Object structure

Title:

Ważna książka o „Dziadach”, historii i romantyzmie. Rec.: B. Oleksowicz, „Dziady”, historia, romantyzm. Studia i szkice

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Trybuś, Krzysztof

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

history ; Mickiewicz, Adam ; Forefathers’ Eve

References:

1. J. Abramowska, Polska bajka ezopowa. Poznań 1991.
2. Ph. Ariès, Czas historii. Przeł. B. Szwarcman-Czarnota. Gdańsk–Warszawa 1996.
3. G. Bataille, Historia erotyzmu. Przeł. I. Kania. Kraków 1992.
4. J. Borowczyk, Rekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823–1824. Historia śledztwa przeciw uczestnikom konspiracji studenckich i młodzieżowych w Wilnie oraz w Wileńskim Okręgu Naukowym. Poznań 2003.
5. M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia. Przeł., posł. T. Komendant. Warszawa 1993.
6. M. Giergielewicz, Priests and Exorcists in Mickiewicz’s „Forefathers”. W zb.: For Wiktor Weintraub. Essays in Polish Literature, Language and History (presented on the occasion of his 65th Birthday). Editorial board: V. Erlich, R. Jakobson, Cz. Miłosz, R. Picchio, A. M. Schenker, E. Stankiewicz. Paris 1975.
7. A. Giller, Ksiądz Józef Kalasanty Lwowicz. W: Z wygnania. T. 1. Lwów 1870.
8. A. Muchliński, Wrażenia z podróży letniej po Litwie. „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1859, seria nowa, nr 3.
9. B. Oleksowicz, „Dziady”, historia, romantyzm. Studia i szkice. Indeks osób: Wojciech Ingielewicz. Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, 2008.
10. O. Paz, Podwójny płomień. Miłość i erotyzm. Przeł. P. Fornelski. Kraków 1996.
11. S. Pigoń, Wiązanka historycznoliteracka. Studia i szkice. Warszawa 1969.
12. M. Piwińska, Miłość romantyczna. Kraków–Wrocław 1984.
13. W. Pol, Dzieła wierszem i prozą. T. 10. Lwów 1878.
14. A. Puszkin, Listy. Przeł. M. Toporowski, D. Wawiłow. Komentarz oprac. D. Wawiłow, O. Usenko. Warszawa 1976.
15. Z. Stefanowska, Świat owadzi w czwartej części „Dziadów”. W: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mickiewiczu. Warszawa 1976.
16. [J. Szpaderski,] Ksiądz Józef Kalasanty Lwowicz. „Pamiętnik Religijno-Moralny” 1859, seria nowa, nr 1.
17. Świadek epoki. Listy Elizy z Branickich Krasińskiej z lat 1835–1876. Z rękopisu odczytał, wybrał, skomentował i wstępem opatrzył Z. Sudolski. Przeł. U. Sudolska. T. 1–3. Warszawa 1995–1996.
18. D. Zawadzka, Pokolenie klęski 1812 roku. O Antonim Malczewskim i odludkach. Warszawa 2000.
19. R. Zimand, głos w dyskusji, w zb.: Style zachowań romantycznych. Propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa 6–7 grudnia 1982 r. Red. M. Janion, M. Zielińska. Warszawa 1986.

Issue:

1

Start page:

218

End page:

224

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)