Object structure

Title:

Mickiewicz między mową a milczeniem. Rec.: M. Burta, Reszta prawd. „Zdania i uwagi” Adama Mickiewicza

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2011)

Creator:

Banowska, Lidia

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Date issued/created:

2011

Description:

Abstract eng.

Subject and Keywords:

Burta, Małgorzata ; Mickiewicz, Adam

References:

1. M. Blanchot, Le Livre à venir. Paris 1959.
2. M. Burta, Reszta prawd. "Zdania i uwagi" Adama Mickiewicza. Indeks J. Wójcicki. Warszawa 2005.
3. A. Grzywna-Wileczek, „Jest i więcej prawd w piśmie”. Mickiewiczowskie „Zdania i uwagi” w kontekście „Biblii”. Lublin 1994.
4. M. Janion, głos w dyskusji „Jeśliś urodził Boga...” W zb.: Nasze pojedynki o romantyzm. Red. D. Siwicka, M. Bieńczyk. Warszawa 1995, s. 130–132.
5. M. Janion, Milczenie Chateaubrianda. W zb.: Kultura staropolska – kultura europejska. Prace ofiarowane Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. S. Bylina [i in.]. Warszawa 1997, s. 31–32.
6. A. Lam, Metryki „Zdań i uwag” Adama Mickiewicza wykazujących podobieństwo do epigramatów Anioła Ślązaka. „Pamiętnik Literacki” 2008, z. 1, s. 145-170.
7. J. M. Rymkiewicz, Wiersze wpisane do sztambucha istnienia. W: Mickiewicz, czyli wszystko. Z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa. Warszawa 1994.
8. H. Szucki, Mickiewicz i Boehme. (Przyczynki do mistyki polskiej). „Pamiętnik Literacki” 1929, s. 315-341.
9. Cz. Zgorzelski, Jak pracował Mickiewicz nad tekstem „Zdań i uwag”? W: O sztuce poetyckiej Mickiewicza. Próby zbliżeń i uogólnień. Warszawa 1976.

Issue:

1

Start page:

233

End page:

238

Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0031-0514

Source:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)