13. J. Paszek, Horror errat. W zb.: Idea przemiany. T. 2: Zagadnienia literatury, kultury, języka i edukacji. Red. P. Fast, M. Duś. Częstochowa 2008, s.83-84.
14. J. Paszek, Uwagi wydawcy. W: S. Żeromski, Popioły. T. 3. Oprac. J. Paszek. Warszawa 1988, s. 331–353.
15. R. Przybylski, Słowiańskie jednodrzewa dla Normanów. „Bitwy i Wyprawy Morskie” nr 13. Dodatek do „Rzeczpospolitej” 2010, nr z 10 IV, s. 2.
16. Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. 8. Warszawa 1966, s. 574 (hasło: Spodni).
17. T. Wróblewska, przypisy w: T. Miciński, W mrokach Złotego Pałacu, czyli Bazilissa Teofanu. Kraków 1978.
18. S. Żeromski, Pisma zebrane. Red. Z. Goliński. T. 2 (1981), 6 (1990), 9–11 (1988), 23 (2004).

Issue:

1

Start page:

195

End page:

206

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)