Object structure

Title:

O pierwszym wydaniu „Wiernej rzeki” Stefana Żeromskiego

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Turek, Wojciech

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Subject and Keywords:

Żeromski, Stefan ; Wierna rzeka

References:

1. Z. J. Adamczyk, wstęp w: S. Żeromski, Wierna rzeka. Klechda domowa. Oprac. ... Wrocław 1978. BN I 232.
2. Z. J. Adamczyk, Z korespondencji Stefana Żeromskiego. „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 2, s. 117.
3. S. Dunin, Wspomnienia dziennikarza. Wrocław 1963.
4. A. Hutnikiewicz, Żeromski. Warszawa 2000.
5. S. Kasztelowicz, S. Eile, Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości. Kraków 1976.
6. J. Kądziela, Stefan Żeromski 1864–1925. Poradnik bibliograficzny. Warszawa 1964.
7. J. Mortkowiczowa, Moje wspomnienia o Stefanie Żeromskim. W zb.: Wspomnienia o Stefanie Żeromskim. Oprac. S. Eile. Warszawa 1961.
8. S. Pigoń, Nota redaktora. W: S. Żeromski, Wierna rzeka. Klechda domowa. Warszawa 1974, s. 175–176.
9. S. Piołun-Noyszewski, Stefan Żeromski: dom, dzieciństwo i młodość. Warszawa 1928.
10. A. Pomian, Wolność słowa (1). Cenzura oficjalna. „Przegląd Polski”, nr z 28 VII 2000.
11. J. Szapiro, Gimnazjum przy Mikołajewskiej. W zb.: Wspomnienia o Julianie Tuwimie. Red. W. Jedlicka, M. Toporowski. Warszawa 1963.
12. G. Zapolska , Listy. Zebrała S. Linowska. T. 2. Warszawa 1970.
13. S. Żeromski, list do S. Piołun-Noyszewskiego, z 30 XII 1912. W: Listy 1905–1912. Oprac. Z. J. Adamczyk. Warszawa 2006, s. 436–438. Pisma zebrane, t. 37.
14. S. Żeromski, list do M. Krzyżanowskiego, z 3 I 1913. W: Listy 1913–1918. Oprac. Z. J. Adamczyk. Warszawa 2008, s. 5–7. Pisma zebrane, t. 38.

Issue:

1

Start page:

207

End page:

211

Resource Type:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Terms of use:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitizing institution:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Original in:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Projects co-financed by:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)